ราชภัฏโคราชแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday March 13, 2013 10:50
กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในการมอบ ประกาศณียบัตรพร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จ การศึกษา โดยในครั้งนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างปี 2552 - 2554 เข้ารับประกาศนียบัตร ทั้งสิ้น 45 คน

ทั้งนี้หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตเป็นสาขาวิชาที่เปิดขึ้นเพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ทางการศึกษาตามเงื่อนไขของคุรุสภา โดยบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงาน ประสานในการจัดการ ศึกษา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงจังหวัด ใกล้เคียง อีกทั้งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ติดต่อ:
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทร.044-009009

Latest Press Release

เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการพัฒนาธุรกิจและแก้ไขปัญหาการผลิต

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์นไอที ได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตฝ่ายงานต่างๆ...

โรงเรียนจินดาพงศ์ จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557

โรงเรียนจินดาพงศ์ ให้ความสำคัญกับภาษาไทย จัดงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้ฝีกการย่อความ เรียงความ แข่งขันการอ่านภาษาไทยในงาน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านแบบไม่ผิดเพี้ยน...

ภาพข่าว: กปภ. เดินหน้าส่งเสริมการให้บริการน้ำประปาอย่างยั่งยืนในเอเชีย

นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมสัมมนา “The Third Executive Forum for Enhancing Sustainability of Urban Water Service in Asian Region” เพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำประปาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย...

ธนาคารธนชาต ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทย รณรงค์ส่งเสริมเยาวชนรักษ์ภาษาและมารยาทไทย

ธนาคารธนชาต ตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นไทย ร่วมรณรงค์ให้เยาวชนและคนไทยทุกคนมีส่วนช่วยสืบสานภาษาไทยและมารยาทไทยให้ยั่งยืน ผ่านกิจกรรม “แข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “ประกวดมารยาทไทย”...

ภาพข่าว: เคทีซีผนึกบีทูเอส และซี.ซี.เอฟฯ เปิดโครงการ พี่ดีใจ น้องเรียนจบ เปิดรับทุนการศึกษาจากผู้ใจบุญ ผ่านบัตรเครดิต ร้านบีทูเอสทั่วไทย และทางออนไลน์

นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (ซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส - ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นายสมชัย ถาวรรุ่งโรจน์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีทูเอส จำกัด และนางธัญญา ศิริเวทิน (ขวา) กรรมการ...

Related Topics