ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ ร่วมมือกับ เดอะคอลเซ็นเตอร์สคูล เปิดหลักสูตรฝึกอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพคอนแท็คเซ็นเตอร์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๐:๐๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย--(มาร์เก็ตไวร์)--19 มิถุนายน 2556

บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ ผู้นำธุรกิจสื่อสารและเชี่ยวชาญด้านคอนแท็คเซ็นเตอร์ แถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรฝึกอบรมวิชาชีพคอนแท็คเซ็นเตอร์เพื่อเสริมศักยภาพหลักสูตรฝึกอบรมที่มีอยู่   หลักสูตรใหม่นี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างเดอะคอลเซ็นเตอร์สคูล The Call Center School (TCCS) ผู้คร่ำหวอดในงานด้านอบรมและพัฒนาทักษะด้านคอนแท็คเซ็นเตอร์ระดับโลก และ บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ ในงานสัมมนา "แบ่งปันความรู้คอนแท็คเซ็นเตอร์และการจัดเครือข่าย (Contact Centre Knowledge Sharing and Networking)" ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ในฐานะตัวแทนซึ่งผ่านการรับรองจาก TCCS ให้ดำเนินการหลักสูตรดังกล่าวในประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม จะช่วยให้บริษัทเจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ เพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม และบริษัทเชื่อว่าความร่วมมือนี้จะประสบความสำเร็จในการเพิ่มคุณค่าและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรคอนแท็คเซ็นเตอร์ รวมทั้งรักษาความสามารถในการดูแลฐานลูกค้า

"การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งได้รับการรับรองจาก TCCS นี้ ส่งเสริมให้บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์สามารถตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมคอนแท็คเซ็นเตอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากสามารถรับรองวิชาชีพเฉพาะทางด้านนี้ให้เป็นที่ยอมรับ และทำให้หลักสูตรฝึกอบรมที่เราบริการอยู่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น" Mr. Harold Thng กรรมการผู้จัดการภูมิภาค บริษัท เจ๊บเซ่นฯ กล่าว   "เรามีความภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับหนึ่งในผู้ให้บริการด้านฝึกอบรมและพัฒนาทักษะคอนแท็คเซ็นเตอร์ระดับโลก ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรสายงานคอนแท็คเซ็นเตอร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในสายงานอาชีพของพวกเขา   TCCS จะช่วยเติมเต็มบทบาทของเราในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นและเซอร์วิส และหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีอยู่ของเราได้อย่างดี"

"วันนี้ ความต้องการความก้าวหน้าในสายงานคอนแท็คเซ็นเตอร์มีสูงขึ้นมาก ความต้องการการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้นในอุตสหกรรมซึ่งเน้นไปที่การพัฒนาวิชาชีพของบุคคลากรในสายงานคอนแท็คเซ็นเตอร์ แต่มีไม่กี่รายที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก" Mr. Jonathan Lee กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ ประเทศไทย กล่าว "สถาบันการเงิน บริษัทด้านสุขภาพและบริการ ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร รวมถึงบริษัทอื่นๆที่ต้องมีคอนแท็คเซ็นเตอร์ จะพบว่าหลักสูตรที่เราเปิดสอนนั้นตอบโจทย์และตรงต่อความต้องการอย่างแท้จริง"

"เรามีความยินดีที่ได้มีการพัฒนาข้อตกลงนี้กับ บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ เพราะ บริษัท เจ๊บเซ่นฯ เป็นผู้นำในสายงานคอลเซ็นเตอร์ของภูมิภาค และมีความเชี่ยวชาญและเข้าถึงเพื่อช่วยให้บุคลากรสายงานคอลเซ็นเตอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เพิ่มศักยภาพ" Ms. Penny Reynolds ผู้ร่วมก่อตั้งเดอะคอลเซ็นเตอร์สคูลกล่าว

TCCS ในสหรัฐอเมริกาเป็นโรงเรียนแห่งแรก และเป็นโรงเรียนฝึกอบรมที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมคอนแท็คเซ็นเตอร์ที่มีบริการการอบรมและหลักสูตรการรับรองสำหรับบุคลากรวิชาชีพคอนแท็คเซ็นเตอร์ที่แสวงหาความก้าวหน้าในอาชีพ   หลักสูตรของ TCCS อยู่บนพื้นฐานกระบวนการทำงานและดำเนินธุรกิจสนับสนุนเพื่อให้องค์กรประสบผลสำเร็จอย่างเป็นเลิศ และไม่เพียงแต่เสนอความรู้พื้นฐาน แต่หลักสูตรยังครอบคลุมการปฏิบัติการคอนแท็คเซ็นเตอร์ที่เหมาะสมตามความต้องการของธุรกิจและผู้เรียน

รางวัลชนะเลิศการจัดการคอลเซ็นเตอร์ของ TCCS, Masters Series in Call Center Management ประกอบด้วยการติดตามวิชาชีพที่ครอบคลุมความรับผิดชอบของคอนแท็คเซ็นเตอร์ เริ่มตั้งแต่การกลั่นกรองทักษะของพนักงานคอนแท็คเซ็นเตอร์ ไปจนถึงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติการ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเดินการคอนแท็คเซ็นเตอร์   ทุกหลักสูตรใน TCCS มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์สำหรับวิชาชีพคอนแท็คเซ็นเตอร์ด้วยทักษะพร้อมจะทำงาน และประสบการณ์ภาคปฏิบัติที่จะทำให้พวกเขานำความรู้ใหม่ที่ได้มาไปใช้ทำงานได้ทันที หลักสูตรต่างๆจะถูกสอนผ่านสื่อต่างๆ เช่น การเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิม และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านโมดูลอีเลิร์นนิง   นักเรียนจะถูกวัดผลความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมและประสิทธิภาพของหลักสูตร ด้วยการประเมินก่อนอบรมที่ถูกกำหนดมาอย่างดี และการทดสอบความเชี่ยวชาญหลังฝึกอบรม

ปัจจุบันทีมให้คำปรึกษาทางธุรกิจของ บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการรับรองผู้ฝึกสอนของ TCCS และมีสมาชิกอีกหลายคนที่อยู่ระหว่างกระบวนการของการรับรอง สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับบริการนี้ โปรดเยี่ยมชม http://www.comms.jjsea.com หรืออีเมล ice_training@jjsea.com

โลโก้บริษัท
http://release.media-outreach.com/release.php/Images/300

เกี่ยวกับ เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ (Jebsen & Jessen Communications, JJC)บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ มอบโซลูชั่นด้านการสื่อสารธุรกิจสำหรับลูกค้าองค์กรระดับนานาชาติ โดยมีความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง Internet Protocol ซึ่งจะช่วยลูกค้าพัฒนาระบบสื่อสารแบบครบวงจร และ โซลูชั่นต่างๆ สำหรับระบบคอนแทค เซ็นเตอร์ ผ่านหลากหลายไซต์ และเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลกไว้ด้วยกัน บริษัทวิเคราะห์ออกแบบ และจัดวางระบบคอนแทค เซ็นเตอร์สำหรับงานบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) มอบโครงสร้างเครือข่ายและพัฒนาโซลูชั่นสำหรับการสื่อสารไร้สายและสื่อสารเคลื่อนที่สำหรับหลากหลายตลาด บริษัทถือเป็นหนึ่งในแปดหน่วยธุรกิจระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้กลุ่มเจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น มีพนักงานมากกว่า 370 คนที่ดูแลลูกค้ามากกว่า 800 รายทั่วโลก และดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 1998

บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ ได้รับรางวัลระบบคอนแทคเซ็นเตอร์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี   2011 และ 2012 โดย ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (Frost & Sullivan) ในฐานะพันธมิตรที่วางใจได้ในหลากหลายตลาดจากบริษัทชั้นนำจำนวนมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ www.comms.jjsea.com

เกี่ยวกับเดอะคอลเซ็นเตอร์สคูล (The Call Center School, TCCS)

เดอะคอลเซ็นเตอร์สคูลได้ทุ่มเทให้กับการพัฒนาอาชีพบุคคลากรในอุตสาหกรรมคอลเซ็นเตอร์ เรามีหลักสูตรการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรทุกระดับในอุตสาหกรรมคอลเซ็นเตอร์ ตั้งแต่พนักงานหน้างาน ซุปเปอร์ไวเซอร์และทีมลีดเดอร์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ พนักงานวางแผน พนักงานด้านคุณภาพ รวมไปถึงผู้ขาย ด้วยการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก หลักสูตรของเราได้เปิดให้บริการทั่วโลกและถูกนำไปใช้ในศูนย์บริการคอนแท็คเซ็นเตอร์หลายพันแห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าของพวกเขา

ติดต่อสอบถามข้อมูล
Able Tan
Jebsen & Jessen Communications
Regional Marketing Manager โทรศัพท์: +65 6305 3386
อีเมล: able_tan@jjsea.com
Joy Tang
Flame Communications
Director
โทรศัพท์: +65 6259 3193
อีเมล: joy@flamecomms.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อวาย่า ยิ้มแก้มปริ เอไอเอส วางใจ ควัก 160 ล้านติดตั้ง คอนแท็ค เซ็นเตอร์ ของอวาย่า เสริมบริการชั้นเลิศแก่ลูกค้า 16 ล้านราย

กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--เอพีพีอาร์ มีเดีย อวาย่า อิงค์ ผู้นำวงการระดับโลกด้านซอฟต์แวร์ระบบและบริการด้านการสื่อสารธุรกิจ ประกาศความสำเร็จการเซ็นสัญญาข้อตกลงกับเอไอเอส ผู้นำทางด้านธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สายของประเทศไทย เพื่อออกแบบและนำเสนอโซลูชั่นศูนย์บริการลูก...

2005 DIGITAL LIFESTYLE GRAND SALE 30-80 %

กรุงเทพฯ--29 มิ.ย.--เวเบอร์แชนวิคส์ เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น ลดราคาประจำปีครั้งใหญ่ ขนสินค้าในเครือมากมาย อาทิ กล้องดิจิตอลและเลนส์ ,เครื่องเล่น MP3, กระเป๋าแบรนด์นอกยี่ห้อดัง Crumple มาลดราคาต่ำกว่าทุน ถึง 30 – 80 % โดยสินค้าที่จะนำมาลดราคาครั้งนี้ ในหมวด...

เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ ในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รายงานเป็นทางการจาก เลอ เมอริเดียน

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ ผู้บริหารและพนักงานของ เลอ เมอริเดียน โฮเท็ลส์ แอนด์ รีสอร์ท ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดบริเวณชายฝั่งในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศในแถบมหาสมุทรอินเดีย และผู้ที่สูญเสียครอบครัวและเพื...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง