ยาสูบเล็งจับมือ 4 ชาติอาเซียนต่อกรบุหรี่นอก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday April 17, 2013 18:16
กรุงเทพฯ--17 เม.ย.--นิโอ ทาร์เก็ต

นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการเตรียมการเข้าสู่เขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ว่า ในกลุ่มของอุตสาหกรรมยาสูบ อาจจะเป็นแนวตัวอย่างให้กับอีกหลายอุตสาหกรรมในภาครัฐ ที่ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มทุนใหญ่ข้ามชาติ โดยการเข้ามาอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย หรือข้อตกลงเรื่องภาษีด้านต่างๆที่เอื้อต่อกลุ่มธุรกิจทุนต่างชาติ ซึ่งเริ่มปรากฏให้เห็นมาแล้วตั้งแต่การเปิดเขตการค้าเสรีอาฟตา ที่ทำให้มีการลดภาษีนำเข้าบุหรี่ จนเหลือ 0 เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มชาติสมาชิก ทำให้กลุ่มทุนบุหรี่ต่างชาติมีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาตั้งในประเทศใกล้เคียง อาทิ ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

ผู้อำนวยการยาสูบ ยังเปิดเผยอีกว่า ทางโรงงานยาสูบ ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง นอกจากภารกิจหารายได้นำส่งเข้ารัฐแล้ว ยังได้มีการเตรียมความพร้อมตามกรอบเออีซี โดยได้รายงานให้ทางกระทรวงการคลังทราบว่า ได้เริ่มมีการตั้งคณะกรรมการกำหนดกรอบการเข้าสู่เขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เบื้องต้น ได้เน้นความร่วมมือใน 4 ประเทศหลัก ได้แก่ เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และเวียดนาม เพื่อให้เกิดความร่วมมือในหลายมิติ ภายใต้กรอบที่เน้นเสมอว่า ไม่ได้เป็นการให้เกิดการสูบบุหรี่เพิ่ม แต่จะเพิ่มทางด้านการแข่งขันกับบุหรี่ต่างชาติ เพื่อไม่ให้อัตราการเติบโตของบุหรี่ต่างชาติ มีช่องว่างห่างมากเกินไป

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการยาสูบ ได้เผยว่า ในวันนี้โรงงานยาสูบ เตรียมแผนความพร้อมสำหรับ 5 ปีข้างหน้า โดยแบ่งเป็นแผนระยะสั้น ที่ต้องเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับการแข่งขันกับบุหรี่ต่างชาติ ที่ได้เปรียบอย่างมากในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยหวังชะลอไม่ให้ยอดขายบุหรี่ต่างประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะ 25 ปีทีผ่านมา บุหรี่ต่างประเทศโตขึ้นทุกปีๆละ 25 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่บุหรี่ไทยมีอัตราการเติบโตลดลงปีละ 1 เปอร์เซ็นต์ทุกปี ส่วนระยะกลาง คือ การเตรียมพร้อมเรื่องการขยายโรงงานแห่งใหม่ ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และตั้งโรงงานในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้หากทั้งสองแห่งแล้วเสร็จ จะแบ่งกำลังการผลิตที่โรจนะร้อยละ 60 ที่ภาคเหนือร้อยละ 40 ส่วนแผนระยะยาวนั้น คาดว่าจะแสวงหาความร่วมมือในกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มการแข่งขันกับบุหรี่ต่างประเทศ และยังลดต้นทุนการผลิตไปในตัวอีกด้วย


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้ารดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพรจากนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางเบญจา หลุยเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี...

ภาพข่าว: ไวไว จัดขบวนแห่ สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

นางสาวเบญญาภา ปริญณรัฐ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว” นำทีมพร้อมใจจัดริ้วขบวนเครื่องสระเกล้าดำหัวเดินเท้า เข้าไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สระเกล้าดำหัว...

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าพระธาตุอรหันต์ และพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (จำลอง)เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557...

Related Topics