ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เด็ก ม.มหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ กรุงไทยต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๒:๓๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 ก.พ.--

ประกาศผลและมอบรางวัลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเร็วๆ นี้ สำหรับการประกวดโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2558 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 โดยธนาคารกรุงไทย และปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากที่สุดถึง 641 ทีม ก่อนคัดรอบสุดท้ายให้เหลือเพียง 10 ทีมเข้าชิงชัยรอบตัดสินเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ปรากฏว่า ทีม "คนรักษ์ควาย" จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครอง พร้อมทุนการศึกษา 300,000 บาท และศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เปิดเผยว่า โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนงานที่มุ่งเน้น ให้นิสิตนักศึกษา ในระดับอุดมศึกษามีจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าใจแนวคิดการจัดการที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ประสบการณ์และทัศนคติที่ได้รับจากโครงการไปปรับใช้ในชีวิตจริงในการประกอบอาชีพ จึงเป็นเสมือนการปลูกต้นกล้าจริยธรรมให้เติบโตงอกงามอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป และตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา มีคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 26,616 คน พัฒนาชุมชนไปทั้งสิ้น 460 ชุมชน และในปีนี้มีทีมที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 641 ทีม 65 สถาบัน กว่า 4,086 คน ซึ่งถือว่ามากที่สุดในรอบ 9 ปีที่เราดำเนินโครงการ

นางสิริพร กล่าวว่า การประกวดมีความเข้มข้นขึ้นทุกปี แต่ละทีมสร้างสรรค์ผลงานได้โดดเด่นและมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันไป สำหรับปีนี้คณะกรรมการมีความคิดเห็นตรงกัน มอบรางวัลชนะเลิศ ให้ "ทีมคนรักษ์ควาย"จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากโครงการเพื่อนแท้ควายไทย เพื่อนคู่ใจชาวนา ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 300,000 บาท และยังได้ศึกษาดูงาน Take Course English for Business ณ ประเทศออสเตรเลีย 2 สัปดาห์ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีมกระพริบ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับโครงการเสียงดังลั่น..กู้ภัยมาแล้ว ได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 210,000 บาท สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ทีม 5โจ๋บางเสด็จ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับโครงการเรียนรู้ไปด้วยกัน เติบโตไปด้วยกัน สานฝันสู่อนาคตที่ยั่งยืน ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ ในส่วนของรางวัลอื่นๆ เช่น โครงการดีเด่นระดับภาคเหนือ ได้แก่ ทีมสะหลีดง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรางวัลโครงการดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ทีมหมูน้อย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ส่วนรางวัลโครงการดีเด่นระดับภาคใต้ ได้แก่ ทีม DEMETER จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) สำหรับรางวัลโครงการดีเด่นระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ ทีม WE CHANGE จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งทั้งหมดได้รับทุนการศึกษา 37,000 บาท พร้อมโล่รางวัล นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular Vote ได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท คือ ทีม 5 โจ๋บางเสด็จ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัลพิเศษ จาก ป.ป.ช. ด้านบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท คือ ทีม DEMETER จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล รับทุนการศึกษาทีมละ25,000 บาท คือ ประกอบไปด้วย ทีมลมทะเล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาเขตชุมพร) ทีมกล้าน้อยตามรอยพ่อ และทีม ด้วยรักและผักหวาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

"นอกจากรางวัลและประกาศเกียรติคุณต่างๆ แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการบ่มเพาะความรู้ เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการทำแผนงานโครงการ ตลอดจนจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจ ที่ทุกคนมีการพัฒนาอย่างมาก และถือว่าเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงที่พร้อมจะเติบโต โดยผู้รับการอบรมได้สร้างสรรค์และทำผลงานได้อย่างหลากหลาย และเยี่ยมยอด แต่ละทีมซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ สามารถนำความรู้ มุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญในการใช้ไอที เข้าไปช่วย ต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ หรือโครงการของชุมชนได้เป็นอย่างดี" นางสิริพร กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: เปิดตัวโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และศาสตราจารย์ คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันเปิดโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุร...

ธนาคารกรุงไทย เปิดโครงการ "กรุงไทย ยุววาณิช"

กรุงเทพฯ--16 มิ.ย.--ธ.กรุงไทย ธนาคารกรุงไทยเปิดโครงการ "กรุงไทย ยุววาณิช" ปีที่ 4 หลังประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ชวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย สมัครเข้าร่วมโครงการ 10-30 มิถุนายนนี้ พร้อมออก Roadshow เพื่อแนะนำโครงการ และสอนการเขียนแผนธุรกิจให้นักเรียนทั่วป...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง