ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เร่งแก้วิกฤติบุคลากรด้านงานก่อสร้างบ้าน ดันหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างบ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๕:๒๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เร่งแก้วิกฤติบุคลากรด้านงานก่อสร้างบ้านขาดแคลน จับมือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศีกษา และวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ดันหลักสูตร “โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างบ้าน” ในรูปแบบทวิภาคี หวังเร่งผลิตและยกระดับบุคลากรด้านก่อสร้างบ้านให้ได้มาตรฐานและมีฝีมือเป็นที่ยอมรับกับผู้บริโภค คัดนักเรียนระดับปวช.สาขาก่อสร้างระดับหัวกระทิทั่วประเทศเรียนต่อระดับปวส. เผยเรียนฟรี พร้อมการันตีรายได้มีงานทำหลังจบหลักสูตร

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการก่อสร้าง นับเป็นปัญหาหนักสำหรับบริษัทรับรับสร้างบ้าน เรียกได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤติ จึงจำเป็นต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาบริษัทรับสร้างบ้านล้วนประสบปัญหากันถ้วนหน้า ซึ่งส่งผลกระทบในส่วนของยอดขายที่ไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ โดยสาเหตุหลักมาจากการขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก จนทำให้บริษัทรับสร้างบ้านบางบริษัทต้องชะลอการรับงาน อย่างไรก็ตามจากปัญหาดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมาสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้ประสานงานทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีการพิจารณาเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วน อาทิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมอาชีวศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานทั้งที่ไม่มีฝีมือและที่มีฝีมือ ตลอดจนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ในการคิดนวัตกรรมเครื่องทุ่นแรง ที่ใช้ได้จริงในการก่อสร้างสาหรับการก่อสร้างขนาดเล็ก หรือการก่อสร้างบ้าน เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ทั้งนี้จากปัญหาดังกล่าว จึงเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนากำลังคนของประเทศในสาขาก่อสร้าง เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเป็นกำลังคนที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไป สมาคมฯจึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศีกษา จัดทำ ”โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างบ้าน” โครงการทวิภาคี ภายใต้การบริหารโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยการคัดเลือกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาก่อสร้างจากวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี และความประพฤติดี ได้เรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ได้เรียนฟรีตลอดหลักสูตร จบแล้วได้งานทำ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรสาขาเทคนิคควบคุมงานก่อสร้างระดับปวส.สาขาวิชาการก่อสร้าง เพื่อยกระดับมาตรฐานของบุคคลากรในธุรกิจรับสร้างบ้านให้มีความเป็นมืออาชีพที่มีฝีมือ และมีทักษะในการพัฒนาวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับกับผู้บริโภคโดยทั่วไป

สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนนั้นสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจะเป็นผู้กำหนดหลักสูตร โดยปรับจากหลักสูตรเดิมของการอาชีวศึกษาเพื่อให้ตรงกับการทำงานจริง และมีการอบรมความรู้กับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างเพื่อให้มีความรู้ มีทักษะในการก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยีและวัสดุที่สมัยใหม่ นอกจากนี้ในบางวิชาจะใช้การศึกษาด้วยตนเอง และดำเนินการจัดทดสอบโดยการอาชีวศึกษา และเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้ประกาศนียบัตรจากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ด้านคุณสมบัติของนักศึกษาจะต้องจบชั้น ปวช. จากวิทยาลัยสังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสาขาช่างก่อสร้าง และผ่านการคัดเลือกการประเมินความรู้จากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมกับการอาชีวศึกษาทั้งข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ผ่านการศึกษา รด. มีความสนใจและตั้งใจที่จะประกอบวิชาชีพบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง อย่างไรก็ดีขณะนี้สมาคมฯ ได้คัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนแล้วจำนวน 18 คน และได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว สำหรับระยะเวลาในการดำเนินโครงการนั้น ได้เริ่มทำการเปิดการศึกษาในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โดยจะเรียนทุกวันศุกร์และวันเสาร์เต็มวัน และทำงาน ณ สถานประกอบการบริษัทรับสร้าง้บานที่เป็นสมาชิกสมาคม จำนวน 4 วัน โดยเป็นพนักงานประจำของบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ ในตำแหน่งผู้ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง

ดร.พัชรา กล่าวต่อว่า นักศึกษาทั้ง 18 คนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับสวัสดิการและมีทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร และมีรายได้ระหว่างเรียนให้เดือนละ 9,000 บาท พร้อมที่พักระหว่างทำงานตลอดระยะเวลาการศึกษาในโครงการ 2 ปี สวัสดิการด้านสุขภาพ พร้อมเครืองแต่งกายตามแบบที่สมาคมฯกำหนด และหลังจากเรียนจบหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานบริษัทที่ให้ทุนหลังจากจบการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี นอกจากนี้ยัง การันตีรายได้หลังจากจบโครงการ ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทอีกด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กทม. จับมือสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดงาน " Home in The Park 2005 " แจกแบบบ้านฟรีคนกรุง 26 แบบ

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค กทม. ให้ของขวัญคนกรุงเทพฯ จับมือสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดงาน " Home in the Park 2005 " ในแบบ Back to Nature ประเดิมแจกแบบบ้านฟรี 26 แบบ พร้อมบริการอนุญาตก่อสร้างบ้านใน 1 วัน ณ สวนลุมพินี 27-30 ม.ค.นี้ นายอภิรักษ์ ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง