ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

นวัตกรรมที่พักอาศัยสำเร็จรูป ถอดประกอบได้ ไอเดียสุดล้ำ อาจารย์ มทร.ธัญบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๖:๑๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--17 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในปัจจุบันมีความรุนแรงและเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังเช่น เหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 ในประเทศไทย เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเฮติ หรือล่าสุดในประเทศเนปาล ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายต่ออาคาร บ้านเรือน รวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ และสร้างความเดือนร้อนแก่ผู้ประสบภัย ทำให้ต้องอพยพออกจากพื้นที่ ไปอาศัยอยู่ตามพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ในความช่วยเหลือ โดยส่วนใหญ่ใช้เต็นท์ผ้าใบเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยถาวรให้แล้วเสร็จ

แม้ว่าเต็นท์ผ้าใบจะสะดวกในการขนส่ง ติดตั้ง แต่วัสดุผ้าใบมีความแข็งแรงไม่เพียงพอ มีปัญหาในเรื่องความร้อน และการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการทำกิจกรรมของครอบครัว ขาดความเป็นส่วนตัวและก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยตามมา สำหรับประเทศไทยการพัฒนาที่พักอาศัยชั่วคราวได้รับการพัฒนา แต่ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ซึ่งแนวโน้มภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นและไม่มีใครสามารถคาดเดาได้อย่างแม่นยำเพื่อรับมือ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมในเรื่องที่พักอาศัยเพื่อรองรับและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในอนาคตจึงเป็นสิ่งสำคัญ

มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงผุดไอเดียด้านการออกแบบที่พักอาศัย ชูแนวคิด “นวัตกรรมที่พักอาศัยฉุกเฉินสำเร็จรูปถอดประกอบได้” ฝีมือการออกแบบของ ผศ.ดร.วชิระ แสงรัศมี อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนายประชุม คำพุฒ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

ผศ.ดร.วชิระ แสงรัศมี เล่าว่า แนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบที่พักฉุกเฉินนี้ มาจากบ้านท่อนซุงในอดีตที่นำท่อนไม้มาประกอบเป็นที่พัก โดยเลือกใช้ท่อพีวีซี (PCV) ที่มีรูกลวงตรงกลาง มาทำเป็นแผ่นผนัง (ท่อนไม้เทียม) เพราะจากผลการศึกษาพบว่า คุณสมบัติของท่อพีวีซีสามารถใช้ประกอบเป็นแผ่นผนังที่มีน้ำหนักเบากว่าผนังอิฐมอญถึง 5 เท่าและมีค่าการต้านทานความร้อนสูงกว่า ค่าการรับแรงอัดเทียบเท่าอิฐมอญ รวมถึงมีน้ำหนักเบา ขนส่งและติดตั้งได้สะดวก เป็นวัสดุสามารถรีไซเคิลได้ จึงเลือกใช้ประโยชน์จากท่อพีวีซีมาประกอบเป็นแผ่นผนังสำเร็จรูป

เจ้าของผลงาน อธิบายว่า “รูปแบบและพื้นที่ใช้สอยของที่พักฉุกเฉินถอดประกอบได้นี้ ใช้ระบบประสานทางพิกัดหรือระบบโมดูลาร์ (Modular Coordination) ในการออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการขยายพื้นที่ การผลิต-ประกอบและรื้อถอน โครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปต่าง ๆ ถูกยึดกันด้วยน๊อต โดยมีชุดชิ้นส่วนสำเร็จรูปหลัก คือ ชุดชิ้นส่วนด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง ชุดชิ้นส่วนพื้น ชุดชิ้นส่วนฝ้าเพดาน ชุดชิ้นส่วนหลังคา และชุดชิ้นส่วนผนังสำเร็จรูปจากท่อพีวีซี ที่พักฉุกเฉินสำเร็จรูปนี้สามารถเพิ่มขยายตามจำนวนผู้พักอาศัยและปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สอยและดัดแปลงได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นที่พักอาศัยหลับนอน ใช้เป็นห้องน้ำส้วม ใช้เป็นศูนย์สถานพยาบาลเคลื่อนที่ ใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวในพื้นที่น้ำท่วม (เพิ่มฐานด้วยถังน้ำมัน) หรือใช้เป็นสำนักงานชั่วคราวได้”

“เมื่อมีผู้ประสบภัยต้องการที่พักก็ทำการเลือกรูปแบบ เพื่อกำหนดขนาดของที่พักตามจำนวนตามสมาชิกและความจำเป็นในแต่ละครอบครัว และนำชุดชิ้นส่วนประกอบต่างๆ จากพื้นที่ส่วนกลาง (หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย) ที่ได้จัดเตรียมชิ้นส่วนต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า มาประกอบกันเพื่อพักอาศัยชั่วคราวในระยะเวลาหนึ่ง เมื่อบ้านของผู้ประสบภัยสร้างหรือซ่อมแซมเสร็จ ก็จะทำการรื้อถอดที่พักฉุกเฉิน แล้วนำไปเก็บในพื้นที่ส่วนกลางและซ่อมแซมก่อนนำไปใช้อีกครั้งหนึ่ง” เจ้าของผลงาน กล่าว

ลวดลายและสีสันของผนังสามารถทาสีเพิ่มความสวยงามและสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่ได้ แต่ครั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ผลงานเลือกที่จะใช้สีลายไม้ เพื่อทำให้ผู้ประสบภัยรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ที่พักฉุกเฉินสำเร็จรูปถอดประกอบได้ มีน้ำหนักประมาณ 750 กิโลกรัมต่อหลัง สามารถประกอบติดตั้ง และรื้อถอนได้ด้วยแรงงานคนเสร็จได้ภายในหนึ่งวัน ส่วนราคาค่าการสร้างอยู่ที่ 55,000 บาทต่อหลัง

สุดยอดนวัตกรรมนี้ มีรางวัลผลงานนวัตกรรม The 4th Top Ten Innovation Awards จากมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรางวัล CDAST DESIGN AWARDS 2014 ระดับดี ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และกำลังอยู่ในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรอยู่ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 549 4771


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: เอสซีฯ จับมือ ม.ชินวัตร วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่พักอาศัย

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาร่วมกับ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่พักอาศัย Innovations for Smart and Green Living...

ไทย – เยอรมันร่วมวิจัยภัยพิบัติทางทะเล

กรุงเทพฯ--25 มี.ค.--วช. วช. จับมือสมาคมวิจัยแห่งเยอรมัน (DFG) ร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติในอนาคต หวังเตรียมพร้อมรับมือให้ทันท่วงที สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสมาคมวิจัยแห่งเยอรมนี (Deu...

พีเอ็มไอส่งคณะแพทย์ช่วยเหลือเหยื่อคลื่นยักษ์ที่จังหวัดอาเซะห์

จาการ์ต้า,31 ธ.ค.--เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ นับตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิถล่มเมืองอาเซะห์และเมืองรอบๆเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น สำนักงานแห่งชาติของสภากาชาดอินโดนีเซีย (พีเอ็มไอ) ยังคงดำเนินการเคลื่อนย้าย, ปฐมพย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง