ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ประเมินการลงทุนปีหน้าเติบโตสูงจากมาตรการสิทธิประโยชน์การลงทุนต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๑:๐๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 พ.ย.--มหาวิทยาลัยรังสิต

พลักดันเศรษฐกิจขยายตัวมากกว่า 3% กองทุนโครงสร้างพื้นฐานผลตอบแทนต้องสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไปจึงเกิดความสนใจในการลงทุน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งระยะ 8 ปีและการให้สิทธิประโยชน์ดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายหากทำได้ตามเป้าหมายจะเป็นส่วนหนึ่งช่วยไทยหลุดพ้นประเทศรายได้ระดับปานกลาง ส่วนแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมระยะเร่งด่วนความเสี่ยงสำคัญยังคงอยู่ที่เสถียรภาพทางการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญและการกลับคืนสู่ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งด้วยความเรียบร้อยและมั่นคง ส่วนแนวทางประชารัฐในการดูแลเศรษฐกิจฐานรากหากมุ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาสังคมจะทำให้ประชาธิปไตยในระดับพื้นฐานเข้มแข็งขึ้น คุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทดีขึ้นบรรเทาผลกระทบภัยแล้งและราคาพืชผลตกต่ำ ผลบวกของมาตรการและนโยบายต่างๆจะไม่เกิดขึ้นหากร่างรัฐธรรมนูญแล้วไม่เป็นที่ยอมรับหรือไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก่อให้เกิดความขัดแย้งวิกฤตการณ์การเมืองรอบใหม่

12.00 น. 22 พ.ย. พ.ศ. 2558

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป

ผศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ประเมินการลงทุนปีหน้า พ.ศ. 2559 เติบโตสูงจากมาตรการสิทธิประโยชน์การลงทุนต่างๆ ผลักดันเศรษฐกิจขยายตัวมากกว่า 3.2% โดยที่การลงทุนโดยรวมน่าจะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 6.5% การลงทุนภาครัฐจะขยายตัวแบบก้าวกระโดดที่ระดับมากกว่า 13% ขยายตัวต่อเนื่องในระดับสูงต่อเนื่องจากไตรมาสสี่ปี พ.ศ. 2558 ส่วนการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวได้ 3.5% หรือมากกว่านั้นหากมาตรสิทธิประโยชน์สามารถดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ตามแผน อย่างไรก็ตาม การลงทุนขนาดใหญ่จากต่างประเทศจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไทยในระยะยาวต้องก่อให้เกิดการถ่ายโอนเทคโนโลยีและความรู้อันนำมาสู่ผลิตภาพที่สูงขึ้นในระยะยาว

กองทุนโครงสร้างพื้นฐานผลตอบแทนต้องสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไปจึงเกิดความสนใจในการลงทุน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งระยะ 8 ปีและการให้สิทธิประโยชน์ดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายหากทำได้ตามเป้าหมายจะเป็นส่วนหนึ่งช่วยไทยหลุดพ้นประเทศรายได้ระดับปานกลาง ส่วนแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมระยะเร่งด่วนความเสี่ยงสำคัญยังคงอยู่ที่เสถียรภาพทางการเมือง การร่างรัฐธรรมนูญและการกลับคืนสู่ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งด้วยความเรียบร้อยและมั่นคง ส่วนแนวทางประชารัฐในการดูแลเศรษฐกิจฐานรากหากมุ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาสังคมจะทำให้ประชาธิปไตยในระดับพื้นฐานเข้มแข็งขึ้น คุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทดีขึ้นบรรเทาผลกระทบภัยแล้งและราคาพืชผลตกต่ำ ผลบวกของมาตรการและนโยบายต่างๆจะไม่เกิดขึ้นหากร่างรัฐธรรมนูญแล้วไม่เป็นที่ยอมรับหรือไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก่อให้เกิดความขัดแย้งวิกฤตการณ์การเมืองรอบใหม่

ผศ. ดร. อนุสรณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม. รังสิต กล่าวอีกว่า เหตุการณ์การก่อการร้ายในปารีสดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินยูโรซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงอีก ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง สายการบิน ธุรกิจท่าอากาศยาน ต้นทุนในการเดินทางและประกอบธุรกิจจะปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยูโรโซน และ เศรษฐกิจของฝรั่งเศสจะได้รับผลกระทบโดยตรงมากที่สุด โอกาสที่เศรษฐกิจของฝรั่งเศสจะกระเตื้องขึ้นจากปีที่แล้วก็มีความเป็นไปได้ลดลง เดิมคาดการณ์ว่า อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจฝรั่งเศสในปีนี้และปีหน้าจะอยู่ที่ 1.2% และ 1.5% ตามลำดับ ซึ่งน่าจะปรับลดลงแน่นอน ส่วนผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว สายการบินของไทยคงมีระดับหนึ่งแต่ไม่น่าจะมาก แต่จะกระทบต่อฐานะทางการเงินของการบินไทยซึ่งย่ำแย่ที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งมาให้ทรุดตัวลงไปอีก การขาดทุนในระดับสูงกว่า 20,000 ล้านในปีนี้ของการบินไทยมีความเป็นไปได้ โดยรัฐบาลจำเป็นต้องกู้เงินมาพยุงฐานะของการบินไทยเพื่อให้สามารถดำเนินต่อไปได้ และ การปลดคนออกจากงานควรเป็นทางเลือกสุดท้ายในการลดค่าใช้จ่ายและรักษากิจการเอาไว้ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม ยังไม่สามารถประเมินได้ในขณะนี้ ขึ้นอยู่กับว่าชาติตะวันตกสามารถควบคุมสถานการณ์ได้หรือไม่และสถานการณ์จะพัฒนาไปในทิศทางไหน หากปัจจัยนี้ลุกลามและทำให้พื้นที่สงครามในซีเรียและอิรักขยายวงอาจมีผลทำให้อุปทานน้ำมันลดลง จะพลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นได้ในระยะสั้น การก่อการร้ายในปารีสจะเป็นการเปิดทางให้ชาติตะวันตกสร้างความชอบธรรมในการใช้ปฏิบัติการทางการทหารเพิ่มเติมในพื้นที่ซีเรียและอิรักที่อยู่ภายใต้การยึดครองของ ISIS นอกจากนี้จะเกิดโรค Islamophobia โรคหวาดระแวงคนอิสลาม นำไปสู่ Islamophobic Hate Crimes การก่ออาชญากรรมต่อชาวมุสลิมผู้รักสันติจากความเกลียดชัง ทุกๆครั้งที่มีเหตุการณ์น่าสลดเช่นนี้ ก็จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสันติสุขของสังคม ฉะนั้นผู้มีอำนาจรัฐในทุกประเทศต้องบังคบใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยการสร้างกระแสแห่งความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันแทนที่ความเกลียดชังและหวาดระแวง ด้วยการเคารพในสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคเท่าเทียมบนความแตกต่างหลากหลายทางด้านอารยธรรมและความศรัทธาความเชื่อ หากเกิดกระแสความหวาดกลัว การแบ่งแยกทางสังคม เกิดกระแสอคติระหว่างเชื้อชาติและศาสนา เท่ากับ ขบวนการก่อการร้ายชนะแล้ว เราต้องช่วยกันไม่ให้เกิดกระแสแตกแยกเหล่านี้ นาย อนุสรณ์ ธรรมใจ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คลุกวงในวงการอุตสาหกรรม อ่านThailand Industrial Today

นิตยสารอุตสาหกรรมเพื่อผู้บริหาร ฉบับขึ้นปีที่ 2 (Vol 2 Issue 13) ร่วมต้อนรับเทศกาลเปิดเทอม เปิดหลักสูตรเร่งรัดโดย ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต...

การคาดการณ์ผลกระทบวิกฤตการณ์ทางการเมืองต่อเศรษฐกิจ การลงทุน การส่งออก และการลงทุน รวมทั้ง ข้อเสนอทางออกจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง

ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดเผยถึง ผลศึกษาผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางการเมืองต่อเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวว่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง