ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เปิดโผ 3 ธุรกิจฮอตปีนี้ในCLMV ปัจจัยส่งเสริมนักธุรกิจไทยขยายตลาดสู่เออีซี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๙:๑๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--5 เม.ย.--แอบโซลูท พีอาร์

ฮาวาสริเวอร์ออคิด เผย 3 อันดับธุรกิจดาวเด่นปีนี้ในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนามชี้ทางนักลงทุนจากไทยเล็งขยายตลาดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC) เจาะกลุ่มCLMV ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกภายใน 10 ปี

นายสันติพงศ์ พิมลแสงสุริยา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทฮาวาสริเวอร์ออคิด ผู้ให้บริการธุรกิจสื่อสารการตลาดในกลุ่ม CLMV มานานกว่า 15 ปี เผยปีนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดทางสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ กันมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AEC ถือเป็นกลุ่มประเทศที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการไทย

"เศรษฐกิจในกลุ่ม CLMV เมื่อรวมกันแล้วมีขนาดเท่ากับร้อยละ 75 ของประเทศไทย แต่เมื่อดูที่จำนวนประชากรแล้วมีถึง 165 ล้านคน หรือเท่ากับ 2.5 เท่าของไทย และมีขนาดของประเทศคิดเป็น 2.8 เท่าของไทยซึ่งเรามี 513,120 ตร.กม. ส่วน CLMV มี 1,424,000 ตร.กม. อีกทั้งมีการเติบโตของรายได้ประชากรและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อายุของประชากรเฉลี่ยเพียง 24.8 ปี ขณะที่ไทยเรามีอายุเฉลี่ย 33.7 ปี ดังนั้นจะเห็นได้ว่าประชากรในกลุ่ม CLMV ยังสามารถเติบโตได้อีกมาก ยังไม่รวมถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 7-9 ซึ่งหมายถึงจะก้าวขึ้นเป็นเป็น 4 ใน 15 ประเทศที่ติดอันดับการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกในระยะเวลา 10 ปีต่อจากนี้ ถือเป็นตลาดที่มีอนาคตสดใสและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมและสนใจขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเรา" นายสันติพงศ์กล่าว

ผลการสำรวจธุรกิจอนาคตรุ่งในกลุ่มประเทศ CLMV โดยฮาวาสริเวอร์ออคิดในปี 2016 พบว่าตลาดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าซึ่งผู้บริโภคมีความต้องการสูงและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หลังการเปิดประเทศ กำลังต้องการธุรกิจด้านก่อสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐานสูงเป็นอันดับ 1 เพราะต้องพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์สูงมาก ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้าง การออกแบบตกแต่ง รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานและอาคารต่าง ๆ เป็นที่ต้องการอย่างมาก ตามด้วยอันดับ 2 คือธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ เพราะเมื่อเปิดประเทศแล้วคนของเขาก็อยากออกมาท่องเที่ยวข้างนอก และคนนอกก็อยากเข้าไปเที่ยวที่พม่าเช่นกัน และอันดับ 3 ได้แก่ธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งโทรศัพท์มือถือ โอเปอเรเตอร์ อุปกรณ์เสริม ผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการเติมเงิน ระบบโมบายแบงกิ้ง ฯลฯ

ในส่วนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีความคุ้นเคยกับข้อมูลสินค้าจากไทยผ่านสื่อต่าง ๆ อยู่แล้ว ธุรกิจที่มีแววรุ่งอันดับ 1คือธุรกิจช่องทางจัดจำหน่าย เพราะมีสินค้าจากไทยจำนวนมากที่ต้องการเข้าไปสู่ตลาดของลาว แต่ผู้แทนจำหน่ายยังไม่มีศักยภาพในการจัดจำหน่ายที่ดีพอ อันดับ 2 ได้แก่สินค้าสำหรับวัยรุ่น เพราะการขยายตัวของชนชั้นกลางและประชากรส่วนมากยังอยู่ในวัยช่วงเด็กและวัยรุ่นซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการสินค้าเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์วัยรุ่น เช่น แก็ดเจ็ตโทรศัพท์มือถือ แฟชั่นการแต่งกาย คอฟฟี่ช็อป ฯลฯ ส่วนอันดับ 3 คือธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งปีที่ผ่านมาเป็นธุรกิจที่นำรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับต้น ๆ รัฐบาลจึงสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทางการท่องเที่ยวในและนอกประเทศ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเล เนื่องจากลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล

สำหรับราชอาณาจักรกัมพูชา อีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดของไทย ปีนี้ธุรกิจก่อสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นที่ต้องการสูงเป็นอันดับ 1 เนื่องจากมีการขยายตัวของเขตเมือง จึงมีความต้องการด้านที่อยู่อาศัย คอมมูนิตี้มอลล์ ห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงานเพิ่มขึ้น ส่วนอันดับ 2 ได้แก่สินค้าอุปโภคบริโภค เพราะจำนวนประชากรขยายตัวเพิ่มขึ้น และแม้ว่าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง ชาวกัมพูชายอมรับสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยมากกว่าจากประเทศอื่น ๆ ด้วยปัจจัยของคุณภาพสินค้า และอันดับ 3 คือสินค้าและบริการที่ตอบความต้องการของวัยรุ่น จากการขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลาง ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยเด็กถึงวัยรุ่น เช่นเดียวกับลาว ทำให้สินค้าและบริการแนวเทรนดี้ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอฟฟี่ช็อป แฟชั่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ด้านสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปีนี้ธุรกิจที่มีแนวโน้มความต้องการสูงสุดอันดับ 1คือสินค้าเพื่อความสะดวกสบายของคนเมือง ทั้งนี้เพราะมีการขยายตัวของชนชั้นกลางมากขึ้น จึงมีความต้องการความสะดวกเพื่อไลฟ์สไตล์แบบคนเมือง โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ดีไซน์สำหรับคนเมือง และร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด เป็นต้น อันดับ 2 คือธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าชาวเวียดนามสนใจดูแลสุขภาพเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนที่เริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น กำลังซื้อของพวกเขาจะไปอยู่ที่กลุ่มอาหารเสริมประเภท Fitness, Wellness และ Health Care ซึ่งเห็นภาพได้ชัดเจนว่าธุรกิจนี้จะเดินไปได้ดีและอยู่ได้นาน ส่วนอันดับที่ 3 คือธุรกิจการศึกษา เพราะประชากรในภาคเหนือและใต้มีความแตกต่างกันมาก คนเวียดนามจึงให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจด้านติวเตอร์ Educational Tour การจัดฝึกอบรม รวมถึงสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

นายสันติพงศ์ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า "การเติบโตของธุรกิจต่าง ๆ นั้นจะสัมพันธ์กับการเติบโตและทิศทางการพัฒนาของแต่ละประเทศ ตลอดการสนับสนุนของภาครัฐ และแนวโน้มความนิยมของประชากร ดังนั้นผู้ประกอบการจากไทยที่สนใจจะขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มประเทศCLMV จึงควรต้องศึกษาตลาดของประเทศนั้น ๆ ให้ดี เพื่อวางแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการสื่อสารการตลาดได้ตรงต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โมบายมันนี่ โอกาสทองในกลุ่มประเทศ CLMV ยุคดิจิตอล ผู้ประกอบการต้องก้าวทันเทรนด์ผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนไป

ฮาวาสริเวอร์ออคิด เปิดรายงาน Digital Landscape ในกลุ่มประเทศ CLMV (สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) เผยธุรกิจโมบายมันนี่ในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะกัมพูชาและพม่าเป็นตลาดที่น่าสนใจ...

อาเซียนครบรอบ 39 ปี พร้อมมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบปีที่ 39 ของอาเซียน จากที่เริ่มก่อตั้งในปี 2510 จนปัจจุบันการดำเนินงานของอาเซียนมีความคืบหน้าไปมากด้วยเจตนารมณ์ของผู้นำอาเซียนที่จะมุ่งไปสู...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง