ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กองทุนแม่ของแผ่นดิน พระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ ขจัดภัยยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนแบบยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๓:๔๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--APPR

พระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มอบผ่านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของราษฏร ที่ร่วมกันป้องกัน และขจัดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนแบบยั่งยืน และต่อยอดถึงการสร้างความปรองดองและความสามัคคี รวมถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน

นับจากจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 19,205 แห่ง ในปีนี้ก็เช่นกัน สำนักงานป.ป.ส. ได้ดำเนินการจัดงาน “พิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557 - 2558” ขึ้น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน 77 จังหวัด ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชน และผู้แทนจากหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,000 คนทั่วประเทศ

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมาก โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วน ร่วมมือกันดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างครบวงจร สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการป้องกันในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน การรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินจะเป็นขวัญกำลังใจในการร่วมมือร่วมใจกันป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป พร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมมือกันป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้น พระราชทรัพย์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการจัดพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยปี 2557-2558 มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 2,520 แห่งทั่วประเทศ

ภายในงานนอกจากจะมีพิธีมอบเงินพระราชทานแล้ว ยังมีการแสดงชุดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชัยชนะเหนือยาเสพติดที่ยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน จากกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ มีการบรรเลงและขับร้องเพลง “แม่ของแผ่นดิน” โดยวงดุริยางค์ทหารบก รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการประวัติความเป็นมาและผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ฯ นิทรรศการบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนแม่ของแผ่นดิน นิทรรศการของทีมวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด

“เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมแสดงความจงรักภักดีโดยการร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตน หากพบเบาะแส กรุณาโทรแจ้ง สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง”


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กทม. จัดพิธีมอบกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่ชุมชนมีผลงานแก้ปัญหายาเสพติด

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2552 ให้แก่ผู้นำชุมชน 40 ชุมชน และมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต จำนวน 31 ชุมชน...

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "มหกรรมพลังไทย ต้านภัยยาเสพติด"

กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--สำนักงานป.ป.ส. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส.) กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ชื่องาน "มหกรรมพลังไทย ต้านภัยยา...

กทม.เตรียมต้อนรับประธานาธิบดีสิงคโปร์และภริยาในฐานะพระราชอาคันตุกะ

กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--กทม. กรุงเทพมหานครจัดพิธีมอบกุญแจเมืองและของที่ระลึกแด่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยา ในโอกาสที่ จะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง