ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ซีพีเอฟเดินหน้ากลยุทธ์ CPF SHEEn Standard ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๐:๕๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--ซีพีเอฟ

นายสุชาติ วิริยะอาภา รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟได้วางระบบมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของ CPF หรือ CPF SHE Management System ที่บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งปัจจุบันโลกได้หันมาให้ความสนใจประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม จึงพัฒนาจากระบบ "CPF SHE MS" เดิมเป็นระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน หรือ "CPF SHE&En Standard" ซึ่งเป็นมาตรฐานเฉพาะของซีพีเอฟที่ออกแบบมา เพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานต่าง ๆ กฎหมาย ข้อกำหนดลูกค้า ซึ่งครอบคลุมด้านทรัพยากรและพลังงาน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับโลก

ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน หรือ "CPF SHE&En Standard" SHE&En แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ Management Standards ประกอบด้วย 1.ความเป็นผู้นำและโครงสร้างการบริหารงาน 2. การบริหารความเสี่ยง 3. การปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆ 4. วัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงาน 5. ความสามารถและความตระหนัก 6. การสื่อสารภายในและภายนอก 7. การควบคุมการดำเนินงาน 8. การควบคุมเอกสาร 9. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ในส่วน Technical Standards ประกอบด้วย 1. การจัดการน้ำ 2. การจัดการน้ำเสีย 3. ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5. การจัดการของเสีย 6. การจัดการวัตถุอันตราย 7. โปรแกรมด้านความปลอดภัย 8. อาชีวอนามัย 9. วัฒนธรรมด้าน SHE&En 10. ความปลอดภัยยานยนต์ 11. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 12. ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 13. การเลือกที่ตั้งโครงการและการบริหารโครงการ 14. ผู้รับเหมาและผู้จำหน่าย 15. การเตรียมการและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

นอกจากนี้เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซีพีเอฟได้จัดสัมมนาหลักสูตร "CPF SHE&En Sustainability and Globalization" มุ่งพัฒนาบุคลากรด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานกว่า 240 คนทั้งในและ 10 ประเทศทั่วโลก ให้มีความรู้ความเข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่ รูปแบบการบริหารจัดการระบบใหม่ "CPF SHE&En Standard" ที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า สอดรับกระแสโลกที่หันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

"การที่บุคลากรได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "CPF SHE&En Sustainability and Globalization" นั้นจะทำให้ทั้งผู้บริหารและบุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพราะบุคลากรเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเชื่อว่าระบบ "CPF SHE&En Standard" นี้จะทำให้การดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศเกิดประสิทธิภาพสามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน" นายสุชาติ กล่าว

จากการมุ่งมั่นดำเนินงานด้านความความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมของ และพลังงาน ทำให้สถานประกอบการซีพีเอฟสามารถคว้ารางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้เป็นจำนวนมาก อาทิ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ จำนวนสูงสุดถึง 56 หน่วยงาน รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยดีเด่นจำนวน 25 ราย รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัยดีเด่นจำนวน 6 หน่วยงาน รางวัลทีมฉุกเฉินประจำสถานประกอบการดีเด่นและรองชนะเลิศระดับประเทศจำนวน 5 หน่วยงาน รางวัล Thailand Energy Awards จำนวน 32 รางวัล รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านพลังงาน 1 รางวัล รางวัล ASEAN Energy Awardจำนวน 2 รางวัล รวมถึงยังได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการพลังงานระดับอาเซียน (AEMAS) ในระดับ 2rd Star และ 1st Star Level รวม 2 หน่วยงาน

ซีพีเอฟมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจก และปกป้องพนักงานให้ทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานได้อย่างยั่งยืน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ซีพีเอฟ เดินหน้าดัน CDM ลดภาวะโลกร้อน ชูกระบวนการผลิตช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 3 แสนตันคาร์บอ

นายสุชาติ วิริยะอาภา รองกรรมการผู้จัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ นำนโยบาย “อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค สู้วิกฤติโลกร้อน พร้อมลดใช้พลังงาน” มาใช้ในทุกๆ...

ภาพข่าว: บมจ.ผลิตไฟฟ้าสมทบทุนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยช่วยชาวใต้ 1 ล้านบาท

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สุเทพ พีตกานนท์ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย รับมอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ มูลค่า 1,000,000 บาทจากศักดา ศรีสังคม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากขว...

ภาพข่าว: พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ ร่วมมือ ร่วมใจบริจาค ช่วยผู้ประสบภัย สึนามิ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น นายปิยะบุตร เลิศดำริห์การ กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 2 จากขวา) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรของไทย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ถล่ม 6 ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง