ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สคร.7 ประชุมพัฒนาเครือข่ายจังหวัดในพื้นที่ชายแดนรองรับ AEC

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๕:๔๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 ส.ค.--สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานสู่มาตรฐาน IHR 2005 ของจังหวัดในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาวและไทย-กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 24 – 26 ส.ค. 58 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานสู่มาตรฐาน IHR 2005 ของจังหวัดในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาวและไทย-กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของจังหวัดในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาวและไทย-กัมพูชากลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเครือข่ายภายในช่องทางเข้าออกประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ วิทยากร และคณะทำงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 10 กล่าวว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศได้แก่ลาวและกัมพูชามีจังหวัดชายแดน 5 จังหวัด ซึ่งมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านคือ ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคือ จังหวัดอุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, มุกดาหาร และนครพนม ติดต่อกับประเทศกัมพูชาคือ จังหวัดศรีสะเกษ ส่งผลทำให้การเคลื่อนย้ายของประชากรจากประเทศสมาชิกหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งและโรคระหว่างพรมแดนอาณาเขตติดต่อเป็นไปได้โดยง่ายซึ่งในปี 2558 นี้ประเทศไทยจะมีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEANCommunity) อาจทำให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆรวมทั้งด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะด้านป้องกันควบคุมโรคติดต่อข้ามเขตแดนโดยจะมีผลกระทบต่างๆ เช่นจำนวนผู้มารับบริการด้านสุขภาพที่เป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ป่วยต่างชาติจะมีมากขึ้น ปัญหาโรคติดต่อโรคติดต่ออุบัติใหม่ข้ามพรมแดนโรคติดต่อเรื้อรัง ปัญหาความสามารถในการรองรับของระบบบริการสุขภาพอัตราการครองเตียงเพิ่มขึ้น และการไหลทะลักของสินค้าที่ทำลายสุขภาพ อาทิ สุราอาหารและยาที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นต้น

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 10 กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพบริเวณชายแดนและระหว่างประเทศที่มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญยิ่งโดยการพัฒนาเครือข่ายและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดนร่วมกับการมีเป้าหมายและกิจกรรมเพื่อเร่งรัดพัฒนาสู่มาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศภายใต้กรอบการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆตามเกณฑ์ 12 เป้าหมายที่กรมควบคุมโรคกำหนดโดยบุคคลากรในแต่ละพื้นที่วิเคราะห์หากิจกรรมที่มีความสำคัญเร่งด่วนในการดำเนินงานพัฒนาระบบควบคุมป้องกันโรคในประเด็นที่ยังคงเป็นปัญหาและแก้ไขจุดอ่อนที่สำคัญของแต่ละพื้นที่อันจะเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่การพัฒนาให้ได้มาตรฐานของการควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) ตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สคร.7 ปูพรม สำรวจความชุก TB ใน 9 อำเภอ เนื่องในวัน วัณโรคโลก

กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ วันวัณโรคโลกพร้อมกัน ในวันที่ 24 มีนาคม 55 นี้ ด้าน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ปูพรมลงพื้นที่ตรวจความชุกวัณโรค 2 จังหวัดใหญ่ อุบลราชธานี นครพนม ครอบคลุม 9...

ภาพข่าว: เรารักคนไม่ให้เหล้า

นางพินิดา จิวะไพศาลพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ พร้อมด้วยนางสุริยา สุนทราศี หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ,นายไพฑูรย์ สังข์สุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ...

๑๐ จังหวัดอันตราย เสี่ยงไข้เลือดออกระบาดรุนแรง

กรุงเทพฯ--12 พ.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นายแพทย์ พรชัย โรจน์วัฒน์ศิริเวช ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง ๑๒ แห่งทั่วประเทศให้เฝ้าระวังกำจัดลูกน้ำย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง