ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อำนวย สนับสนุนการทำวิจัย ชี้ผลวิจัยสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาของประเทศ เป็นองค์ความรู้สำหรับเกษตรกรและนักวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๙:๑๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--29 เม.ย.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเสนอผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน : กลุ่มเรื่องข้าว ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์งานวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่องานวิจัยกลุ่มเรื่องข้าว อันจะส่งผลให้ผลงานวิจัยต่าง ๆ ได้รับการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ไปยังนักธุรกิจ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้าว เกษตรกร นักวิชาการ และผู้บริโภคได้รับทราบ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

“การนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี นับเป็นความภาคภูมิใจของนักวิจัย และเป็นโอกาสในการถ่ายทอดงานวิจัยไปสู่สาธารณชน ผลงานวิจัยนอกจากจะสนับสนุนการบริหารของภาครัฐ โดยเห็นว่าทิศทางการบริหารจัดการเรื่องข้าวในเชิงนโยบายและเชิงวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในฐานะที่ตนมีบทบาทในการเสนอแนะนโยบายเรื่องข้าว จะได้นำข้อมูลผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาและปรับปรุงการผลิตและการขยายตลาดข้าวของไทยไปสู่ตลาดโลก อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกร ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมการข้าวจัดระบบการสื่อสารผลงานวิจัยให้เกษตรกรได้ทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรกรรมต่อไป” นายอำนวย กล่าว

อนึ่ง เครือข่าวองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดสรรงบประมาณให้แต่ละองค์กรร่วมเป็นผู้จับผิดชอบในการบริหารเงินทุนวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วนในเรื่องต่าง ๆ เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง การท่องเที่ยว ปาล์มน้ำมัน การศึกษา และโลจิสติกส์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้มาใช้แก้ปัญหาของประเทศได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) เป็นผู้รับผิดชอบกลุ่มเรื่อง “ข้าว” ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2555 จำนวน 228 ล้านบาท สามารถคัดเลือกโครงการเพื่อทำวิจัยทั้งสิ้นจำนวน 60 โครงการ ภายใต้กรอบวิจัย 5 ด้าน ดังนี้

1) ด้านพันธุ์ข้าว
2) ด้านการผลิต
3) ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
4) ด้านการแปรรูป
5) ด้านเศรษฐกิจสังคมและการตลาดข้าว

ซึ่งมีโครงการที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จำนวน 21 โครงการ และมีโครงการที่เป็นองค์ความรู้สำหรับเกษตรกรและนักวิจัยจะนำไปใช้ประโยชน์ได้จำนวน 39 โครงการ

ในปีงบประมาณ 2556 ได้จัดสรรเพื่อการวิจัยอย่างต่อเนื่องจำนวน 190 ล้านบาท มีโครงการที่ได้รับการอุดหนุนการวิจัย 65 โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง 31 โครงการ และโครงการใหม่ 34 โครงการ โดยมีผลงานเด่น ๆ ดังนี้

1) ด้านการผลิต มีการวิจัยชนิดของแร่ธาตุที่ทำให้ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีความหอมเพิ่มขึ้นมีเครื่องต้นแบบของรถดำนาแบบนั่งขับที่มีประสิทธิภาพดี ราคาถูก และการวิจัยที่ทำให้ทราบข้อมูลของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าว

2) ด้านการผลิต ได้วิธีการของโรงงานต้นแบบอบแห้งข้าวเปลือกสำหรับโรงสีขนาดเล็กที่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้าวและช่วยกำจัดศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว

3) ด้านการแปรรูป ได้ผลการวิจัยที่ทำให้ทราบถึงคุณสมบัติในด้านโภชนาเภสัชของข้าวไทยชนิดต่างๆ ทั้งด้านต้านอนุมูลอิสระ เสริมภูมิคุ้มกัน ปกป้องเนื้อเยื่อประสาท สมอง และด้านความงาม มีคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 สายพันธุ์ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารสกัดข้าวทั้งในรูปของอาหารเสริมและเครื่องสำอาง

4) ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการตลาด ได้ข้อมูลในเรื่องศักยภาพการส่งออกข้าวขาวดอกมะลิไปยังประเทศจีน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

วช. แจ้งเลื่อนการจัดนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2548 ครั้งที่ 2 (ภาคใต้)

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--วช. ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2548 ครั้งที่ 2 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2548 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นั้น เนื่องจากขณะนี้จ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง