ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ไปรษณีย์ไทย จับมือ กฟภ. ยกเครื่องเรื่องพลังงาน นำร่องพัฒนารถขนส่งไปรษณีย์ระบบไฟฟ้า และอาคารประหยัดพลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๐:๓๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จับมือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พัฒนาและส่งเสริมการประหยัดพลังงานในการขนส่งไปรษณีย์และอาคารสำนักงาน นำร่องทดลองใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์บรรทุกเล็กไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ ในการนำจ่ายไปรษณียภัณฑ์ รวมทั้งปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศและระบบไฟส่องสว่างแบบ LED ภายในอาคารสำนักงาน คาดโครงการดังกล่าวสามารถช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และพลังงานจากไฟฟ้า ได้ไม่ต่ำกว่า 10% ภายในระยะเวลา 4 ปี โดยที่ผ่านมา ปณท ดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน อาทิ การสนับสนุนการใช้น้ำมัน E - 85 กับรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด การรับบริจาคจักรยานเก่าเพื่อนำไปซ่อมแซมและบริจาคให้แก่เยาวชน ในโครงการ “ล้อ เรียน โลก” การรีไซเคิลไปรษณียบัตรหมีแพนด้าเป็นโต๊ะเก้าอี้นักเรียนสำหรับนำไปบริจาค ในโครงการ “ไปรษณียบัตรเพื่อน้อง” ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) พร้อมด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือใน “โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาส่งเสริมการประหยัดพลังงานในการขนส่งไปรษณีย์ และอาคารสำนักงาน” ในวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องโถงรับรอง อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ปณท มีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านต่างๆ เพิ่มความศักยภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้การบริการในทุกด้านได้มาตรฐานตามที่ ปณท กำหนด โดย ปณท ถือเป็นหน่วยงานที่ต้องใช้พลังงานในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟ้า เนื่องจาก ปณท มีรถขนส่งไปรษณีย์และรถจักรยานยนต์นำจ่ายเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งในอาคารสำนักงานใหญ่ และที่ทำการไปรษณีย์กว่า 1,300 แห่งทั่วประเทศ จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการประหยัดพลังงานในการขนส่งไปรษณีย์และอาคารสำนักงาน สำหรับความร่วมมือกับ กฟภ. นั้น ถือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (Synergy) ซึ่งจะได้ศึกษาและทดสอบการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์บรรทุกเล็กไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ และปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศรวมไปถึงระบบไฟส่องสว่างแบบ LED ภายในอาคารสำนักงาน โดยมีรายละเอียดความร่วมมือ ใน 2 เรื่อง ซึ่งจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี ได้แก่

รถขนส่งไปรษณีย์พลังงานไฟฟ้า

การศึกษาและทดสอบการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์บรรทุกเล็กไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ จะทำการทดสอบในการนำจ่ายสิ่งของของที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ (ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการ เช่น กองบัญชาการทหารสูงสุด กรมการกงสุล กรมสอบสวนคดีพิเศษ หน่วยงานศาลฯ ฯลฯ รวมทั้งไปรษณีย์ไทยสำนักงานใหญ่) เนื่องจากระยะทางไม่ไกล ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องยนต์ ซึ่งหากผลการทดสอบเป็นผลดีอาจขยายผลไปในพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในส่วนอื่นๆ เช่น ภายในศูนย์ราชการของแต่ละจังหวัด หรือภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น ทั้งนี้ จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า รถดังกล่าวไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศ เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และมีค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟฟ้าแบตเตอรี่แต่ละครั้งประมาณ 5 – 8 บาทต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

อาคารสำนักงานใหญ่ประหยัดพลังงาน

จะมีการศึกษาการปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศ และระบบไฟส่องสว่างแบบ LED โดยนำร่องภายในอาคารสำนักงานใหญ่ ปณท อาคารศูนย์ฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และอาคาร Asian-Pacific Postal Union หรือ APPU ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างแบบ LED กว่า 14,550 หลอด และปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศเป็นแบบ CHILLER ทั้ง 2 อาคาร โดยอนาคตคาดว่าจะสามารถปรับปรุงระบบส่องสว่างของอาคารที่ทำการไปรษณีย์ในสังกัด จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 แห่ง เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มที่

ด้าน นายนำชัย หล่อวัฒนะตระกูล ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กล่าวว่า กฟภ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่ในการผลิต จัดหา และจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 74 จังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กฟภ. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการประหยัดพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงาน และทุกภาคส่วนมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในการผลิตกระแสไฟฟ้า และยังจะเป็นการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอีกด้วย โดยการทดสอบการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์บรรทุกเล็กไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ มาใช้ในกิจการของไปรษณีย์ ในครั้งนี้เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งการบริหารการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับอาคารสำนักงานของไปรษณีย์ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงานของประเทศชาติอีกทางหนึ่ง โดยให้ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการ อย่างไรก็ตามปัจจุบัน กฟภ. มีโครงการในการพัฒนาศักยภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยจำนวนมาก อาทิ โครงการ Smart Grid ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าให้เป็น โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ โครงการวิจัยนำร่องระบบจ่ายไฟฟ้าขนาดเล็กอัจฉริยะ (Smart Microgrid) ฯลฯ

ทั้งนี้ พิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาส่งเสริมการประหยัดพลังงานในการขนส่งไปรษณีย์ และอาคารสำนักงาน” จัดขึ้นในวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องโถงรับรอง ชั้น 1 อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เปิดหาผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--ปตท. จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พลังงานแห่งชาติที่ทันสมัย เป็นต้นแบบของอาคารประหยัดพลังงานแห่งแรกของประเทศ บนพื้นที่กว่า 28 ไร่ ย่านพหลโยธินของการรถไฟฯ พร้อมเร่งเดินหน้าโครงการฯ ให้ทันกำหนดแล้วเสร็จปลายปี 2551 นายไชยศักดิ์ ชุมพรหม ผู้จัดการใหญ...

ไปรษณีย์ไทยร่วมสานสายใย ล้านดวงใจเพื่อน้องสึนามิ

กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ( ปณท.) เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรภาพ " ล้านดวงใจ ร่วมห่วงใย เพื่อน้องผู้ประสบภัย" ของโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ที่จัดทำขึ้นร่วมกับสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย โดยเริ่มวางจำหน่า...

พลังงานภูมิภาคทั่วประเทศ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมาคมธนาคารไทย และบริษัทเทสโก้ โลตัส ขานรับ สนพ.

กรุงเทพฯ--25 มี.ค.--สนพ. พลังงานภูมิภาคทั่วประเทศ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมาคมธนาคารไทย และบริษัทเทสโก้ โลตัส ขานรับ สนพ. ร่วมรณรงค์เผยแพร่คู่มือประหยัดพลังงาน 7 แสนเล่มทั่วประเทศ นายชวลิต พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์แผนพลังงาน สำนักงานน...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง