ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เยอรมนี-ไทย ขยายความร่วมมือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๕:๑๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เปิดตัวโครงการ "พัฒนาการและการวัดผลการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน สำหรับสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Advance SCP) " ซึ่งต่อเนื่องจากความร่วมมือกันก่อนหน้านี้ในโครงการการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม (SCP4LCE) ที่เพิ่งสิ้นสุดลง หลังจากการดำเนินงาน 3 ปี และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ คือได้ผลักดันให้มีการเพิ่มหลักเกณฑ์เรื่องการปกป้องสภาพภูมิอากาศ ไว้ในข้อกำหนดของฉลากสิ่งแวดล้อมในสินค้า 13 อย่าง อาทิเช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนซ์ กระดาษถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ทั่วไป ยางรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และสนันสนุนให้เกิดความร่วมมือกันในภูมิภาค โดยร่วมจัดตั้งเครือข่าย ASEAN+3 อีกด้วย

สำหรับโครงการ Advance SCP ซึ่งเป็นโครงการใหม่นี้ จะมีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี ด้วยงบประมาณจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย GIZ จะร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในการดำเนินโครงการ

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า "โครงการ Advance SCP เป็นการขยายความร่วมมือของเรากับประเทศเยอรมนีเพื่อพัฒนาการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน โครงการฯ จะสนับสนุนกรอบสิบปีว่าด้วยการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน (10 YFP on SCP) โดยเฉพาะในส่วนของฐานข้อมูลสำหรับผู้บริโภค และจะยังคงส่งเสริมให้มีการเพิ่มหลักเกณฑ์เรื่องการปกป้องสภาพภูมิอากาศไว้ในเกณฑ์ข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและฉลากสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ต่อไป นอกจากนี้ โครงการฯ จะช่วยสนับสนุนให้เกิดตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศที่จะนำไปสู่การปล่อยมลพิษที่น้อยลง การค้าและการลงทุนในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคก็จะเพิ่มขึ้นจากการรวมตัวกันของฉลากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วย"

มร. โทมัส เลห์มันน์ ผู้อำนวยการโครงการ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) กล่าวว่า "การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฉลากสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ทั้งยังช่วยลดก๊าซเรือนกระจก โครงการ Advance SCP ซึ่งเกิดขึ้นจากความสำเร็จของโครงการ SCP4LCE จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศในการสร้างกลไกของการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฉลากสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อมุ่งหน้าสู่สังคมเศรษฐกิจสีเขียว ด้วยกิจกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กร การกำหนดกรอบการทำงานด้านนโยบาย การพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิค การบริหารจัดการระบบข้อมูลที่ยั่งยืน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้"

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่ดำเนินการทั่วโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน GIZ ปฏิบัติงานในนามของกระทรวงต่างๆ ภายใต้รัฐบาลเยอรมัน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ รัฐบาลของประเทศต่างๆ และองค์กรนานาชาติ อาทิ สหภาพยุโรป องค์การสหประชาชาติ และธนาคารโลก GIZ ดำเนินงานอยู่ในกว่า 130 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 16,500 คน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน จัดงานเปิดตัวโครงการความร่วมมือไทย-สหภาพยุโรป เรื่องการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนสำหรับประเทศไทย

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ด้านนโยบายสนับสนุน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสหภาพยุโรป ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5...

อพท. (DASTA) จุดประกายท่องเที่ยวแนวใหม่ Low Carbon Tourism พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการสู่ธุรกิจท่องเที่ยวสีเขียวเต็มรูปแบบ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จุดประกายท่องเที่ยวแนวใหม่ Low Carbon Tourism...

บริการตรวจวัดระดับเสียงและตรวจสภาพทั่วไปรถจักรยานยนต์ฟรี

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พลตำรวจตรี ภาณุ เกิดลาภผล ผู้บังคับการตำรวจจราจร (บก.จร) เปิดเผยว่า กองบังคับการตำรวจจราจร ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย แ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง