ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รุกแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 สศก.เดินหน้าคณะทำงานเต็มรูปแบบ ก่อนประกาศใช้ปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๕:๑๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 มิ.ย.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดินหน้าร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ก่อนฉบับที่ 11 จะสิ้นสุดลงในปี 2559 พร้อมเปิดประชุมเวทีคณะทำงานฯ เพื่อร่างกรอบแนวคิดและทิศทางที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนอย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาจากบริบทแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ เผย ฉบับที่ 12 พร้อมประกาศใช้เดือนตุลาคม 2559 แน่นอน

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดเตรียมร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า ในปี 2559 ซึ่งจะสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ดังนั้น สศก. จึงได้จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำร่างกรอบแนวคิดและทิศทางที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร โดยจะทบทวนและประเมินผลการพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มภาคการเกษตรในอนาคต เพื่อนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของการพัฒนาการเกษตร ตลอดจนจัดทำกลไกการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นท้าทายสำคัญซึ่งพิจารณาจากบริบทแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ ที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตรของไทย ในอีก 5 ปีข้างหน้า เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโลกและความร่วมมือในภูมิภาคเพิ่มขึ้น แนวโน้มประชากรโลกเพิ่มขึ้น ความต้องการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้น มาตรการทางการเงินของประเทศคู่ค้า ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย แนวโน้มแรงงานภาคเกษตรขาดแคลน และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ วิกฤติพลังงาน และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกลดลง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Digital Economy และภัยคุกคามจากภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้น เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม คณะทำงานฯ ได้กำหนดกรอบแผนปฏิบัติงานในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผน พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในระดับส่วนกลางและพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกร ซึ่งเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติที่แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ร่วมด้วยกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ และมีเลขาธิการ สศก. เป็นฝ่ายเลขานุการ ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ดังกล่าว จะมีการประกาศใช้ภายในเดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สภาพัฒน์เปิดโอกาสให้ประชาชน 200 คนร่วมเสนอแนวคิดจัดทำแผนฯ 11

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ร่วมวางแผนกำหนดอนาคตประเทศไทย ด้วยการเสนอแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศในช่วงปี 2555-2559...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดตลาดเคลื่อนที่รับซื้อ "ยางพารา" ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นางอัญชลี อุไรกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบ และความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อราคายางพาราในพื้นที่ เนื่องจ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง