ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

SUPER POLL จิตสาธารณชุมชนของคนในชาติแต่ละภูมิภาค กับ สถานการณ์อนาคตการเมืองไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๓:๕๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--4 เม.ย.--สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล

ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง จิตสาธารณชุมชนของคนในชาติแต่ละภูมิภาค กับ สถานการณ์อนาคตการเมืองไทย

กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 15 จังหวัด

ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน เปิดสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) และเปิดเว็บไซต์ในต่างประเทศรองรับการเข้าถึงข้อมูลผลวิจัยต่างๆ ที่ www.superpollthailand.net และเปิดเผยผลสำรวจจิตสาธารณชุมชนของคนในชาติแต่ละภูมิภาค กับ สถานการณ์อนาคตการเมืองไทย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 15 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา มุกดาหาร ขอนแก่น อุดรธานี ปทุมธานี ลพบุรี นครปฐม ชลบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา และนราธิวาส จำนวนทั้งสิ้น 5,039 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 2 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา พบว่า

เมื่อสอบถามจิตสาธารณชุมชนของคนในชาติ พบว่า เกินครึ่งมาเล็กน้อยหรือร้อยละ 53.0 ระบุช่วยเหลือเกื้อกูลกันระดับค่อนข้างมากถึงมากที่สุด รองลงมาคือร้อยละ 52.5 ระบุสอดส่องดูแลชุมชน ร้อยละ 50.4 ระบุ รักษาทรัพย์สินส่วนรวม ร้อยละ 50.3 ระบุทำความสะอาดชุมชน ที่น่าพิจารณาคือ ความสามัคคีปรองดอง และ การป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด รั้งท้ายจิตสาธารณชุมชนของคนในชาติคือร้อยละ 49.3 และร้อยละ 45.1 ตามลำดับ

ที่น่าสนใจคือ เมื่อจำแนกตามภูมิภาคในจิตสาธารณะที่โดดเด่นของคนไทยพบว่า จิตสาธารณะของประชาชนในภาคใต้โดดเด่นในเกือบทุกเรื่อง เช่น ช่วยเหลือเกื้อกูลกันร้อยละ 68.2 สามัคคีปรองดอง ร้อยละ 60.3 สอดส่องดูแลชุมชนร้อยละ 59.1 ร้กษาทรัพย์สินส่วนรวมร้อยละ 59.0 และทำความสะอาดชุมชนร้อยละ 54.7 อย่างไรก็ตาม ไม่มีชุมชนในภาคใดเลยที่โดดเด่นในจิตสาธารณชุมชนป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด เพราะสัดส่วนของคนในชุมชนต่ำกว่าร้อยละ 50 ในทุกภาค คือ คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 48.2 คนภาคเหนือร้อยละ 44.5 คนภาคกลางร้อยละ 48.2 คนภาคใต้ร้อยละ 46.5 และที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ คนภาคอีสานที่มีเพียงร้อยละ 37.8 ระบุคนในชุมชนมีจิตสาธารณะป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึง พรรคการเมืองที่ประชาชนรับรู้ข่าวเคลื่อนไหวทางการเมืองมากที่สุด พบว่า ร้อยละ 46.9 ระบุ พรรคเพื่อไทย รองลงมาคือ ร้อยละ 38.3 ระบุพรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ 14.8 ระบุพรรคอื่นๆ และเมื่อสอบถามถึง สถานการณ์การเมืองหลังการเลือกตั้ง ถ้ามีเลือกตั้งวันนี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.0 ระบุ กลับไปเหมือนเดิม รัฐบาลผสม พรรคใหญ่สองพรรคแข่งกัน ในขณะที่ร้อยละ 7 ระบุ ไม่เหมือนเดิม

"ผลสำรวจชี้ให้เห็นว่า จิตสาธารณชุมชน ของประชาชนคนไทยในภาคใต้โดดเด่นมากที่สุดโดยเฉพาะ เรื่องความรักความสามัคคีปรองดองกันของคนในชุมชน ที่น่าจะเป็นแบบอย่างเป็นบทเรียนที่ดีให้บรรดานักการเมือง พรรคการเมืองต่างๆ ได้ลงพื้นที่ไปสัมผัสประสบการณ์ชีวิต รู้รักสามัคคีของคนในภาคใต้ โดยแนวทางนี้น่าจะทำให้การปฏิรูปประเทศไทยบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้ดีมากยิ่งขึ้น จากนั้น ให้บรรดานักการเมือง พรรคการเมืองต่างๆ มาถ่ายทอดให้ประชาชนฐานรากของสังคมได้เกิดพลังขับเคลื่อนที่สร้างสรรค์ และทำให้ประชานเล็งเห็นว่า หลังการเลือกตั้ง ประเทศชาติจะดีขึ้น มากกว่า ผลการเลือกตั้งที่จะกลับไปเหมือนกับช่วงที่บ้านเมืองมีเหตุรุนแรง" ดร.นพดล กล่าว

ดร.นพดล กรรณิกา โทร. 062.776.8959 ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อความสุขชุมชน สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล

โทร 02.308.0444 หรือ 02.308.0448 หรือ 02.308.0191
www.superpollthailand.net

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

SUPER POLL ผลจัดอันดับแหล่งข่าวการเมืองของคนไทยทั่วประเทศ

ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง จัดอันดับพฤติกรรมการใช้แหล่งข่าวการเมืองของประชาชนทั่วประเทศ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 15 จังหวัด ดร.นพดล กรรณิกา...

คำชี้แจงกรณีข่าวกระทรวงพัฒนาสังคมจ้างเอแบคโพลล์ 8 แสนทำโพลล์รถซิ่ง

กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--เอแบคโพลล์ คำชี้แจงกรณีข่าวกระทรวงพัฒนาสังคมจ้างเอแบคโพลล์ 8 แสนทำโพลล์รถซิ่ง โดย ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ จำนวน 4 หน้า ตามที่มีข่าวจากสื่อมวลชนจำนวนมากระบุว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ้างเอแบคโพลล์...

หลายเขตขอเชิญตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิฯ

กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--กทม. เขตประเวศ นางวรียา พุทธชินวงศ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามแบบ ส.ส.11 พร้อมติดประกาศไว้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตประเวศ ชั้น 1 และสถานที่เลือกตั้งจำนว...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง