ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วธ.ผลักดันผู้บริจาคเงิน ลดหย่อนภาษี กระตุ้นยอดบริจาค ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๕:๓๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 ต.ค.--กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในการประชุมกำหนดแนวทางการลดหย่อนภาษี เมื่อเร็วๆนี้ ว่ากระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการทบทวนมาตรการทางภาษี 2 ฉบับ คือ กฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ ๓๐๒ (พ.ศ.๒๕๕๖) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงิน เพื่อบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สามารถนำยอดเงินบริจาคดังกล่าวไปหักลดหย่อนภาษีได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่ยอดเงินที่ได้บริจาคดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมิน และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๔๐) พ.ศ.๒๕๕๕ กำหนดให้บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม สามารถนำเงินบริจาคดังกล่าวไปหักลดหย่อนภาษีในการคำนวณภาษีได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่ยอดเงินที่บริจาคดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมิน เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมในการสืบทอดเอกลักษณ์และดำรงไว้ซึ่งจารีตประเพณีและวัฒนธรรมไทย สมควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า เมื่อทบทวนมาตรการดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่ามาตรการทั้งสองฉบับจะเอื้ออำนวยในด้านโบราณสถาน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นหลัก ซึ่งยังไม่ครอบคลุมงานด้านอื่นๆของกระทรวงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับศิลปะและกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรม อาทิ หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุ และโรงละครแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนแต่ยังไม่รับการลดหย่อนภาษี ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการลดหย่อนภาษีสถานศึกษาถึง 2 เท่า ทั้งที่สถานที่เหล่านี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนเช่นเดียวกับการสถานศึกษา กระทรวงวัฒนธรรมก็น่าจะขอลดหย่อนภาษีให้กับผู้บริจาคได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้ตนได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย ของกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้บริจาค เพื่องานและกิจกรรมในการดำเนินงานทางวัฒนธรรม โดยมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน โดยนำต้นแบบในการลดหย่อนภาษีของประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) เกาหลี และสิงคโปร์ ที่ลดหย่อนภาษีถึง 2 เท่าให้ผู้บริจาค และเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรมสูงมาก มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยจะต้องศึกษาถึงผลกระทบถึงการขาดรายได้ของกรมสรรพากรด้วย ซึ่งหากมาตรการนี้สำเร็จ จะทำให้ภาคเอกชน และประชาชนมาบริจาค เพื่อพัฒนางานด้านวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: กระทรวงวัฒนธรรม เฉลิมฉลอง ๘๐ พรรษา จัดงาน "เทศกาลวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์ ๑๒๐ ปี ไทย-ญี่ปุ่น"

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์ ๑๒๐ ปี ไทย-ญี่ปุ่น” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา และเชื่อมความสัมพันธ์ทา...

ททท.จัดพิธีเปิดงาน " สีสันสงกรานต์สยาม "

กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--ททท. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกัน เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน "สีสันสงกรานต์สยาม" โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการร่วมกันแต่งผ้าไทยและแต่งหน้า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง