ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อ.สมพงษ์ จิตระดับ ชี้ คำตอบ ลดเวลาเรียนศธ. โรงเรียนจับมือชุมชนสร้างคนรุ่นใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๑:๒๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--29 ก.ย.--มูลนิธิสยามกัมมาจล
บทความมูลนิธิสยามกัมมาจล

"เราอยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคัย 12 ปี อยู่ในมหาวิทยาลัย 4 ปี เราสร้างการเรียนรู้ให้เด็กได้เท่ากับระยะเวลาที่เด็กร่วมในโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกซึ่งใช้ระยะเวลา 1 ปี ต้องคิดแล้วนะครับ ผมว่าระบบการปฏิรูปการศึกษาถ้ายังปฏิรูปลอยๆ อยู่ข้างบน เชื่อมโยงไม่ถึงโจทย์วิจัยชุมชนผมว่าอาจจะต้องสิ้นหวังอีกรอบ"

นี่คือเสียงสะท้อนจาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาร่วมเวทีเสวนา "พลเมืองเยาวชน สร้างได้ด้วยการเรียนรู้ท้องถิ่น" ในงาน "ปลุกพลังเยาวชนชูวิถีคนตะวันตกครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ดำเนินงานโดยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม ดำเนินการโดยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ในการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 19-20 กันยายนที่ผ่านมา

ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าวว่า "จากที่ได้เดินดูนิทรรศการการเรียนรู้ของเยาวชนทั้ง 20 กลุ่ม (มีเยาวชนจาก จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม และจ.เพชรบุรี) ได้เห็นว่าเด็กๆ มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ขนาดเด็กร่วมอยู่ในโครงการ 1 ปี ยังเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ หนึ่งจากความไร้สาระ ไร้จุดหมาย ใช้เวลาอยู่กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราว กลับมาตั้งโจทย์ทำเรื่องมีสาระ เด็กพัฒนาตนเองอย่างมากมาย สองมีวิธีคิดเป็น เช่น กลุ่มน้องที่ทำนาเกลือจากเกลือกิโลละบาทห้าสิบสตางค์ เพิ่มมูลค่าเกลือให้เป็นขีดละ 35 บาท นี่คิดเก่งมากเลย หรือ การทำให้แพะอ้วนๆ ให้เป็นแพะที่แข็งแรงสามมีความอ่อนน้อมถ่อมตน พวกเขามีความมั่นใจแบบสากลแต่แสดงออกแบบวัฒนธรรมไทย ทั้งกล้าแสดงออก กล้าพูด แต่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เราไม่ค่อยเห็นเด็กไทยสมัยนี้มีกัน เพราะส่วนใหญ่จะก้าวร้าว ฟุ้งซ่าน นี่คือความลงตัวที่ชุมชนขัดเกลา นี่คือโมเดลที่ทำให้เด็กเป็นแกนกลางได้จริง ในชุมชนมีโจทย์มากมายและสนุกสนาน เราเชื่อมโยงโรงเรียนมาสู่โจทย์ของชุมชน อันนี้เป็นก้าวสำคัญเรื่องการศึกษา...

ตอนนี้โมเดลของกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายลดเวลาเรียนให้น้อยลง ให้โรงเรียนเลิกบ่ายสองโมง ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนได้ แต่ว่าเป็นโจทย์คิดครึ่งทางยังคิดไม่สมบูรณ์ กิจกรรมที่เรียกว่าโครงงานที่ตอนนี้กระทรวงฯ กำลังเริ่มทำ ผมคิดว่าถ้านำกิจกรรมโครงงานนี้มาเชื่อมกับชุมชนก็จะมีสาระและจุดหมายมากขึ้น ถ้าทำและเชื่อมโยงระบบหลักสูตรให้มีหลักสูตรท้องถิ่นและลงมาทำงานกับชุมชน มีนักพัฒนาชุมชนคอยช่วยตั้งโจทย์ชุมชน ตั้งโจทย์เรื่องต่างๆ และชุมชนเตรียมพื้นที่ให้ดีๆ เด็กจะได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21ได้นั่นเอง" อ.สมพงษ์ทิ้งท้าย

ป้าทองคำ เจือไทย นักวิจัยชุมชนแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง ทำงานด้านเด็กและเยาวชนมานานกว่าสิบปี ร่วมเสวนาสะท้อนว่า "ตอนแรกป้าก็สิ้นหวังกับเด็กเพราะว่าระบบการศึกษาไม่เอื้อให้เด็กออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียน เราต้องเอาเด็กออกมานอกห้องเรียน นอกเวลา อยากจะถามว่าโครงการฯ ในลักษณะนี้ ทำไมต้องเป็นโครงการที่ทำอยู่นอกโรงเรียน แบบนี้จะนำไปอยู่ในรั้วในโรงเรียนได้ไหม จากเสียงสะท้อนของครู ผู้ปกครอง เด็กที่ต้องการทำกิจกรรมแบบโครงการฯนี้ ได้เรียกร้องมา" ป้าทองคำตั้งโจทย์ให้ทุกคนได้คิด

ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ หัวหน้าโครงการฯ ได้กล่าวว่า "การศึกษาแยกเด็กออกจากชุมชน โครงการฯ นี้มาช่วยอุดช่องโหว่ว เป็นบทเรียน ประสบการณ์ เรียนรู้ท้องถิ่น ทำให้เด็กรักและอยากอยู่กับท้องถิ่น เมื่อเด็กพัฒนาประสิทธิการเรียนรู้เพิ่มขึ้นการเรียนของเด็กก็ดีขึ้นด้วย เช่นเด็กไม่ค่อยชอบเล่นหนังสือ พอผ่านโครงการฯ เราก็กลับไปขยันเรียนมากขึ้น หนึ่งปีที่ผ่านมาเด็กไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซนต์ผ่านโครงการนี้ เติบโตและเข้าใจคำว่าสำนึกพลเมือง คำว่าพลเมืองเด็กเข้าใจจากการปฏิบัติ เขาเข้าใจแบบลึกซึ้งไม่ใช่แค่ท่องจำ เราก็เห็นว่าการเรียนรู้ท้องถิ่นทำให้เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีสำนึกรักท้องถิ่นมากขึ้น โดยตลอดระยะเวลาในการทำโครงการเรามีทีมพี่เลี้ยงเติมกระบวนการเรียนรู้เรื่องสำนึกความเป็นพลเมืองและการเรียนรู้ท้องถิ่นผ่านการเวิร์คช้อปทั้งหมด 5 ครั้ง 1.เยาวชนนับหนึ่ง สร้างสำนึกปลุกพลเมือง - เรียนรู้เรื่องความเป็นพลเมือง ภูมินิเวศน์ภาคตะวันตก วิเคราะห์ทุนฐานและโครงการที่อยากทำ, 2.เยาวชนนับสอง ยั่วให้คิด ยุให้ทำ - พัฒนาโครงการให้ชัดเจน ดำเนินการได้จริงในระยะเวลา ศักยภาพ และงบประมาณที่จำกัด,3.เยาวชนนับสาม หยั่งรากพลเมือง - เติมทักษะการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) การเก็บข้อมูล ตอกย้ำสำนึกความเป็นพลเมือง, 4.เยาวชนนับสี่ Check Point พลเมือง - สรุปบทเรียนครึ่งโครงการ ตอกย้ำเรื่องสำนึกความเป็นพลเมือง, และ 5. เยาวชนนับห้า Citizen Network – นำเสนอผลการดำเนินโครงการ รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ เติมทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking) และสานพลังสร้างเครือข่ายเยาวชน Active Citizen ภาคตะวันตก เราเชื่อว่าเมื่อเด็กผ่านกระบวนการนี้โดยมีพี่เลี้ยงคอยเติมเต็มตลอดเส้นทางจะทำให้น้องๆ ได้เกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่น และมีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการในปีสองเราจะมีความเข้มข้นมากขึ้น กระบวนการจะเชื่อมโยงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับวิถีชีวิตของเด็กมากขึ้นว่าเขาอยู่ในชุมชนเขาต้องดูแลเรื่องจัดการน้ำ คุณภาพน้ำ เพิ่มเนื้อหาเรื่องสิทธิพลเมือง สิทธิชุมชนมากขึ้น สำหรับปี 2 จะรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 25 กลุ่ม โดย 5 กลุ่มมาจากความร่วมมือกับม.ศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี ที่จะส่งนักศึกษามาร่วมเรียนรู้ชุมชนด้วย"

นายชนม์สวัสดิ์ ฉิมเชื้อ (นัท) อายุ 17 ปี เยาวชนแกนนำจากโครงการสำรวจท่าคาตามหาน้ำตาลมะพร้าว ร่วมสะท้อนการเรียนรู้ว่า"การทำโครงการฯ มีความสุข เราได้เรียนรู้ ได้พบเจอคนเราได้ทำอะไรใหม่ๆ ที่เราไม่เคยได้ทำ ตรงนี้เป็นโอกาสที่จะได้ทำ จากที่เราได้เรียนรู้ต่างๆ นานา ทำให้ได้คิดว่าถ้าหากหมดคนรุ่นพ่อ รุ่นแม่ สิ่งดีๆ เช่น น้ำตาลมะพร้าว วัฒนธรรมท้องถิ่นก็อาจจะหายไป ถ้าเราไม่สืบทอด ถ้าเราไม่ทำต่อ มันอาจเป็นแค่ตำนานแล้วเราจะไปตอบลูกเราได้อย่างไรว่าน้ำตาลมะพร้าวหน้าตาเป็นอย่างไร ก็เป็นความรู้สึกผิดที่เราไม่ได้สืบทอดให้อยู่มาถึงรุ่นเขาได้ ฝากถึงผู้ใหญ่ อยากให้ช่วยสนับสนุนให้เด็กๆ อย่างพวกเราได้มีอากาสได้ลงไปเรียนรู้เองจะเกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในใจเขาเอง ถึงตอนเขาจะลงไปเขาไม่ได้มีจิตสำนึกอะไรในใจ แต่พอเขาได้ลงไปทำ เรียนรู้จริงก็อาจจะเกิดจิตสำนึกเหมือนกับที่ผมก็เกิดขึ้นมาแล้วครับ"

นี่เป็นโมเดลการเรียนรู้ที่น่าสนใจ หากกระทรวงศึกษาธิการสนใจลองหยิบแนวทางนี้ไปใช้ดูก็น่าตื่นเต้นไม่น้อยทีเดียว สำหรับโครงการในปี 2 จะเปิดรับสมัครในเดือนตุลาคม เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ #www.maeklongvijai.org และที่เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล www.scbfoundation.com #


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: เสวนา “Next Step อาชีวศึกษา: “สร้างคนพันธุ์ R รับคำท้าอาเซียน”

จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (ที่สี่จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ (ที่สามจากขวา) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสค. อ.ศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล (ที่สี่จากซ้าย) อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไชยศิริ สมสกุล...

กองทัพเรือคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ ได้คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจากโรงเรียนในสังกัดหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เข้าเยี่ยมคารวะ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๘ เพื่อรับโล่และเกียรติบัตร ณ ตึก...

มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ จัดนิทรรศการ "ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น 1950 - 1990"

มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกันจัดนิทรรศการ "ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น 1950 - 1990" โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำภาพพิมพ์ร่วมสมัยของประเทศญี่ปุ่นให้แก่ผู้ชมชาวไทย นิทรรศการนี้จัดแสดงภาพพิมพ์ทั้งสิ้น 75 ภาพ ของ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง