ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศศักดา ร่วมงาน Expo Milano 2015, Italy สื่ออิตาลียอมรับ อาคารแสดงประเทศไทยสุดเจ๋ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๐๘:๓๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 พ.ค.--ensemble Thailand

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โชว์ศักยภาพประเทศไทยบนเวทีโลก ประกาศตัวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมงาน Expo Milano 2015, Italy ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี 1 ใน 3 งานใหญ่ระดับโลก CHANGE มิติใหม่อาคารแสดงประเทศไทย นำเสนอ “การเลี้ยงดูโลกอย่างยั่งยืน” (Nourishing and Delighting the World) การันตี “ไทยแลนด์แบรนด์” (Thailand Brand) เข้าสู่ตลาดโลก พร้อมผลิตอาหารคุณภาพเพื่อเลี้ยงดูชาวโลก

ยังไม่ทันเริ่มงาน รูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารแสดงประเทศไทย ในงาน Expo Milano 2015, Italyก็ได้รับความสนใจจากสื่อยักษ์ใหญ่ในอิตาลี เนื่องจากมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยรูปทรงที่โดดเด่นสะดุดตาจนหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของอิตาลี นำภาพของอาคารแสดงประเทศไทยไปตีพิมพ์ นับว่าเป็นก้าวแรกที่สวยงามที่แสดงให้เห็น การยอมรับในฝีมือสถาปนิกไทยที่ไม่น้อยหน้าใครในโลก

โดย นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาย ชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมิตร โอบายะวาทย์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายปัญญา นิรันดร์กุล นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ 2 ตัวแทนจาก กิจการร่วมค้า เวิร์คไร้ท์ และ มิสเตอร์ ฟรานเชสโค ซาเวริโอ นิสิโอ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย พร้อมกันบนเวทีเพื่อร่วมสนทนา การเข้าร่วมงาน Expo Milano 2015, Italy หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่างาน World Exposition Milano 2015, Italy โดย นายยุคล ลิ้มแหลมทอง กล่าวว่า “งาน Expo Milano 2015 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่างาน World Exposition Milano 2015 ถือเป็นงานมหกรรมนิทรรศการระดับโลก (World Expo) ที่สาธารณรัฐอิตาลีได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ วัตถุประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม และศักยภาพในด้านต่างๆ ของแต่ละประเทศ โดยงานมหกรรม ระดับโลก Expo Milano 2015 ได้มีกำหนดให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม 2558 ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี และได้มีการกำหนดแนวคิดหลัก (Main Theme) ของการจัดงานว่า “อาหารหล่อเลี้ยงโลก พลังงานหล่อเลี้ยงชีวิต” (Feeding the Planet, Energy for Life) โดยคัดเลือกหัวข้อหลักการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ คือ “การเลี้ยงดูโลกอย่างยั่งยืน” (Nourishing and Delighting the World) ด้วยการจัดการกับปัญหาความขาดแคลนอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยมุ่งเป้าที่เป็น “ครัวของโลก” และ “สร้างความสุขให้แก่ชาวโลก” ด้วยการพัฒนาทางด้านผลผลิตทางการเกษตรกระบวนการผลิตอาหาร ที่มีคุณภาพสูงในทุกขั้นตอน รวมทั้งการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ไทย เพื่อสรรค์สร้างผลผลิตทางอาหารเลี้ยงดูผู้คนทั่วโลกซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่เรื่อง “ไทยแลนด์แบรนด์” (Thailand Brand) กับศักยภาพในการผลิตอาหารได้มาตรฐานระดับโลก ทั้งรสชาติ ทั้งบรรจุภัณฑ์หีบห่อที่น่าสนใจ” นายยุคลกล่าว

ทางด้านความพร้อมในการเข้าร่วมงาน นายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงแกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่า “ประเทศไทยยังมีการคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา และการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจนรสชาติของอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงเรื่องการบรรจุหีบห่ออาหารที่ดูดึงดูดและน่ารับประทาน และในปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” เพื่อพัฒนาการผลิตและขยาย การส่งออกสินค้าอาหารไทย โดยประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างประเทศได้เห็นความหลากหลาย รับรู้รสชาติของอาหารไทย และมีความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของการจัดอาคารแสดงประเทศไทยในครั้งนี้ ที่เราต้องการ เป็นผู้นำด้าน “การเลี้ยงดูโลกอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของการจัดนิทรรศการของประเทศไทย (Theme) คือ Nourishing and Delighting the World เพื่อให้เข้ากับหัวข้อหลักในงานจัดงานครั้งนี้คือ“Feeding the Planet,Energy for Life : อาหารหล่อเลี้ยงโลก พลังงานหล่อเลี้ยงชีวิต”

แนวความคิดในงานออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย เพื่อนำเสนอมิติใหม่ของอาคารแสดงประเทศไทย นายสมิตร โอบายะวาทย์ สถาปนิกผู้ออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย กล่าวว่า “งานสถาปัตยกรรมจะเป็นสิ่งแรกที่จะสื่อสารกับผู้ชม ดังนั้น ในการออกแบบอาคารแสดงประเทศไทยครั้งนี้ งานสถาปัตยกรรมจะต้องสื่อถึงสิ่งสำคัญ คือ สะท้อนความคิดหลักของงาน และให้มี “ความเป็นไทย” โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยสะท้อนแนวความคิดหลักสาระสำคัญ ในการจัดแสดงภายใต้แนวคิด“Nourishing and Delighting the world” นั่นก็คือTheme หลักเกี่ยวข้องกับอาหาร ซึ่งสิ่งที่เป็นองค์ประกอบ คือ เกษตรกรรม นั่นคือ การปลูกข้าว น้ำ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำการเกษตร และ ผู้ผลิตอาหาร อันได้แก่ ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ จึงทำให้เกิดแนวคิดในการออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย เพื่อออกแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรม ในเชิงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย

1. แรงบันดาลใจจาก “งอบ” สัญลักษณ์แห่งวิถีการเกษตร อัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทย“งอบ” เป็นสัญลักษณ์แทนผู้ผลิตอาหาร เป็นนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำกับชาติใดในโลก

2. แรงบันดาลใจจาก “พญานาค” สัญลักษณ์แห่งความเชื่อ“นาค” เป็นสัญลักษณ์ของน้ำซึ่งสามัญชนทั้งหลายใช้ในพิธีกรรม ในการทำการเกษตร มีพิธีซึ่งเกี่ยวกับน้ำมากมาย และทุกครั้งที่เป็นพิธีกรรมสำคัญพระเจ้าแผ่นดินจะทรงทำหน้าที่เปรียบเสมือนพระวิษณุ หรือพระอินทร์ปราบพญานาค

3. แรงบันดาลใจจาก “ฐานเจดีย์” สัญลักษณ์แห่งความศรัทธา” นายสมิตรกล่าวรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ที่มีแบบแผน แต่นำมาใช้รูปแบบที่ลดทอนรายละเอียด แต่ยังคงรูปแบบ ในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งการ CHANGE อาคารแสดงประเทศไทยในครั้งนี้ นายปัญญา นิรันดร์กุล ตัวแทนกิจการร่วมค้า เวิร์คไร้ท์ ก็ขอการันตีด้วยการกล่าวว่า “ก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมอีกครั้งกับรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารแสดงประเทศไทย ในงาน Expo Milano 2015, Italy ครั้งนี้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่งดงาม ทั้งยังสื่อถึงวัฒนธรรมการเกษตรของประเทศไทยได้อย่างโดดเด่น จนสื่อมวลชน ที่ประเทศอิตาลีนำภาพของอาคารแสดงประเทศไทยไปตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ La Repubblica เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2014 ซึ่งอันดับความนิยมนั้นเปรียบเทียบได้กับหนังสือพิมพ์อันดับต้นๆ ในบ้านเราเลยทีเดียว โดยลงเป็นภาพใหญ่ที่สุด พาดหัว อยู่เหนืออาคารแสดงของประเทศอื่นๆ ซึ่งบางอาคารนั้นได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกระดับโลก แสดงให้เห็นว่าชาวยุโรปนั้นยอมรับในฝีมือการออกแบบของสถาปนิกไทยที่ไม่น้อยหน้าใครในโลก และผมเชื่อมั่นว่า…ด้วยงานออกแบบระดับโลกเช่นนี้ อาคารแสดงประเทศไทยจะต้องได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบอาคารในงาน Expo Milano 2015, Italy ครั้งนี้อย่างแน่นอน” นายปัญญากล่าว

โดยงานด้านการออกแบบ นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ผู้ออกแบบส่วนนิทรรศการ กล่าวว่า “การจัดห้องแสดงนิทรรศการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดหลัก “Feeding the Planet, Energy for life : อาหารหล่อเลี้ยงโลก พลังงานหล่อเลี้ยงชีวิต” นั้น เราแบ่งนิทรรศการออกเป็น 5 โซน โซนที่ 1 ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ จิตวิญญาณความเป็นไทย โซนที่ 2 สุวรรณภูมิ โซนที่ 3 ครัวไทยสู่ครัวโลก โซนที่ 4 กษัตริย์แห่งเกษตร King of Agriculture และโซนที่ 5 อาหารแห่งอนาคต เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย

ในการแปรรูป และการถนอมอาหารสารพัดรูปแบบด้วยการใช้เทคโนโลยีในการถนอม การเก็บรักษาและบรรจุหีบห่อ เป็นอาหารที่ดีกับสุขภาพอย่างแท้จริง เป็นนวัตกรรมอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมรับประทานได้ทันทีอย่างสะดวกรวดเร็วโดยแทบไม่ต้อง มีการเตรียมใดๆ” นายอุปถัมป์กล่าว

มิสเตอร์ ฟรานเชสโค ซาเวริโอ นิสิโอ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ประเทศไทยเอง ก็ได้สร้างปรากฏการณ์แปลกใหม่อีกครั้ง สำหรับอาคารแสดงประเทศไทยที่ได้มีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปจากเดิมทั้งรูปลักษณ์ภายนอกอาคาร และรูปลักษณ์ภายในอาคารจนสื่ออิตาลีได้ตีพิมพ์และเสนอข่าวอาคารแสดงประเทศไทยลงหนังสือพิมพ์เมื่อช่วง ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นั่นก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมของประเทศไทยที่ต้องการนำเสนอแนวคิดการออกแบบ ที่ต่างไปจากเดิม ทางอิตาลีเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาคารแสดงประเทศไทยจะประสบความสำเร็จและสามารถดึงดูดทั้งชาวอิตาลี และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้าเยี่ยมชมอาคารแสดงประเทศไทยอย่างไม่ขาดสาย ในนามสถานทูตยินดี และพร้อมที่จะร่วมประกาศศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยสู่ชาวโลกในนามตัวแทนประเทศอิตาลีรู้สึกยินดีและขอบคุณที่ประเทศไทย ให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดงานของอิตาลีอย่างเต็มรูปแบบ และคาดหวังว่าอาคารแสดงประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในอาคาร ยอดนิยมซึ่งดึงดูดผู้เข้าชมงานได้อย่างดี” ท่านทูตกล่าว

ปิดท้ายด้วยคณะผู้จัดงานอาคารแสดงประเทศไทย และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย เปิดตัวหุ่นจำลองอาคารแสดงประเทศไทย สร้างความตื่นตา ตื่นใจ แก่ผู้สื่อข่าว และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

นิทรรศการ “มิติใหม่อาคารแสดงประเทศไทย ในงาน World Exposition” จะจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 30 เมษายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ชั้น 1 แกรนด์ ฮอลล์ สยาม ดิสคัฟเวอรี่ (Grand Hall Siam Discovery) ข้อมูลอาคารแสดงประเทศไทย ในงาน Expo Milano 2015, Italy ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpavilionexpo2015.com


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ก.เกษตรฯ เปิดนิทรรศการ เกษตรวิจัย เกษตรไทยก้าวหน้า

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โชว์นิทรรศการสุดยอดผลงานวิจัย "เกษตรวิจัย เกษตรไทยก้าวหน้า"ระหว่าง วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ขยายผลความสำเร็จงานวิจัยสู่การต่อยอดนวัตกรรมด้านการเกษตรที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน Expo Milano 2015, Italy

กรุงเทพฯ--29 เม.ย.--เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว Expo Milano 2015, Italy ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบกับ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง