ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

แคมเปญ ASEAN Rising Trade Show ของทีเส็บ ยกระดับอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าให้เป็นตัวขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนเป็นหนึ่งเดียว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๖:๑๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยผลสำเร็จในการส่งเสริมอุวสหากรรมการแสดงสินค้าไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 58 และความสำเร็จของแคมเปญ ASEAN Rising Trade Show (ART) ในการผลักดันบทบาทของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าให้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในยุคที่อาเซียนกำลังก้าวสู่ความเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ แคมเปญ ART ริเริ่มขึ้นเมื่อต้นปี 58 ด้วยแนวคิด Think Big, Go Beyond เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าของไทยพร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้ในระดับอาเซียน สร้างรายได้เพิ่มจากงานแสดงสินค้า และเพิ่มขีดความสามารถของผู้จัดงานแสดงสินค้า โดยให้การสนับสนุนเงินทุนด้านการตลาดสำหรับงานแสดงสินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานงานและดึงดูดจำนวนผู้เข้าชมงานจากนานาชาติได้มากขึ้นในห้าอุตสาหกรรมหลักที่มีศักยภาพ คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมอาหารและสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมสุขภาพ และอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการเป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่อง ระหว่างปี 2558 – 2560 และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมการแสดงสินค้า(ไทย) และสมาคมอุตสาหกรรมการจัดแสดงสินค้านานาชาติระดับโลกหรือ UFI

นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ ทีเส็บ กล่าวว่า "ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 ความสำเร็จของทีเส็บในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าไทยผ่านแคมเปญ ART ส่งผลให้จำนวนของผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและผู้เข้าชมงานจากนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนถึง 41.54% ขณะที่สัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นถึง 45.34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะเดียวกัน โครงการ ART ยังช่วยยกระดับงานแสดงสินค้าหลายงานในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น งาน 3W Expo เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา สามารถจัดคอร์สการอบรมเพิ่มขึ้นจากเดิม 30 คอร์สพร้อมวิทยากรจาก 4 ประเทศ เป็น 62 คอร์สพร้อมวิทยากรจาก 6 ประเทศ และมีจำนวนผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 16% ส่วนงาน Horti Asia 2015 เมื่อเดือนมีนาคม ก็มีจำนวนผู้แสดงสินค้าในงานเพิ่มขึ้น 30% และสื่อมวลชนนานาชาติร่วมงานจำนวนมากขึ้นจาก 10 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศแถบอาเซียน สำหรับในช่วงครึ่งหลังของปี 58 นี้ ทีเส็บยังคงใช้แคมเปญ ART ตลอดจนแนวทางกลยุทธ์อื่น ๆ อย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าเพื่อผลักดันให้เกิดทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายในอาเซียนและการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก"

สำหรับในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์นั้น มีงานแสดงสินค้าสองงานที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้แคมเปญ ART นั่นคือ งาน Assembly and Automation Technology และงาน Automotive Manufacturing ซึ่งทั้งสองงานเป็นส่วนหนึ่งของ Manufacturing Expo 2015 มหกรรมเทคโนโลยีเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ครบครันที่สุดของไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2558

งาน Assembly and Automation Technology 2015 คืองานแสดงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและการประกอบในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลายที่สุด ทั้งชิ้นส่วนยานยนต์ พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ ส่วนงาน Manufacturing Expo 2015 คืองานแสดงเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ครบครันที่สุด พร้อมด้วยการสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ

กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การสนับสนุนจากแคมเปญ ART ในงานแสดงสินค้าทั้งสองงาน ประกอบด้วย

  • การตลาดแบบการแนะนำบอกต่อ (Referral Marketing หรือ Word of Mouth) – ได้แก่ การจัดโร้ดโชว์ในประเทศเออีซี โดยให้การสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ที่พักอาศัย และค่าเดินทางระหว่างช่วงจัดงาน การเชิญผู้มาร่วมงานผ่านการบอกต่อผ่านตัวแทนธุรกิจพร้อมการสนับสนุนด้านที่พักอาศัย การใช้แนวการตลาดแบบองค์รวม ทั้งการจัดกิจกรรมการตลาดส่งเสริมแคมเปญกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และการสื่อสารแบบเครือข่ายธุรกิจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมแสดงสินค้า ผู้ซื้อ ตัวแทนธุรกิจ และขยายเครือข่ายในอุตสาหกรรม
  • แคมเปญสร้างแรงจูงใจกับผู้ซื้อ – ได้แก่ การเชิญกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายจากนานาชาติมาร่วมชมงาน การประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจนานาชาติระหว่างการจัดงาน และการจัดประชุมตัวแทนฝ่ายขายทั่วภูมิภาคระหว่างการจัดงาน

นายสุทธิศักดิ์ วิลานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน กล่าวว่า "การสนับสนุนจากแคมเปญ ART คือการส่งเสริมบทบาทของทีเส็บในฐานะพันธมิตรทางด้านการส่งเสริมการตลาด เหตุผลหลักที่ทั้งสองงานดังกล่าวได้รับคัดเลือกเพราะมีจุดมุ่งหมายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้ผลิตรถยนต์ที่มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยต่างมุงลดความซับซ้อนในระบบซัพพลายเชนโดยการสรรหาชิ้นส่วนจากผู้ผลิตในประเทศ จึงส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี นอกจากนั้น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทยยังแข็งแกร่งและสามารถดึงดูดพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ ๆ จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย"

ในการประชาสัมพันธ์งานทั้งสอง รี้ด เทรดเด็กซ์ มุ่งให้ความสำคัญกับตลาดอาเซียน+6 เป็นหลัก ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งโร้ดโชว์ กิจกรรมการตลาดตรง การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ และขอการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในตลาดต่างประเทศ

งาน Manufacturing Expo 2015 นับเป็นเวทีที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพการผลิต ต่อยอดผู้ประกอบการ เพื่อรองรับนักลงทุนต่างชาติทะลักเข้าสู่อาเซียน โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนต่างชาติทั่วอาเซียน กว่า 5,000 ราย ยืนยันที่จะร่วมงาน เพื่อเป็นเวทีกลาง เจรจาธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากญี่ปุ่นกว่า 1,000 ราย โดยผู้แสดงสินค้าจากญี่ปุ่นมีสัดส่วนถึง 60% ของผู้แสดงสินค้าจากนานาชาติทั้งหมด พร้อมจับคู่พันธมิตรที่มีศักยภาพในงาน คาดว่าจะมีนักอุตสาหกรรม กว่า 76,000 ราย เข้าชมงาน โดยในจำนวนนี้ 10% เป็นชาวต่างชาติ และสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไม่ต่ำกว่า 5 พันล้านบาท


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อาเซียนครบรอบ 39 ปี พร้อมมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบปีที่ 39 ของอาเซียน จากที่เริ่มก่อตั้งในปี 2510 จนปัจจุบันการดำเนินงานของอาเซียนมีความคืบหน้าไปมากด้วยเจตนารมณ์ของผู้นำอาเซียนที่จะมุ่งไปสู...

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการให้การสนับสนุนโตโยต้า ออสเตรเลีย นำดีลเลอร์พร้อมผู้ติดตามกว่า 300 คน มาประชุมในไทยเป็นครั้งแรก

กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--วิเสจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการให้การสนับสนุนโตโยต้า ออสเตรเลีย นำดีลเลอร์พร้อมผู้ติดตามกว่า 300 คน มาประชุมในไทยเป็นครั้งแรก และจัดการท่องเที่ยวเป็นรางวัลให้สุดยอดนักขายไปเที่ยวต่อภูเก็ต ทั้งยังเป็นครั้งแรกที่ดีลเลอร์จะ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง