ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

"มูลนิธิมายา โคตมี"ลั่นสานงานธรรมะ การศึกษา เยาวชน เพิ่มพลังทำดีให้สังคม ย้ำเจตนารมณ์เดิมของพระอาจารย์มิตซูโอะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๔:๔๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--มูลนิธิมายา โคตมี

มูลนิธิมายา โคตมี ประกาศสานต่องานด้านธรรมะ การศึกษา เยาวชน ที่มีทั้งทุนการศึกษาเด็กยากไร้ งานอบรมปฎิบัติธรรม โครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะ ผ้าซาโอริช่วยผู้ประสบภัยสึนามิ และงานจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ โดยงานและโครงการทั้งหมดเป็นการริเริ่มจากพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก แม้ขณะนี้ผู้ก่อตั้งจะลาสิกขาไปแล้วแต่คณะกรรมการและลูกศิษย์ยังทำงานสานต่อโครงการเหล่านี้ทั้งหมดไม่ละทิ้งเพื่อสานต่อความดีของพระอาจารย์ที่มอบไว้แก่สังคมไทย

นางสาวสุจิตรา หิรัญพฤกษ์ ประธานมูลนิธิมายา โคตมี เปิดเผยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกหลังจากข่าวการลาสิกขาของท่านพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ว่า โครงการและงานทั้งหมดที่พระอาจารย์ได้ดำริให้มูลนิธิมายา โคตมีดำเนินการนั้น คณะกรรมการมูลนิธิฯและทีมอาสาสมัคร ยินดีและเต็มใจสานต่อทั้งหมดทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นงานด้านทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เด็กชนบทที่ยากไร้ ซึ่งได้มอบทุนนี้มายาวนานถึง 25 ปี โครงการทอผ้าด้วยเครื่องทอซาโอริเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิที่เริ่มมานานเกือบ10 ปี โครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะ โครงการโรงเรียนวัดป่า ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในชุมชนบริเวณวัดสุนันทวนารามได้เข้ามาเรียนรู้ชีวิตวิถีพุทธ รวมทั้งโครงการจัดอบรมปฎิบัติธรรมที่จัดให้แก่กลุ่มบุคคลทั่วไป จัดเฉพาะสำหรับเด็ก และสำหรับผู้สูงวัย ก็มีตารางการอบรมทั้งปีเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดทำหนังสือธรรมะเพื่อเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังดำเนินการอยู่แต่จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนผู้เขียนไปตามความเหมาะสม

สำหรับโครงการที่มีผลในวงกว้างมากที่สุด คือ โครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะ เป็นโครงการระยะยาว ช่วงดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2555-2560 ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่มูลนิธิฯได้นำหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก แจกให้นักเรียนอ่าน วันละ 1 เล่ม ก่อนที่ครูจะเริ่มการสอนตามปกติ ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 2,318 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 1.5 ล้านคน เป็นโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดรวม 77 จังหวัด มีทั้งโรงเรียนคริสต์ และโรงเรียนอิสลามในสามจังหวัดภาคใต้สมัครเข้าร่วมโครงการด้วย แม้ว่าภายหลังจากการลาสิกขาของพระอาจารย์ ได้มี3-4โรงเรียนขอระงับหรือชะลอโครงการออกไป แต่ก็ไม่มีผลกระทบมากนัก และขณะนี้โครงการยังไม่ได้เปิดรับสมัครเพิ่ม

ซึ่งนับเป็นความภูมิใจของคณะทำงานในผลสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา และในความร่วมมือจากโรงเรียนต่างศาสนาที่เห็นพ้องในเนื้อหาคุณธรรมอันเป็นสากลและหลักการ การเพิ่มพลังการศึกษาและเพิ่มพลังคุณธรรมด้วยการอ่านหนังสือธรรมะ ตามสโลแกนของโครงการว่า 5 นาที สมองใส จิตใจดี

" มูลนิธิมายา โคตมี เป็นมูลนิธิที่มีพันธกิจด้านการศึกษา เยาวชนและเผยแผ่ธรรมะ กรรมการทุกท่านมีความเห็นตรงกันที่จะทำโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องเพราะทุกโครงการเป็นการสร้างเยาวชนให้มีปัญญาและคุณธรรมควบคู่กันไป เป็นงานเพิ่มพลังทำดีให้สังคม เราจึงควรตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์ด้วยการสานต่อโครงการเหล่านี้ แม้พระอาจารย์จะไม่อยู่เป็นผู้นำของเรา แต่ท่านได้ให้แนวทางและหลักธรรมประจำใจไว้กับพวกเราทุกคน เชื่อว่าท่านจะอนุโมทนายินดี เมื่อเห็นงานต่างๆ ที่ท่านริเริ่มไว้ดำเนินการต่อไป ตามเจตนารมณ์ของท่าน " คุณสุจิตรา หิรัญพฤกษ์ ประธานมูลนิธิฯกล่าว

มูลนิธิมายา โคตมี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2532 จากการดำริของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก โดยมีจุดมุ่งหมายหลักให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและจริยธรรมแก่เยาวชนที่ขาดแคลนในชนบท ชื่อมายา โคตมีมาจากพระนามของพระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา และพระนางปชาบดี โคตมี พระมารดาเลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระมารดาทั้งสอง ที่ได้ทรงทะนุถนอมเลี้ยงดูพระองค์จนเติบใหญ่ ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระกรุณาธิคุณ

หากท่านสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโครงการต่างๆ ได้ที่ มูลนิธิฯ โทร02-368-3991, 085-662-5490 หรือที่www.facebook.com / มูลนิธิมายา โคตมี หรือหากต้องการทราบรายละเอียดโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะดูได้ที่ www.facebook.com/ ILA เพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “มีสุข” ผลงานของ พระมิตซูโอะ คเวสโก

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีได้จัดพิมพ์หนังสือ “มีสุข” ผลงาน พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดสุนันทวราราม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประธานกิตติมศักดิ์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิมายา โคตมี เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงเคล็ดลับของความสุขสูงสุด...

TBTจับมือสุขภาพใจ สร้างสวนโมกขฯ กลางกรุง ฉลองพุทธทาส100 ปี

กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--ไทยแลนด์บุ๊คทาวเวอร์ ไทยแลนด์บุ๊คทาวเวอร์ ร่วม "สุขภาพใจ" เปิดร้านหนังสือธรรมะ เพื่อคนรุ่นใหม่ รำลึกวาระ "พุทธทาส ร้อยปี" ตกแต่งให้มีกลิ่นไอของสวนโมกขพลาราม พร้อมสื่อมัลติมีเดีย คำกลอน คำสอน มีภาพและเสียงธรรมะจากท่านพุทธทาส...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง