ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ยิบอินซอยจับมือแผนงานสร้างเสริมฯจัดมหัศจรรย์แห่งการอ่าน เปิดลานใบไม้ผนึก7ภาคีชูคอนเซ็ปต์..บอกรักด้วยหนังสือ..แก่เด็ก สนับสนุนต่อเนื่องจัดตั้งธนาคารหนังสือเพื่อชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๒:๐๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 ก.พ.--อินคริสซ์ เน็ทเวิร์ค เอเจนซี แอนด์ คอนซัลแทนส์

คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เปิดเผยว่า แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (Reading Culture Promotion Program) คือ องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (NGO) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีบทบาทในการสนับสนุน สร้างเสริม และขับเคลื่อนกระบวนการ กลไก มาตรการ ทั้งภาครัฐและสังคมที่นำไปสู่การสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ในแต่ละปีแผนงานสร้างเสริมฯจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ หลายกิจกรรม โดยจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด การจัดงาน Happy reading in wonderland : มหัศจรรย์แห่งการอ่าน ภายใต้คอนเซ็ปต์ บอกรักด้วยหนังสือ : อ่านสร้างสุข ปลุกจินตนาการ สานสายใยรัก ถักทอความเกื้อกูล เพิ่มพูนทักษะสมองและชีวิต ถือเป็นกิจกรรมใหญ่กิจกรรมหนึ่งที่แผนงานสร้างเสริมฯ มีความภูมิใจ เพราะนอกจากจะเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แบบครบถ้วน ซึ่งผู้ปกครองและเด็กต่างก็ได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย การจัดงานครั้งนี้ยังสามารถสร้างความต่อเนื่องและต่อยอดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารหนังสือเพื่อชุมชน แผนงานสร้างเสริมฯต้องขอขอบคุณบริษัท ยิบอินซอย จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน ทำให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ และขอขอบคุณ 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร, พื้นที่ต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุขจาก 3 สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง-เขตมีนบุรี -เขตบางรัก), สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park , สถานีวิทยุ FM.105 MHz., โครงการ 1 อ่านล้านตื่น , เอสซีจี เปเปอร์ และสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย สำหรับการสนับสนุนการจัดงาน การสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ ทั้ง 7 โซน พร้อมการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ด้วย

คุณมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เปิดเผยว่า

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด บริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมานานกว่า 90 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายิบอินซอยจะให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่มาของการใช้งบประมาณกว่า 2 ล้านบาท เพื่อจัดพื้นที่ 2,000 ตร.ม. ภายในบริษัทภายใต้ชื่อ"ลานใบไม้" สำหรับเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานสังคมและชุมชนเมื่อปลายปี 2015 ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมไปแล้วหลายครั้ง อาทิเช่นงาน Smart Life Market เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างกลุ่มคนผู้มีรสนิยมที่มีวิถีชีวิตในสังคมเมืองได้มีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง บริการเยี่ยม ภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์ สร้างมิติใหม่แห่งการช็อปปิ้ง พร้อมการเปิดตัวหนังสือ "ค้อมโค้งคารวะ คิตะคิวชู" ผลงานของอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เนาวรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ และคุณทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ ร่วมกับสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา และการงานเปิดตัวหนังสือ "นิทาน ไท้แถน เรื่องเล่าภูมิปัญญาอาเซียน" โดย อาจารย์สุเทพ ไชยขันธุ์ พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขา วรรณศิลป์(สารคดี) ประจำปี 2558 สำหรับกิจกรรมล่าสุดคือการให้การสนับสนุนและร่วมงานกับ...แผนงานสร้างเสริม วัฒนธรรมการอ่าน..ในการจัดงาน Happy reading in wonderland : มหัศจรรย์แห่งการอ่าน ภายใต้คอนเซ็ปต์บอกรักด้วยหนังสือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ครอบครัวและทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน พร้อมการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมศักยภาพแก่ภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ และความรู้ในงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ยิบอินซอยหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะมีส่วนสนับสนุนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และรักการอ่าน พร้อมเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป

คุณแววรัตน์ ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการสายงานบุคคลและประชาสัมพันธ์ บริษัท ยิบอินซอย จำกัดและบริษัทในเครือ กล่าวว่า การอ่านถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาชีวิต เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ พร้อมแต่งแต้มจินตนาการได้ไม่รู้จบ จากการอ่านหนังสือดี ๆ เพียง 1 เล่ม ยิบอินซอยในฐานะองค์กรหนึ่งของสังคม จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ...แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน..จัดงาน Happy reading in wonderland : มหัศจรรย์แห่งการอ่าน แม้ระยะเวลาจัดงานจะมีเพียงวันเดียว แต่ก็เชื่อว่าผู้ปกครองและเด็ก ๆ ที่มาร่วมงานจะได้รับประโยชน์เต็มที่จากโซนกิจกรรมทั้ง 7 โซนที่ได้จัดเตรียมไว้ นอกจากนี้ยิบอินซอยยังสนับสนุนให้มีการจัดตั้งธนาคารหนังสือเพื่อชุมชนเพื่อการแบ่งปันความรู้สู่เด็ก ๆ และเยาวชนด้วยความเท่าเทียม

"โซนกิจกรรมทั้ง 7 โซน เป็นโซนกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นโซนเปิดโลกจินตนาการนิทานสร้างสุข : Reading in wonderland ดินแดนมหัศจรรย์แห่งนิทาน ซึ่งเป็นการไขรหัสลับนิทาน กับการพัฒนาเด็กในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น Alice in Wonderland ซึ่งเป็นการเติมความคิดสร้างสรรค์ในวัยเยาว์ นิทานเรื่องคุณฟองนักแปรงฟัน ซึ่งเป็นการปลูกฝังการดูแลสุขอนามัยในชีวิตของตนเองฯลฯ ตลอดงานในโซนนี้จะมีนิทานร่วมทั้งสิ้น 6 เรื่อง โซนที่ 2 คือโซนนิทานวิเศษเพื่อเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นการคัดกรองประเมินพัฒนาการเด็กพิเศษ เทคนิคสร้างสรรค์หนังสือเพื่อเด็กพิเศษ และกิจกรรม DIY หนังสือ POP-UP และอุปกรณ์ส่งเสริมการอ่านที่ครอบครัวสามารถร่วมกันทำได้ด้วยตนเอง โซนที่3 คือโซนบอกรักด้วยหนังสือ ซึ่งเป็นการระดมหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยในพื้นที่ขาดแคลนด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ ปั่นปันปัญญา ,ตลาดนัดหนังสือเล่มละบาท โซนที่ 4 คือโซนเวทีดนตรี กวี นิทาน เรื่องเล่าบันดาลใจ สำหรับโซนที่ 5 คือโซนนิทรรศการ พื้นที่อ่านสร้างสุข : กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก และนิทรรศการการอ่านกับการสร้างเสริมสุขภาพ (EF) โซนที่ 6 คือโซนอาหารสร้างเสริมสุขภาพเพื่อเด็กปฐมวัย และตลาดนัดหนังสือเด็กปฐมวัย และโซนสุดท้ายคือโซนอบรมปฏิบัติการ การใช้นิทานอย่างมีประสิทธิภาพ และการออกแบบกิจกรรมหลังการอ่าน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการพัฒนาสมอง โซนนี้ จัดโดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ณ ห้องสัมมนา ลานใบไม้ และเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนมาล่วงหน้า ซึ่งโซนนี้ได้รับความสนใจมีผู้มาลงทะเบียนเกินเป้าหมาย" คุณแววรัตน์ กล่าวในที่สุด

สำหรับผู้สนใจให้การสนับสนุนการทำงานของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน(Reading Culture Promotion Program) สามารถติดต่อที่ 424 หมู่บ้านเงาไม้ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 67 แยก 3 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร.024244616-7 หรือศึกษารายละเอียดก่อนที่ www.happyreading.in.th ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมดี ๆ ที่เกิดขึ้น ณ ลานใบไม้ ได้ที่ Facebook Page/ลานใบไม้ หรือสอบถามรายละเอียดการใช้พื้นที่ได้ที่คุณมณีรัช รอดทรัพย์ โทร. 02-353-8600 ต่อ 2105 ทุกวันในเวลาทำการ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สสส. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "สสส.จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548"

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--สสส. ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และจังหวัดราชบุรี จะจัดให้มีงาน "สสส. จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548" ปีที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะม...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง