ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

แนวโน้มแรงงานเกษตรอายุมาก แนะผลิตแรงงานฝีมือ-จัดสวัสดิการ-ดึงเทคโนโลยีเข้าช่วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๙:๕๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 ก.พ.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ แนวโน้มเคลื่อนย้ายแรงงานเกษตรเข้าสู่อุตสาหกรรมเพิ่ม ส่งผลภาคเกษตรไทยมีแรงงานผู้สูงอายุจำนวนมาก แนะเร่งผลิตแรงงานรุ่นใหม่ให้ตรงความต้องการของตลาด หนุนการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกล การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว รวมทั้งจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุและแรงงานภาคเกษตร

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลศึกษาเรื่อง "ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือ ปี 2558" ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ว่า ปัจจุบันแรงงานผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2548 ประมาณ 1.9 ล้านคน หรือ ร้อยละ 8.5 ของแรงงานภาคเกษตร และเพิ่มเป็น 2.65 ล้านคน ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 11 ของแรงงานภาคเกษตรทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ที่คาดว่าในปี 2563 ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ประมาณ 8.9 ล้านคน อันเป็นสัญญาณเตือนให้เห็นว่าสังคมไทยกำลังย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลนั้น ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ทั้งรายได้เฉลี่ยต่อปีที่ต่ำลง อายุ ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ขนาดครัวเรือนที่ใหญ่ขึ้นในขณะที่ขนาดถือครองพื้นที่การเกษตรเฉลี่ยต่อคนที่ลดลง รวมทั้งเกษตรกรที่มีหนี้สินที่ต้องชำระเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการที่รายได้นอกภาคเกษตรมีความมั่นคงสูงกว่า จึงเป็นแรงจูงใจให้แรงงานภาคเกษตรเคลื่อนย้ายออกนอกภาคเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานเกษตรกรเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ส่วนใหญ่ มีแนวโน้มเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

ดังนั้น จึงควรผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เช่น การเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้มีฝีมือ การส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานคน การบริหารจัดการใช้แรงงานต่างด้าวทดแทนแรงงานในส่วน ที่ขาด และการผลิตนักเรียนนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมทั้งการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุและแรงงานภาคเกษตรเพื่อดูแลด้านสุขภาพและจิตใจ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทยที่นับวันจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อความผาสุกและความยั่งยืนอีกด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดตลาดเคลื่อนที่รับซื้อ "ยางพารา" ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นางอัญชลี อุไรกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบ และความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อราคายางพาราในพื้นที่ เนื่องจ...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จาก สศค.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวีระชัย วีระเมธีกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนาย นริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง