ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กสอ. ดึงอิตาลีอัพดีกรีอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย สร้างจุดแข็งภาคการผลิตไทยในอาเซียนเทียบชั้นแบรนด์ยุโรป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๐:๐๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม รุกสร้างจุดแข็งภาคการผลิตไทยในอาเซียนเทียบชั้นแบรนด์ยุโรป ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำจากประเทศอิตาลี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดการขาดแคลนวัตถุดิบตลอดจนส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้นำดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจของตนเอง พร้อมตั้งเป้าหมายสูงสุดให้ผู้ประกอบไทยสามารถสร้างและพัฒนาแบรนด์อัญมณีและเครื่องประดับเมดอินไทยแลนด์(Made inThailand) ให้มีคุณภาพและเอกลักษณ์เทียบเท่าหรือมากกว่า หวังรักษาตำแหน่งหนึ่งในประเทศผู้นำของโลกด้านการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับเช่นเดียวกับประเทศอิตาลี ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีความได้เปรียบและความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบที่หลากหลาย คุณภาพดี ตลอดจนเทคนิคการเพิ่มคุณภาพวัตถุดิบโดยเฉพาะพลอยสี แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตอันใกล้หลังจากเปิด AEC ประเทศไทยอาจประสบปัญหาการย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านที่มีแรงงานฝีมือและมีศิลปวัฒนธรรมใกล้เคียงประเทศไทยอีกทั้งค่าจ้างแรงงานราคาถูกกว่า ตลอดจนเกิดการลอกเลียนแบบหรือสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาให้คล้ายคลึงกัน

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกได้กว่าร้อยละ 5.14 หรืออันดับที่ 3 ของการส่งออกโดยรวมของไทย และเป็นหนึ่งในประเทศศูนย์กลางการค้าการเจียระไนพลอยและการผลิตเครื่องประดับที่มีความได้เปรียบและความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบที่หลากหลาย คุณภาพดีรวมถึงมีช่างฝีมือและทักษะที่สูงทั้งการเจียระไนและการผลิตเครื่องประดับ แต่อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอันใกล้หลังจากการเปิดAECประเทศไทยอาจประสบปัญหาการย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านที่มีแรงงานฝีมือที่มีศิลปวัฒนธรรมสูงเทียบเท่าประเทศไทยทำให้เกิดการถูกลอกเลียนแบบหรือสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาให้คล้ายคลึงกันแต่ได้เปรียบประเทศไทยด้านที่มีค่าจ้างแรงงานราคาถูกกว่า

นายอาทิตย์ กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรมการอบรมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยจะเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำจากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศผู้นำด้านการออกแบบอัญมณี โดยมีแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิ Bulgari, Buccellati เป็นต้น มาเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมในหัวข้อการออกแบบเครื่องประดับด้วยความคิดสร้างสรรค์อาทิ การใช้วัตถุดิบทดแทน ได้แก่ การใช้เงินหรือทองเหลืองแล้วชุบทองเพื่อสร้างความสวยงามแต่ราคาไม่แพง การฉลุลวดลายเพื่อลดปริมาณวัตถุดิบจำพวกโลหะมีค่า และการสร้างมูลค่าเพิ่มการใช้พลอยอ่อนหรือพลอยสังเคราะห์ หรือคริสตัลแทนพลอยแข็งที่มีราคาสูง เพื่อหลีกหนีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่เกิดจากการต้องนำเข้าวัตถุดิบที่มีต้นทุนสูงมากตลอดจนการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสินค้าให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกทิศทาง

นายอาทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กสอ. ยังมีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับให้นำดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจของตนเอง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีอยู่กว่า 1 แสนรายให้สร้างการตลาดออนไลน์ (E-Marketing) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และ การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและกว้างมากยิ่งขึ้น โดยไม่จำกัดเฉพาะในประเทศเท่านั้น เมื่อนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ผู้ประกอบการจะสามารถเข้าถึงลูกค้าที่หลากหลายไปจนถึงตลาดต่างประเทศได้ อย่างไรก็ตาม กสอ. ตั้งเป้าหมายสูงสุดให้ผู้ประกอบไทยสามารถสร้างและพัฒนาแบรนด์อัญมณีและเครื่องประดับMadeinThailandให้มีคุณภาพและเอกลักษณ์เทียบเท่าหรือมากกว่าประเทศผู้นำด้านการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับให้มีปริมาณมากขึ้นกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อยอดการส่งออกที่จะสูงขึ้นตามไปด้วย

ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยตลอดปี 2557อยู่ที่ 3.23 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.79จากปี 2556 ซึ่งนับเป็นสินค้าส่งออกสำคัญอันดับ 4 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.42 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย และสำหรับในปี 2558 (ไตรมาสแรก)ตลาดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยที่มีมูลค่าสูงสุด คือ ฮ่องกง ด้วยสัดส่วนร้อยละ 24.66 โดยสินค้าส่งออกรายสำคัญ ได้แก่ เพชรเจียระไน เครื่องประดับทอง พลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อนเจียระไนขยายตัวร้อยละ 2.59, 16.83, 20.17 และ 81.82 ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม สำหรับมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดกลุ่มอาเซียนไทยส่งออกไปยังสิงคโปร์ขยายตัวร้อยละ 9.65 รองลงมา คือ มาเลเซีย และอินโดนีเซียซึ่งมีมูลค่าการส่งออกเติบโตร้อยละ 29.06 และ 28.47 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับทอง โลหะเงิน และอัญมณีสังเคราะห์ เป็นต้น (ข้อมูลสถิติ: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)นายอาทิตย์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ได้ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4414-18 หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th หรือwww.facebook.com/dip.pr

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร 0 2202 4414 – 18 / เผยแพร่


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย เชิญฟังบรรยายพิเศษขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง " บทบาทของชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ( CB Forum )

กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--กู๊ด เน็ตเวิร์ค ชาญนาวิน สุกแจ่มใส ประธานชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง " บทบาทของชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ( CB Forum ) ที่มีต่ออุตสาหกรรมไทย " โดย ปราโมทย์ วิทยาสุข อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสเปิด...

เทคโนโลยีคลื่นวิทยุแบบไมโครเวฟทรูพอยท์รุ่นใหม่ของแฮร์ริส ได้รับไฟเขียวให้ใช้ในจีนได้แล้ว

รีเสิร์ช ไทรแองเกิล พาร์ค, 6 ม.ค.—พีอาร์นิวส์ไวร์/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ แฮร์ริส คอร์ปอเรชั่น (NYSE:HRS) ผู้ให้บริการบริการและอุปกรณ์ไร้สายชั้นนำระดับโลก เปิดเผยว่า เทคโนโลยีคลื่นวิทยุไมโครเวฟรุ่นใหม่ของแฮร์ริสได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมข้อมูลข่า...

ภาพข่าว: "ซิป้า" เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นระดับโลก -TAFF 2005

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--กันตนา กรุ๊ป นางเครือวัลย์ สมณะ (แถวหลัง – ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - ซิป้า ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน TAM 2005, นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ (แถวหลัง - ที่ 3 จากซ้าย) ประธานค...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง