ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดประกวดหนังสั้น อัตลักษณ์ชายแดนใต้ เพื่อพัฒนาเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๖:๒๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--6 ส.ค.--powerful creation

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดโครงการประกวดหนังสั้นในหัวข้อ "อัตลักษณ์ชายแดนใต้" เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้มีโอกาสร่วมถ่ายทอดสิ่งดีงามของท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม ผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น "อัตลักษณ์ชายแดนใต้" สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์ผ่านผลงานภาพยนตร์สั้นเพื่อพัฒนาสังคมต่อไปรวมถึงเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ออกสู่สาธารณชนต่อไป โดยมีเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 130,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด มี 2 ระดับคือ มัธยมปลายหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษาสมัครเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 4 คน โดยสถานศึกษาของทั้ง 2 ระดับ ต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูลเท่านั้น

เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ได้มีการจัดฝึกอบรมทีมที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารอบ ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง"เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นให้มีคุณภาพ" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์และสื่อสารมวลชน โดยหลังอบรม จะกำหนดเวลาในการส่งผลงานและตัดสินรางวัล ตามรายละเอียด ดังนี้

  • วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ส่งผลงานประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว 7-10 นาที
  • วันที่ 31 สิงหาคม 2558 : คณะกรรมการตัดสินการประกวดประกาศผลรางวัล

คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดทำภาพยนตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน ประกอบด้วย 1. แก่นของเรื่อง (Theme) 2. เนื้อหาหรือบทภาพยนตร์ 3. เทคนิคของภาพยนตร์ 4. ความสมบูรณ์ขององค์ประกอบภาพยนตร์ 5. ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีคุณค่าต่อสังคม 6. การนำเสนอผ่านสื่อ YouTube

สำหรับผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศทั้งระดับมัธยมและอุดมศึกษา (ประเภทละ 1 รางวัล) จะได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภทละ 1 รางวัล) รับทุนการศึกษา 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ประเภทละ 1 รางวัล) รับทุนการศึกษา 20,000 บาท และรางวัลชมเชย (ประเภทละ 1 รางวัล) รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และยังมีรางวัลในส่วนอื่นๆ เช่น รางวัลผู้ชมสูงสุด จำนวน 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 10,000 บาท (พิจารณาจากยอด Like และ Share สูงสุด จากสื่อออนไลน์ YouTube ซึ่งสามารถเข้าชมได้ที่ http://region6.prd.go.th/) รางวัลตัดต่อลำดับภาพเด่น (1 รางวัล) ทุนการศึกษา 5,000 บาท และรางวัลบทดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท โดยนอกจากทุนการศึกษาแล้วผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร จากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วย ทั้งนี้ สามารถติดตามความคืบหน้าโครงการได้ที่ https://www.facebook.com/region6.prd?fref=ts

คุณกัญญา พรปรีชา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า "สำนักฯเล็งเห็นว่ากิจกรรมโครงการครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธ์ที่ดีให้เจริญเติบโตสืบไปในภายภาคหน้าแล้ว ยังเป็นการจัดเวทีให้เยาวชนได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการรับรู้และสร้างความเข้าใจอันดีให้กับสาธารณชนผ่านการนำเสนอภาพยนตร์สั้นที่สอดแทรกเนื้อหาสิ่งดีงามของท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด"การอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม" ผ่านภาพยนตร์สั้นที่ไม่จำกัดรูปแบบอีกด้วย"

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
40 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร/โทรสาร 074-243730 E-mail: plan.prd@gmail.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ประกาศผลพร้อมมอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศ การประกวดหนังสั้น อัตลักษณ์ชายแดนใต้

เมื่อเร็วนี้ๆ นางกัญญา พรปรีชา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 และนายมนัสกวิญ ชางประยูร ประธานคณะกรรมการตัดสิน ร่วมมอบรางวัล...

เอแบคโพลล์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเสวนาเรื่อง รวมใจเป็นหนึ่ง กู้วิกฤต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กรุงเทพฯ--1 มี.ค.--เอแบคโพลล์ โดย พลเอก สิริชัย ธัญญสิริ*(ผอ.กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้), ผศ.ดร.จรัล มะลูลีม* (กก.อิสระตรวจสอบกรณีตากใบ),ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี (ศูนย์วิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี), คุณจักรภพ เพ็ญแข...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง