ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ถกเวทีสัมมนาแผนพัฒนาการเกษตร ฉบับที่12 ภาคตะวันออก สศท.6 เผย มุมมองจากผู้เข้าร่วมในพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๐:๑๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 พ.ย.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สศท.6 จัดเวทีระดมความเห็นร่างแผนพัฒนาการเกษตรฉบับที่ 12 เผยผลระดมความเห็นจากผู้เข้าสัมมนา ซึ่งสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่โดยตรง ชูเรื่องมุมมอง Super Cluster ต่อผลกระทบภาคเกษตรกรรม การแก้ปัญหาแหล่งน้ำ ปัญหาแรงงานภาคเกษตร การส่งเสริมเรื่องของนวัตกรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นางบุบผา ภู่ละออ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการจัดเวทีระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง ซึ่งจากการสัมมนามีประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็น ดังนี้

ด้านนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster) ของรัฐบาล ที่เน้นเรื่องของพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในพื้นที่ รวมถึงการเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ การจ้างงาน SMEs ในพื้นที่เหล่านั้น โดยเฉพาะเรื่องของ Super Cluster ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ Food Innovation Medical Hub

ดังนั้น Super Cluster จึงเป็นประเด็นหนึ่งในการระดมความคิดเห็นครั้งนี้อย่างมาก เนื่องจากต้องการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาการทำ Super Cluster ที่จะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมของภาคตะวันออกในเรื่องของสารพิษตกค้าง โดยอีกมุมมองหนึ่งเห็นว่าควรทำ Super Cluster ในภาคการเกษตรด้วย เพื่อสนับสนุน Super Cluster ในภาคอุตสาหกรรม เช่น Super Cluster ยางพารา สนับสนุน Super Cluster ยานยนต์ เป็นต้น รวมทั้งความรู้ด้านการตลาด Demand และ Supply เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต อีกทั้ง ภาครัฐควรมีการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และมีศูนย์วิจัยทางธุรกิจการเกษตรชี้นำและให้ข้อมูลเรื่องการตลาดแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะตลาดสินค้าฮาลาลซึ่งเป็นตลาดใหญ่ควรเพิ่มยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารฮาลาลในแผนพัฒนาการเกษตรฯ

นอกจากนี้ เกษตรกรได้เสนอแนวทางการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้มีความมั่นคง ในการนำนวัตกรรม มาประกอบกับภูมิปัญญาของเกษตรกร เช่น การวิจัยดิน ปรับปรุงพันธุ์ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การสร้างเครือข่ายสถาบันการเกษตร การรวมกลุ่มสหกรณ์ ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีศักยภาพ เช่นการจัดตั้งสหกรณ์อเนกประสงค์ สนับสนุนโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร การส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ รวมไปถึงการสนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ยและการซื้อปัจจัยการผลิต รวมถึงด้านปัญหาแหล่งน้ำทางการเกษตร ที่ต้องการให้ตั้งยุทธศาสตร์เรื่องน้ำเป็นหัวข้อใหญ่ภายใต้แผนพัฒนาฯ ทั้งการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ การก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และปัญหาแรงงานภาคการเกษตรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเยาวชนศึกษาด้านการเกษตรลดลง ตลอดจนเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาด้านการเกษตร ที่ควรเน้นส่งเสริมวิธีคิดและการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นต้นแบบที่เห็นได้ชัดเจน และควรใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตและวิธีการปฏิบัติตามความเหมาะสมของพื้นที่

ทั้งนี้ ข้อสรุปของทุกภาคส่วนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำให้แผนงานในครั้งนี้ นับเป็นการสะท้อนปัญหาและมีข้อเสนอแนะจากพื้นที่โดยตรง ที่ถือเป็นกรอบแนวทางภาพรวมที่จะมีผลในทางปฏิบัติต่อไป ซึ่ง สศก. ได้มีการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวม 12 ครั้งทั่วประเทศ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดตลาดเคลื่อนที่รับซื้อ "ยางพารา" ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นางอัญชลี อุไรกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบ และความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อราคายางพาราในพื้นที่ เนื่องจ...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จาก สศค.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวีระชัย วีระเมธีกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนาย นริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง