ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เผยความคืบหน้าในการต่อต้านคอร์รัปชัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๙:๒๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--นิโอ ทาร์เก็ต

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เผยความคืบหน้าในการผลักดันมาตรการเพื่อแก้ไข ปัญหาคอร์รัปชัน พร้อมเดินหน้าสนับสนุนให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกมาตรการปิดช่อง ทุจริตอย่างต่อเนื่อง

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในความพยายามขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการป้องกันและ แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่ผ่านมาว่า มีผลตอบรับจากผู้มีอำนาจในประเทศ คือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมาตรการที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ที่สุดและส่งผลกระทบในวงกว้าง คือ การแก้ไขพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้และช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่มีมานานของประชาชนในการ รับบริการจากหน่วยงานของรัฐ

พ.ร.บ.ดังกล่าว จะช่วยลดโอกาสในการเรียกร้องสินบนของเจ้าหน้าที่ เมื่อประชาชนไปติดต่อขอใบอนุญาต อนุมัติต่างๆ กำหนดให้ภาครัฐต้องกำหนดระยะเวลาในการให้บริการที่รวดเร็ว และประชาชน สามารถตรวจสอบได้ โดยกำหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หากเกิดความบกพร่อง ประชาชนสามารถร้องเรียนหรือฟ้องร้องได้ นับเป็นกติกาใหม่ในการคืนความสะดวกและลดภาระของประชาชน

ส่วนอีกมาตรการหนึ่งที่มีความก้าวหน้าในระดับที่นานาชาติให้การยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ และจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ คือ กลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยใช้เครื่องมือที่เป็นสากล 3 โครงการคือ 1) การใช้ข้อตกลงคุณธรรม 2) CoST และ 3) EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) ซึ่งเป็นกลไกสร้างความโปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรใต้ดิน เช่น ปิโตรเลียม เหมืองแร่ จะช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผล- ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคมและคุณภาพชีวิต ที่ดีของประชาชนอย่างเหมาะสม

นอกจากนั้นยังมีมาตรการที่แสดงถึงความกล้าหาญของรัฐบาลคือ การโยกย้ายข้าราชการสีเทาหรือ ข้าราชการที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต และการใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา 44 เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุก ที่ดินในเขตป่าสงวน

“องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จะติดตามเสนอแนะและมีส่วนร่วมสนับสนุนให้มีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะติดตามเร่งรัด ให้มีการดำเนินคดีคอร์รัปชันที่สำคัญทุกคดีโดยเร็ว เมื่อมีการจับกุมดำเนินคดีคอร์รัปชันที่สำคัญทุกคดีอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ” นายประมนต์กล่าว

นายประมนต์กล่าวด้วยว่าจากนี้ไป องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เตรียมจัดเวที รับฟังความคิดเห็น โดยเชิญนักวิชาการมาร่วมวิพากษ์วิจารณ์ ให้แนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มั่นใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ จะสามารถป้องกันปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ระดมความคิดเครือข่ายภาคี เสนอฉันทามติ 7 ข้อเสนอ ดันคอร์รัปชัน ให้เป็นวาระแห่งชาติ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จับมือภาคีภาคสังคมกว่า 26 องค์กรที่ขับเคลื่อนงานต่อต้านคอร์รัปชัน สร้างฉันทามติร่วม ว่าด้วยการปฏิรูปการต่อต้านคอร์รัปชันฉบับประชาชน เตรียมนำ “7 ข้อเสนอสำคัญที่ไม่ทำไม่ได้” เสนอต่อกลไกปฎิรูป องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน...

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ผนึกพลังทุกภาคส่วน หาแนวทางจัดทำแผนแม่บทการต่อต้านคอร์รัปชัน ในงานเสวนา ปฏิรูปการป้องกันปราบปรามคอร์รัปชัน...อย่างเห็นผลและยั่งยืน พร้อมผลักดันให้ใช้ได้จริงเกิดเป็นผล

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และภาคประชาสังคม จัดงานเสวนา “ปฏิรูปการป้องกันปราบปรามคอร์รัปชัน...อย่างเห็นผลและยั่งยืน” พร้อมระดมความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ทุกมิติ รอบด้าน เพื่อกำหนด 5...

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดตั้งมูลนิธิกางแผนยุทธศาสตร์ต้านคอร์รัปชั่นปี 2556

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)ได้จัดทำแผนปฎิบัติการในปี 2556 โดยได้ยึดหลักการปลูกฝัง ป้องกัน และเปิดโปง ด้วย 4 พันธกิจ ได้แก่1)...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง