ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สปริง โปรเฟสชันแนล เปิดบริการ การสรรหาผู้บริหารด้านซัพพลายเชนและ โลจิสติกส์ ตอบรับความต้องการของธุรกิจและการเปิดตลาด AEC ในปีนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๗:๔๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--29 เม.ย.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์

· ประเทศไทยมีการเตรียมพร้อมรองรับความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและ โลจิสติกส์ที่คาดว่าจะสูงขึ้น รวมทั้งการเปิดตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปลายปี 2558

· การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจอีคอมเมิร์ซส่งผลให้องค์กรด้านโลจิสติกส์เร่งพัฒนาหน่วยงานด้านอีคอมเมิร์ซโซลูชั่น ตอบสนองความต้องการด้านบริการโลจิสติกส์โซลูชั่นสำหรับการค้าปลีกในช่องทางต่างๆ

· ไทยเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่น่าจับตามองด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์จากการขยายตัวต่อเนื่องของอุตสาหกรรมหลักของไทย ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอาหาร

· รัฐบาลไทยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์กว่า 7,500 ตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสามภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อรองรับต่อความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ที่เพิ่มสูงขึ้น

สปริง โปรเฟสชันแนล บริษัทสรรหาผู้บริหารในเครืออเด็คโก้ กรุ๊ป ภูมิภาคเอเชีย ประกาศความมุ่งมั่นในการสนับสนุนด้านการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและ โลจิสติกส์ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซีย โดยได้เปิดบริการ “การสรรหาผู้บริหารด้านซัพพลายเชนและ โลจิสติกส์” ขึ้นในกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการในวันนี้

ทั้งนี้ ไทยกำลังเร่งเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่มีทักษะความชำนาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ รองรับการเปิดตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งจะมีการหลั่งไหลอย่างเสรีของภาคเศรษฐกิจและธุรกิจภาคการผลิต ตลอดจนตลาดต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีการรวมตัวเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิตที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก

โดยมีการคาดการณ์ว่า ตลาดอีคอมเมิร์ซในไทยจะมีการเติบโตอย่างสูง ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2558 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 6 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 - 2568 ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ด้านโลจิสติกส์เร่งพัฒนาหน่วยงานสำหรับอีคอมเมิร์ซโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์สำหรับการค้าปลีกในช่องทางที่หลากหลายเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ในอนาคต

นางสุนทรี ลิ้มมานนท์ กรรมการผู้จัดการ สปริง โปรเฟสชันแนล (ประเทศไทย) กล่าวว่า ปัจจุบันมีความต้องการในด้านการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการเก็บข้อมูลสำคัญ เพื่อรองรับต่อความต้องการและความคาดหวังที่สูงขึ้นของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลต่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับโลจิสติกส์ที่จะต้องมีการปรับตัว

"บริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์จึงควรพิจารณาในภาพรวมไม่เพียงเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชน แต่จะต้องรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซและการตลาดดิจิทัลด้วย ซึ่งการได้บุคลากรที่มีความชำนาญการโดยเฉพาะดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการค้าปลีกในช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น"

นอกจากนี้ การที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอาหาร มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้สนับสนุนให้ธุรกิจซัพพลายเชนและโลจิสติกส์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ล่าสุด มีการจ้างงานกว่า 6.62 ล้านตำแหน่งในภาคการผลิตและ 1.1 ล้านตำแหน่งในธุรกิจโลจิสติกส์ และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สูงขึ้น ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ที่มุ่งพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์มากกว่า 7,500 ตำแหน่งในปี 2559 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสามภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญ

นายเทียนธันย์ ณีศะนันท์ ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร สปริง โปรเฟสชันแนล ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง (Talent) นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ยังขาดแรงงานในส่วนของงานด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ทั้งในระดับทั่วไปจนถึงผู้บริหารระดับกลาง

"องค์กรต่าง ๆ ต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาการบุคลากรด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ให้มีความสามารถในระดับสากล โดยการใช้ประโยชน์จากบุคลากรต่างชาติที่มีความสามารถทางด้านนี้ให้เข้ามาช่วยอบรมพนักงานท้องถิ่นขององค์กร หรือจากการโยกย้ายตำแหน่งหมุนเวียนกันไปภายในภูมิภาคของผู้บริหารระดับต้น"

สำหรับ สปริง โปรเฟสชันแนล (ประเทศไทย) มุ่งเน้นในการสรรหาผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูง มีความเชี่ยวชาญพิเศษในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง รวมทั้ง ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ด้วยเครือข่ายของเครืออเด็คโก้ กรุ๊ป ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วโลก ทั้งในยุโรป อเมริกาเหนือ และพื้นที่อื่น ๆ จึงทำให้สปริง โปรเฟสชันแนล (ประเทศไทย) มีศักยภาพและโดดเด่นในการจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสม รวมทั้งการจัดหาบุคลากรด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ที่ได้มีการเปิดบริการในครั้งนี้

ปัจจุบัน สปริง โปรเฟสชันแนล เอเชีย มีเครือข่ายการดำเนินงานอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชีย โดยมีสำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ ฮ่องกง กัวลาลัมเปอร์ โซล สิงคโปร์ ไทเป และโตเกียว สำหรับยุโรป มีสาขาในฝรั่งเศส สเปน และสหราชอาณาจักร

เกี่ยวกับสปริง โปรเฟสชันแนล

สปริง โปรเฟสชันแนล คือ บริษัทด้านการสรรหาผู้บริหารระดับสากล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการสรรหาผู้บริหารที่เหมาะสมในสายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างให้กับองค์กรต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบัน มีสำนักงานในจีน (ปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้) ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และไทย

สปริง โปรเฟสชันแนล เป็นบริษัทในเครือ อเด็คโก้ กรุ๊ป ผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลกที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อเด็คโก้ กรุ๊ปมีพนักงานมากกว่า 32,000 คนและมีเครือข่ายสาขามากกว่า 5,100 แห่งในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก อเด็คโก้ กรุ๊ปให้บริการหลากหลายประเภท ทั้งการสรรหาพนักงานชั่วคราว พนักงานประจำ การปรับเปลี่ยนโยกย้ายสายงาน การพัฒนาบุคลากร การจัดจ้าง และการให้คำปรึกษา โดยในแต่ละวัน อเด็คโก้ กรุ๊ป สรรหาบุคลากรจำนวนกว่า 650,000 คนให้แก่ลูกค้า ปัจจุบัน อเด็คโก้ กรุ๊ป ติดอันดับฟอร์จูน โกลบอล 500 ข้อมูลเพิ่มเติมที่www.springasia.com และ springjapan.com


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สปริง โปรเฟสชันแนล งานแถลงข่าว "โอกาสการเติบโตของการจัดจ้างผู้บริหารด้านไอทีและด้านวิศวกรรมในประเทศไทย"

สปริง โปรเฟสชันแนล ผู้นำด้านการสรรหาผู้บริหารระดับสากล ในเครือ อเด็คโก้ กรุ๊ปขอเชิญท่านเข้าร่วมงานแถลงข่าว"โอกาสการเติบโตของการจัดจ้างผู้บริหารด้านไอทีและด้านวิศวกรรมในประเทศไทย" ในโอกาสที่ สปริง โปรเฟสชันแนล บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการสรรหาผู้บริหาร...

อาเซียนครบรอบ 39 ปี พร้อมมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบปีที่ 39 ของอาเซียน จากที่เริ่มก่อตั้งในปี 2510 จนปัจจุบันการดำเนินงานของอาเซียนมีความคืบหน้าไปมากด้วยเจตนารมณ์ของผู้นำอาเซียนที่จะมุ่งไปสู...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง