ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

คณะกรรมการ กอ.รมน. เยี่ยมชมสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยย่อยรัชวิภา ชูเป็นต้นแบบ แหล่งศึกษาดูงาน สถานีขนถ่ายขยะอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๙:๒๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ก.ค.--hukder company

พลเอกประสูตร รัศมีแพทย์ หัวหน้าสำนักรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ พร้อมคณะ เยี่ยมชมโครงการสถานีขนถ่ายมูลฝอย ขนาด 700 ตันต่อวัน ของกรุงเทพมหานคร ที่ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท นิวสกาย (ประเทศไทย) จำกัด และได้ส่งมอบโครงการไปแล้ว โดยภายหลังจากการเยี่ยมชมพื้นที่โรงงาน อาคาร ส่วนควบคุมกลางระบบอัจฉริยะ และเครื่องจักรต่างๆ ตลอดจนพื้นที่สวนบนดาดฟ้าของอาคาร ก็ได้กล่าวชื่นชมระบบการทำงานของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยแห่งนี้ว่า เป็นระบบการขนถ่ายขยะมูลฝอยที่มีความสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่ในขั้นตอนการบีบอัด ขนถ่าย และนำไปกำจัดยังโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบที่ตั้งของโครงการ จึงน่าจะเป็นแบบอย่างให้ท้องถิ่นต่างๆที่ประสบปัญหาเรื่องของการจัดเก็บขยะได้มาศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี

ขณะเดียวกัน ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริษัทเอกชนในการก่อสร้างโครงการสถานีขนถ่ายมูลฝอยแห่งนี้ ยังมีรูปแบบที่น่าสนใจโดยกทม.เป็นผู้จัดหาพื้นที่ ส่วนบริษัทเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง พร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรทั้งหมด แต่จะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ(คิดตามจำนวนปริมาณขยะต่อตัน) ซึ่งปัจจุบันนอกจากกรุงเทพมหานครแล้ว จังหวัดในภูมิภาค อาทิ ภูเก็ต, เชียงใหม่, ขอนแก่น และนครราชสีมาที่มีการขยายตัวของเมืองสูง หากสนใจจะนำโมเดลสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยแห่งนี้ไปศึกษาเป็นแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง ก็สามารถมาเยี่ยมชมการทำงานของสถานีขนถ่ายมูลฝอยที่นี่ได้

สำหรับโครงการสถานีขนถ่ายมูลฝอย ขนาด 700 ตันต่อวัน ตั้งอยู่บริเวณแยกรัชวิภา มูลค่าก่อสร้างโครงการรวมทั้งสิ้น 497.9 ล้านบาท โดยมีอาคารสถานีที่มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,000 ตารางเมตร และชั้นใต้ดินที่ลึกลงไปไม่น้อยกว่า 6 เมตร อันประกอบด้วย พื้นที่ลานจอดรถบรรทุกมูลฝอย, พื้นที่วางตู้บรรทุกมูลฝอย, พื้นที่ส่วนสำนักงานและห้องควบคุมการเทมูลฝอย รวมทั้งระบบกระจายเสียงจากห้องควบคุมส่วนกลาง พร้อมระบบบำบัดกลิ่นและฝุ่นภายในอาคาร ที่สำคัญภายในบริเวณสถานีแห่งนี้ยังมีพื้นที่สีเขียวที่มากถึง 80% ของพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ

วัตถุประสงค์หลักของการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยแห่งนี้ ก็เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของเมือง ขณะเดียวกันบริเวณเขตชั้นในของกรุงเทพฯซึ่งมีความแออัดด้านการจราจรอยู่แล้ว ยิ่งทำให้การเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอยเป็นไปด้วยความยากลำบาก จนเกิดปัญหาขยะตกค้างและจำนวนปริมาณในการจัดเก็บขยะมูลฝอยลดลง นอกจากนี้ การขนถ่ายขยะมูลฝอยโดยรถยนต์จากเขตเมืองเพื่อไปกำจัดด้วยวิธีการต่างๆนั้น ยังมีส่วนสร้างปัญหาการจราจรติดขัดให้มากขึ้น ดังนั้น กรุงเทพมหานคร(กทม.) จึงได้มีนโยบายที่จะหาวิธีการใหม่ๆในการเก็บขนและขนถ่ายขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ และต้องไม่สร้างมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพื้นที่ด้วย

นายหนิง เหอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวสกาย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ระบบการทำงานของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยดังกล่าว ซึ่งได้มีการติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักจำนวน 2 ชุด สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 40 ตันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการชั่งน้ำหนักจากกระทรวงพาณิชย์ จะทำหน้าที่เป็นด่านแรกที่จะรับรถขยะมูลฝอยเพื่อชั่งน้ำหนักแล้วส่งผ่านข้อมูลไปยังห้องควบคุมส่วนกลาง ที่มีการติดตั้งระบบควบคุมการทำงานและการแจ้งเตือนการทำงานของอุปกรณ์หลัก รวมทั้งขั้นตอนการทำงานต่างๆ โดยสามารถวิเคราะห์ แสดงภาพและพิมพ์สถิติตัวเลขการทำงานของอุปกรณ์หลักได้

จากนั้นระบบจะส่งสัญญาณให้รถขยะไปที่ช่องเทขยะมูลฝอยตามหมายเลขที่กำหนด โดยช่องเทมูลฝอยนี้จะเคลื่อนที่ขึ้นและลงโดยอาศัย Gear Motor พร้อมเครื่องอัดมูลฝอยในแนวตั้งที่มีจำนวน 2 ชุด โดยจะทำงานเพียงครั้งละ 1 ชุด มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม ความสามารถในการบีบอัดไม่น้อยกว่า 300 Kn ขณะเดียวกัน ภายในโรงงานยังได้มีการติดตั้งระบบกำจัดกลิ่นแบบฉีดพ่นและระบบระบายอากาศที่บริเวณช่องรับมูลฝอย โดยจะใช้อุปกรณ์ที่สามารถฉีดพ่นสารระงับกลิ่นที่ไม่เป็นอันตรายต่อทั้งคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดกลิ่นได้ก่อนที่จะออกสู่ภายนอก หรือในกรณีที่อุปกรณ์ขัดข้อง ระบบก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังห้องควบคุมส่วนกลางโดยอัตโนมัติ

เมื่อขยะถูกบีบอัดลงไปในตู้บรรทุกมูลฝอย ซึ่งมีจำนวน 20 ตู้ทำจากวัสดุที่เป็นโลหะคุณภาพสูง และมีระบบป้องกันการผุกร่อนแบบพิเศษ พร้อมกับมีการใช้อุปกรณ์ Seal เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำเสียจากมูลฝอย หลังจากตู้บรรทุกมูลฝอยเต็มแล้วก็จะมีรถบรรทุกตู้มูลฝอยจำนวน 9 คัน ที่มีขีดความสามารถในการยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 15 ตัน โดยจะนำขยะที่ถูกบีบอัดแล้วไปส่งยังโรงกำจัดขยะที่หนองแขม เพื่อดำเนินการกำจัดขยะในขั้นตอนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการดังกล่าว โดยปกติทั่วไปแล้วรถขยะของกรุงเทพมหานคร1 คัน จะมีขีดความสามารถในการจัดเก็บขยะมูลฝอยได้ประมาณ 2-5 ตันต่อคัน เพื่อขนขยะไปส่งยังโรงงานกำจัดขยะทั้ง 3 แห่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือ หนองแขม, อ่อนนุช และสายไหม ซึ่งแต่ละแห่งจะมีระยะทางในการเดินทางไม่ต่ำกว่า 35 กิโลเมตร ทำให้รถขยะสามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยได้เพียง 2 เที่ยวต่อวันเท่านั้น แต่เมื่อมีสถานีกำจัดขยะมูลฝอยแห่งนี้ขึ้นมาจะเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอยได้วันละไม่ต่ำกว่า 5 เที่ยวต่อวัน นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการทำงานอีกด้วย อันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการควบคุมมลภาวะได้ตามมาตรฐานสากล ที่สำคัญยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการอีกด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: คณะกรรมการ กอ.รมน. เยี่ยมสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยย่อยรัชวิภา

พลเอกประสูตร รัศมีแพทย์ หัวหน้าสำนักงานรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (แถวแรกที่6 จากซ้าย ) พร้อมคณะ เยี่ยมชม โครงการสถานีขนถ่ายมูลฝอย ขนาด 700 ตัน/วัน ของกรุงเทพมหานคร บริเวณแยกรัชวิภา(จตุจักร)...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง