ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เกษตรฯ ร่วมกับเอฟเอโอ และจังหวัดนครราชสีมา จัดงานวันอาหารโลก ประจำปี58 ภายใต้แนวคิดการได้รับความคุ้มครองทางสังคมช่วยลดความยากจน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๐:๑๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 พ.ย.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันนี้ ( 20 พ.ย.58) เวลา 17.00 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันอาหารโลก (World Food Day) ประจำปี 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์การจัดงาน และนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะจังหวัดเจ้าภาพจัดงานวันอาหารโลกประจำปี 2558 กล่าวต้อนรับ โดยผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้แทน เอฟ เอ โอ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตและองค์การระหว่างประเทศ แม่ทัพภาคที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งส่วนกลางและในจังหวัดนครราชสีมาร่วมงาน

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟ เอ โอ ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตอาหารและยกระดับโภชนาการเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีของประชาคมโลก โดยได้กำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปีเป็น "วันอาหารโลก"และได้เชิญชวนประเทศสมาชิก จำนวน 194 ประเทศทั่วโลก ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการระลึกถึงวันก่อตั้งองค์การและเพื่อรณรงค์ให้ภาครัฐบาล ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาหารและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความอดอยากหิวโหยและต่อสู้กับความยากจน โดยปัจจุบันยังมีประชากรโลกที่อดอยากหิวโหยประมาณ 800 ล้านคน ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือกับ เอฟ เอ โอ เป็นอย่างดีตลอดมา โดยการจัดงานวันอาหารโลกเป็นประจำทุกปีหมุนเวียนไปตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งในปีนี้ เอฟ เอ โอ ได้กำหนดหัวข้อสำหรับการรณรงค์วันอาหารโลกว่า"การคุ้มครองทางสังคมและการเกษตร : เพื่อหยุดวงจรความยากจนในชนบท" โดยตระหนักว่า"ระบบการคุ้มครองทางสังคม" เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการต่อสู้และสามารถเอาชนะความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมได้มากที่สุด หากได้มีการบูรณาการร่วมกับนโยบายภาคการเกษตรเนื่องจากคนยากจนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบทและมีอาชีพทางการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการของการคุ้มครองทางสังคมและภาคการเกษตรในการลดความยากจนและการเข้าถึงอาหารของชาวชนบทจึงได้จัดกิจกรรมวันอาหารโลก เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองทางสังคมและการเกษตรให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยงานจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2558 และมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. การสัมมนาและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การคุ้มครองทางสังคมและการเกษตร" 2. การจัดนิทรรศการ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรและการคุ้มครอง ทางสังคม รวมถึงการจำลองวิถีชีวิตเกษตรกร 3. การประกวดวาดภาพระบายสี และการแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมือง 4. การฝึกอาชีพระยะสั้นเช่น การทำอาหาร และการแปรรูปสัตว์น้ำ 5. การออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและเกษตร ซึ่งการจัดงานวันอาหารโลกในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากจังหวัดนครราชสีมา สำนักงาน เอฟ เอ โอ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

จากข้อมูลและการประเมินของ เอฟ เอ โอ เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ประเทศไทยสามารถลดจำนวนและสัดส่วนของประชากรที่ขาดสารอาหารได้เกินเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติและของเอฟ เอ โอ ที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องลดให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2558 โดยประเทศไทยสามารถลดทั้งจำนวนและสัดส่วนของคนที่ขาดสารอาหารได้มากเป็นลำดับที่ 3 รองจากประเทศจอร์เจียและอาร์เมเนียกล่าวคือลดได้มากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยได้รับรางวัลการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของประชาคมโลก ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ได้มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาส ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการต่างๆ เช่น โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและโครงการช่วยเหลือเกษตรกร เป็นต้น ทั้งนี้เป็นหลักประกันว่าคนไทยทุกคนจะได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิอมตะ ขอเชิญร่วมงานปล่อยขบวน “คาราวานท่องลุ่มน้ำโขง”

- นายสรรเสริญ เงารังษี รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) กล่าวถึง การสนับสนุนของ ททท.ในการตกแต่งรถยนต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยว - ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดี...

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง