ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สานต่อความสัมพันธ์ครบรอบ 40 ปี ก่อตั้ง สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีนแล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๖:๒๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--29 ม.ค.--สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

เปิดตัวแล้ว ‘สมาคมผู้สื่อข่าวไทย – จีน’ ใช้โอกาสความสัมพันธ์ไทย–จีน ครบรอบ 40 ปี มุ่งสานสัมพันธ์ 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านการทำหน้าที่ของผู้สื่อข่าวทั้งไทยและจีน ด้านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน กล่าวในโอกาสการจัดงานเปิดตัวสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ณ ห้องแพลตินัม โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคมนี้ ว่า ในวาระสำคัญที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เจริญความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ครบรอบ 40 ปีในปีนี้ จึงได้มีการดำเนินการก่อตั้งสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เพื่อมุ่งให้เป็นองค์กรของสื่อมวลชนที่มีสมาชิกทั้งที่เป็นผู้สื่อข่าวไทยและผู้สื่อข่าวจีนที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย มาร่วมมือกันส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพผู้สื่อข่าวในประเทศไทยและประเทศจีน ซึ่งจะมีผลเกื้อกูลต่อการสร้างความร่วมมือและการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศยิ่งขึ้น

“สมาคมจะร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยราชการ นิติบุคคล หรือคณะบุคคล ในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าด้านการศึกษา เผยแพร่ความรู้ วิทยาการที่เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนในสาขาต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมสวัสดิการ เพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพผู้สื่อข่าว รวมไปถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ ทั้งในประเทศไทยและประเทศจีนด้วย”

นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน กล่าวด้วยว่า สมาคมจะมุ่งเน้นการสร้างวิสัยทัศน์ในการมองอนาคตด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจากนี้ไปจะถือเป็นเรื่องใกล้ตัวและจะมีผลต่อการดำรงชีวิต การประกอบวิชาชีพ ทั้งของชาวไทยและชาวจีนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ของผู้สื่อข่าวไทย ในปีนี้สมาคมฯจะโครงการ INSIGHT CHINA ให้คณะสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกไปดูงาน ด้านต่างๆที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย

นายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการเปิดตัวสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการที่จะสนับสนุนมิตรภาพจีน-ไทย ในโอกาสครบรอบ 40 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย ซึ่งถือว่าเป็นปีที่พิเศษในประวัติศาสตร์การพัฒนาความสัมพันธ์ของสองประเทศ เพราะในระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ประเทศจีนและประเทศไทยได้ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรค ก้าวหน้าไปอย่างเคียงคู่กัน ประชาชนทั้งสองประเทศได้สืบสานสายใยมิตรภาพอันดีระหว่างกันที่มีมาช้านานนับพันปีและพัฒนาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

“ปีนี้เป็นการครบรอบ 40 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ ซึ่งสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีนก็ได้ก่อตั้งขึ้นในเวลาอันสำคัญนี้ ผมจึงเชื่อมั่นว่าสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน จักเป็นสะพานใหม่และเวทีใหม่ในการเชื่อมมิตรภาพอันดีระหว่างสื่อมวลชนทั้งสองประเทศ จึงหวังว่าสื่อมวลชนจีนในไทยกับสื่อมวลชนไทยจะอาศัยเวทีนี้เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน และเผยแพร่ข่าวสารที่หลากหลายให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ ตลอดจนประชาคมโลกอีกด้วย”

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวด้วยว่า วันนี้ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้รับการจารึกไว้อีกครั้งว่าประเทศจีนและประเทศไทยได้ร่วมกันสถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา วัฒนธรรมและสาธารณสุข ฯลฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าได้พัฒนาอย่างมั่นคง มูลค่าการค้าทวิภาคีเพิ่มขึ้นทุกปี จีนและไทยกลายเป็นคู่ค้าที่สำคัญซึ่งกันและกันในปัจจุบัน

“ผมเชื่อมั่นว่า จากนี้ไปสื่อมวลชนจีนในไทยกับสื่อมวลชนไทยร่วมมือกันนำเสนอข่าวสารที่เป็นกลางและฉับไว และสร้างบรรยากาศอันเป็นมิตรที่ดีต่อไปให้กับความสัมพันธ์จีน-ไทย ซึ่งสถานทูตจีนยินดีที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน อย่างเต็มใจยิ่ง”

และในโอกาสงานเปิดตัวสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ครั้งนี้ นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติมาร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ‘สู่ทศวรรษที่ 5 ยุคใหม่แห่งความสัมพันธ์ไทย-จีน’ โดยได้เน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญ และบทบาทความร่วมมือในทุกๆด้านของประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งทิศทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งเชื่อว่าจะมีการเติบโตที่ดีในอนาคต


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีนจัดสัมมนาฯ

ชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เป็นประธานจัดงานประชุมใหญ่ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ พร้อมสัมมนาเรื่อง "AEC และ One Belt, One Road มุมมองความเชื่อมโยงไทย-จีน" โดยเชิญ รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ไทย-จีน...

ตรุษจีนเยาวราชเปิดยิ่งใหญ่ ร่วมกิจกรรม "ไหว้แล้วเฮง" ลุ้น 99 รางวัล

กรุงเทพฯ--9 ก.พ.--ททท. งานเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราช ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ร่วมกับ สถานฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีน (ประจำประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร ประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2548 โดยทำพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่อลั...

ททท. ยืนยัน จีนไม่ได้ห้ามนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาประเทศไทย

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--ททท. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยืนยัน ว่าประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีนไม่ได้ออกประกาศห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางมา เมืองไทยแต่อย่างใด โดย ททท. สำนักงานปักกิ่งรายงานว่า ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2547 ที่เกิดภัยธรรมชา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง