ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สถาบันฯ ลุ่มน้ำโขง จังหวัดขอนแก่น และทีเส็บ ร่วมมือสร้างไทยเป็นฮับ รุกธุรกิจไหมในเอเชีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๕:๐๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ( Mekong Institute: MI ) จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จัดสัมมนา " การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและการตลาดไหมตามรูปแบบบรรษัทบริบาล (CSR) " สร้างประเทศไทย ให้เป็นศูนย์รวมการค้าไหมระหว่างประเทศ และร่วมส่งเสริมธุรกิจไหมในไทยและเอเชีย อย่างยั่งยืน

ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ( Mekong Institute: MI ) เปิดเผยว่า ประเทศไทยถือเป็นผู้ค้าสำคัญรายหนึ่งในตลาดผ้าไหม กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง GMS รองจากประเทศจีน ปัจจุบันตลาดส่งออกไหมสำคัญของไทยในอาเซียน คือ สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ สถาบันฯ ลุ่มน้ำโขง ทำหน้าที่ในการส่งเสริม ให้ความรู้ รวบรวมกลุ่มผู้ประกอบการไหมทั้งในและต่างประเทศเข้าด้วยกัน โดยเลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นฐานในการดำเนินงาน เพื่อขยายตลาดไปสู่ประเทศต่างๆในเอเชีย โดยเฉพาะตลาด อินโดนีเซีย ซึ่งมีกำลังซื้อสูงมาก รวมถึงการมาถึงของ เออีซี ที่จะทำให้ผู้ประกอบการไหมไทยมีโอกาสอีกมาก ในการเจาะตลาดกลุ่มนี้ ทั้งนี้การที่ผ้าไหมไทยจะเป็น ที่ยอมรับในตลาดต่างๆ ดังที่กล่าวมา จำเป็นต้องมีการนำเอา เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต และให้ความสำคัญต่อการตลาดในรูปแบบบรรษัทบริบาล เนื่องจากเป็นเทรนด์ของโลก ที่จะให้การยอมรับบริษัท ที่ผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยี และมีความเป็นบรรษัทบริบาล

" อุตสาหกรรมไหมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในปัจจุบัน กำลังเผชิญกับปัญหาและความท้าทายต่างๆ เช่น ผลผลิตตกต่ำ ราคาเส้นไหมนำเข้าเพิ่มสูงขึ้น ปัญหาด้านคุณภาพ ปัญหาด้านกฎเกณฑ์ข้อบังคับของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะเรื่องบรรษัทบริบาล และความทันสมัยของเทคโนโลยี ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการผลักดันธุรกิจไหมด้วยการหาช่องทางและแนวทางการเจริญเติบโตแบบใหม่ บนเวทีใหม่ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความถดถอยของธุรกิจ เทรนด์ ของอุตสาหกรรมไหมโลกในวันนี้ ให้ความสำคัญกับ หลักบรรษัทบริบาล และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไหมจึงจำเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่แนวทางใหม่นี้ เพื่อนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน " ดร.วัชรัศมิ์ กล่าว

นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น เปิดเผยว่า ผ้าไหมของไทยมีชื่อเสียงและมีประวัติมายาวนาน แต่ละท้องถิ่นก็มีความแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะผ้าไหมในภาคอีสาน สามารถสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก และจดจำของผู้คนทั้งในและต่างประเทศ จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นเมืองหลวงของภาคอีสาน ด้วยทำเลที่มีศักยภาพ และบทบาทของจังหวัดในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไหมในประเทศไทยและในอาเซียนที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแผน โรดแม็พ ที่ร่วมกันผลักดันกับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ด้วยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นเป็น ไมซ์ ซิตี้ ศูนย์กลางผ้าไหมโลก ใน พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ สถาบันฯ ลุ่มน้ำโขง และจังหวัดขอนแก่น ได้ทำกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย โดยเริ่มจาก พ.ศ. 2556 ที่มีการสัมมนาระดับนานาชาติครั้งแรกในหัวข้อ "เส้นทางสายไหม" หลังจากนั้นได้กลายมาเป็นการจัดกิจกรรมประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ต่อด้วยการจัดสัมมนาและจับคู่ธุรกิจไหมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2557 และเพื่อเป็นการสนองตอบต่อภารกิจ ในการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3 นี้ จึงจัดขึ้นในรูปแบบการบูรณาการหลักบรรษัทบริบาล (CSR) ภายใต้หัวข้อ การจัดสัมมนาและจับคู่ธุรกิจไหมนานาชาติ เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและการตลาดไหมตามรูปแบบบรรษัทบริบาล (CSR)" เพื่อให้ จังหวัดขอนแก่นกลายเป็น MICE City ศูนย์รวมการค้าไหมระหว่างประเทศ

หมายเหตุ

บรรษัทบริบาล เป็นศัพท์ที่ใช้โดย สถาบันไทยพัฒน์ ในปี 2550 ซึ่งนิยามความหมายจากศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย คือ Corporate Social Responsibility (CSR) - ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มาเป็น "บรรษัทบริบาล" โดยมีคำว่า บรรษัท+บริ (แปลว่า ทั้งหมด ออกไป โดยรอบ) +บาล ซึ่งหมายถึงการดูแลรักษาไม่เฉพาะในส่วนที่เป็นกิจการ แต่ยังแผ่ขยายกว้างออกไปครอบคลุมในส่วนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ที่อยู่โดยรอบกิจการ ด้วยเงื่อนไขของความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษัท (corporate citizen) การมีคุณธรรม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกกิจการอย่างเท่าเทียมกัน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ITD ร่วมกับ MI จัดงาน แม่โขง ฟอรั่ม 2013

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ( Mekong Institute ) จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา International Institute for Trade and Development) จัดงานประชุมนานาชาติ Mekong Forum 2013 เป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 2...

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการให้การสนับสนุนโตโยต้า ออสเตรเลีย นำดีลเลอร์พร้อมผู้ติดตามกว่า 300 คน มาประชุมในไทยเป็นครั้งแรก

กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--วิเสจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการให้การสนับสนุนโตโยต้า ออสเตรเลีย นำดีลเลอร์พร้อมผู้ติดตามกว่า 300 คน มาประชุมในไทยเป็นครั้งแรก และจัดการท่องเที่ยวเป็นรางวัลให้สุดยอดนักขายไปเที่ยวต่อภูเก็ต ทั้งยังเป็นครั้งแรกที่ดีลเลอร์จะ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง