ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สกย. ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมและผลักดัน สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางก้าวสู่ตลาดโลกได้ด้วยตนเอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๕:๒๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้า หาทางออกตลาดยางพาราในต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสการส่งออกจากการแปรรูปยางพารา และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร หวัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเตรียมความพร้อม และผลักดันสนับสนุนสถาบัน กลุ่ม หรือสหกรณ์ของเกษตรกรชาวสวนยางก้าวสู่ตลาดโลกได้ด้วยตนเอง

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) และในฐานะโฆษก สกย. เผยว่า สกย. ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่หลักคือ ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้กับเกษตรกรมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา กล่าวได้ว่า สกย.ได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินภารกิจโดยสามารถขับเคลื่อนให้ประเทศไทย เป็นประเทศผู้ผลิตยางและส่งยางพาราออกไปต่างประเทศได้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ทั้งนี้ สกย.ยังคงตระหนักและให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาความยั่งยืนของภาคเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่ราคายางมีความผันผวน ซึ่ง สกย. มีความพยายามในการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการแปรรูป ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต เช่น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง หรือยางเครฟ เป็นต้น โดยแนะนำกระบวนการรวมกลุ่ม การจัดตั้งสหกรณ์กองทุนสวนยาง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและขายผลผลิตให้แก่พี่น้องชาวสวนยางในแต่ละพื้นที่ให้ได้รับราคาที่เป็นธรรม ที่ผ่านมา พบว่า มีหลายสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจนสามารถขายผลผลิตไปยังต่างประเทศได้ อาทิ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อทอง จ.ชลบุรี สหกรณ์กองทุนสวนยางภูจองนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ชุมนุมสหกรณ์การยาง จ.กระบี่ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด จ.ตรัง จ.นครศรีธรรมราช และ กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ จ.ยะลา เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาและอุปสรรคทางด้านการตลาดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงผู้ซื้อยางต่างประเทศโดยตรง ดังนั้น สกย. จึงเล็งเห็นช่องว่างทางการตลาด ซึ่งจะต้องเกิดการบูรณาการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อม การส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการส่งออกสินค้า ตลาดยางพาราในต่างประเทศ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและผลักดันให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การที่จะพากลุ่มผู้ซื้อยางในต่างประเทศและเกษตรกรผู้ผลิตยางได้มาพบไม่ใช่เรื่องยากแต่ปัญหาก็คือจะทำอย่างไรให้เกิดการซื้อขายกันและซื้อขายกันได้ในระยะยาว เนื่องจากมีองค์ประกอบหลายๆ ประการ อาทิ กระบวนการซื้อขาย การควบคุมสินค้าให้มีมาตรฐานและคุณภาพ ความเสี่ยง การแข่งขัน การส่งออก การเจรจาตกลงกับผู้ซื้อสินค้า เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันเกษตรกรในฐานะผู้ประกอบการ จะต้องมีการเตรียมความพร้อม เป็นอย่างดี เพื่อให้การติดต่อเจรจาธุรกิจระหว่างกลุ่มผู้ซื้อขายและตัวแทนเกษตรกรสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีความยินดีที่จะสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการไทย หรือนักธุรกิจรายใหม่ให้สามารถดำเนินธุรกิจในต่างประเทศได้ โดยจะช่วยสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรที่ได้มีการดำเนินกิจการต่างประเทศหรือมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศให้ได้รับความรู้เบื้องต้นในการส่งออก การตลาด การเจรจา และการทำธุรกรรมทางการเงิน นอกจากนี้ ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีการจัดกิจกรรม Southern International Trade Expo ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2558 ณ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับสถาบันเกษตรกรได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบู้ธเกี่ยวกับยางพารา นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ยางพารา เพราะภายในงานมีการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) การสัมมนา โดยมีผู้ซื้อมาจากหลายๆ ภูมิภาค อาทิ อินเดีย ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง และภูมิภาคอื่นๆ รวมถึง International Trading Agent ในประเทศไทย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งมณฑลกวางตุ้ง ร่วมกับ เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. ไชน่า และ สสปน. จัดงานแถลงข่าว “Guangdong Products Show 2010”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งมณฑลกวางตุ้ง ร่วมกับ บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. ไชน่า และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จัดแถลงข่าวงานเปิดตัวงานแสดงสุดยอดสินค้าจากมณฑลกวางตุ้ง “Guangdong Products Show 2010”...

สกย. ชี้เกษตรกร จ.เชียงรายสนใจขยายปลูกยางพาราแทนสวนไม้ผลคาด 2 ปีมีพื้นที่ปลูกกว่า 2 แสนไร่

สกย. ชี้เกษตรกร จ.เชียงรายสนใจขยายปลูกยางพาราแทนสวนไม้ผลคาด 2 ปีมีพื้นที่ปลูกกว่า 2 แสนไร่ หลังพบต้นยางในโครงการยางล้านไร่เติบโตดีได้มาตรฐาน นายภิรมย์ กิ่งเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง(สกย.) จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง