ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สยามสแควร์ ชูโครงการต้นแบบ ศิลป์สรรค์สยาม เปิด พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๘:๐๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 ก.พ.--Market-Comms

สยามสแควร์ ศูนย์การค้าแบบเปิดแห่งแรกใจกลางกรุงเทพฯ จุดนัดพบช้อป ชิม ชิลล์ ของวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัย ซึ่งจะมีอายุครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2557 ภายใต้การดูแลของ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบครึ่งศตวรรษที่กำลังจะมาถึง จึงได้มีการวางแผนพัฒนาสยามสแควร์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปและการเติบโตของเมืองโดยรอบ โดยนำโครงการ ศิลป์สรรค์สยาม มาเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนา สะท้อนแนวคิดแห่งการเป็นผู้สร้างและผู้ให้ 3 ประการ หรือ 3G รวมทั้งเปิด พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (Thailand’s Largest Urban Street Art Museum) เป็นครั้งแรกที่ สยามสแควร์

นางสาวกชกร วรอาคม ที่ปรึกษาด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “แนวคิดการพัฒนาสยามสแควร์ ในฐานะผู้สร้างและผู้ให้ (Generator) ประกอบด้วย 3 ประการ หรือ 3G ได้แก่ 1) Urban Generator ผู้สร้างพื้นที่กิจกรรมให้แก่เมือง เช่น สร้างพื้นที่สยามสแควร์ซอย 7 ให้เป็นลานพลาซ่า พร้อมรองรับจำนวนคนมากๆ หรือสร้างสรรค์กิจกรรมเมืองต่างๆ รวมทั้งสร้างพื้นที่กิจกรรมเมืองในจุดต่างๆ ของศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน (SiamSquare One) คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 2) Green Generator ผู้สร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่เมือง ทั้งผู้มาเที่ยวชมและผู้ประกอบการจะได้รับความร่มรื่นและบรรยากาศสดชื่น ตัวอย่างที่เห็นในปัจจุบันคือสวนสาธารณะ Park@Siam และในอนาคตอันใกล้ พื้นที่ สยามสแควร์ 63 ไร่ จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมด โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณทางเท้า การปลูกต้นไม้ทั่วบริเวณ รวมทั้งการคำนึงถึงผู้พิการในการเข้ามาใช้พื้นที่ในส่วนต่างๆ ด้วย 3) Social Generator ผู้สร้างกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น ศิลปะแบบ Graffiti ปฎิมากรรม Street Art ดนตรี หรือการแสดงเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงคนทุกกลุ่มในสังคมเข้าด้วยกันผ่านในการสร้างสรรค์เนื้อหาพื้นที่เมืองที่น่าอยู่ขึ้น”

ทั้งนี้ ศิลป์สรรค์สยาม เป็นหนึ่งในโครงการต้นแบบตามแนวคิดดังกล่าว เพื่อปรับภูมิทัศน์สยามสแควร์ โดยเริ่มจากการใช้กลยุทธ์แรกที่ทรงพลังและง่ายต่อการรับรู้ ซึ่งก็คือการใช้ ศิลปะ มาเป็นสื่อบุกเบิก เปลี่ยนแปลงพื้นที่ คืนชีวิตชีวา (Revitalize) ให้กับสยามสแควร์ เปลี่ยนสถานที่ที่เคยเดินผ่านและเพิกเฉยให้กลายเป็นแหล่งจัดแสดงผลงานศิลปะชิ้นเอก ระดับประเทศและสากลใจกลางกรุงเทพ

ศิลป์สรรค์สยามครั้งนี้ ได้รวบรวมผลงานศิลปะจากเหล่าศิลปินชั้นนำระดับประเทศและสากลไว้ทั้งสิ้น 28 ผลงานทั่วพื้นที่สยามสแควร์ แต่ละผลงานสะท้อนมุมมองของศิลปินต่อสยามสแควร์ในอนาคตผ่านแนวคิด The Alternative Future of Siam Square ส่งผลให้สยามสแควร์กลาย Landmark แห่งศิลปะกลางกรุง และเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (Thailand’s Largest Urban Street Art Museum) เพราะเป็นการรวบรวมผลงานศิลปินชั้นนำจากทั่วโลกเอาไว้มากที่สุด และมีความหลากหลายของผลงานในรูปแบบที่แตกต่างกันไป เพิ่มมิติใหม่ให้กับการเดินเที่ยวสยามสแควร์ที่คุ้นชิน ให้มีอรรถรสมากขึ้นด้วยงานศิลปะ และสร้างแรงบันดาลใจไปตลอดเส้นทางจินตนาการกับเหล่าศิลปินสร้างสรรค์ผลงานทั่วทั้งสยามสแควร์ 63 ไร่

เหล่าศิลปินระดับสากล อาทิ Bonom (เบลเยี่ยม) Hattie Steward (ประเทศอังกฤษ) Daan Botlek (ประเทศเนเธอร์แลนด์) Kruella D’Enfer (ประเทศโปรตุเกส) Rik Hedof (ประเทศเนเธอร์แลนด์) Saddo (ประเทศโรมาเนีย) และ San (ประเทศสเปน) เป็นต้น

เหล่าศิลปินไทย อาทิ เอ็ม–คุณกิตติพงษ์ คำสาตร์ ศิลปินจากวงดนตรี Buddha Bless คุณพัชรพล แตงรื่น (อเล็กซ์) เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล และมีผลงานในต่างประเทศมากมาย อาทิ อเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น คุณณัฐพงษ์ แก้วประดิษฐ์ หรือ Misterbows คุณนภัส ชวัญเมือง Kobby คุณโศจิวรรณ อินธาระ คณะศิลปินรุ่นใหม่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศิลปากร คุณอลงกรณ์ มรรคผล คุณวิมลมณี ถาดพลกรัง คุณรัตตา อนันต์ภาดา คุณตวงพร รุ่งเรือง คุณดนัยพัฒน์ เลิศพุทธิตระการ คุณราชันย์ กล่อมเกลี้ยง คุณฟ้าวลัย ศิริสมพล คุณวันประชา ธิติไพศาล คุณต่อลาภ อินทรเรืองศร คุณกิจจา ยามันสะบีดิน คุณพริม พิศลยบุตร และ LANDPROCESS เป็นต้น

“พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (Thailand’s Largest Urban Street Art Museum) ในงาน ศิลป์สรรค์สยาม เปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถติดตามเส้นทางการเดินชมศิลปะจากเหล่าศิลปินได้ที่ www.facebook.com/ศูนย์การค้า Siam Square” กชกร กล่าวสรุป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมใจ ร่วมสร้างกุศล ร่วมกินเจ เพื่อสุขภาพที่ดี ในงาน "เทศกาลกินเจ" ตลาดสวนหลวง ในวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2549

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารตราเด็กสมบูรณ์ ผู้นำในการสืบทอดเทศกาลกินเจ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับผู้ค้าและชาวตลาดสวนหลวง กำหนดจัดงา...

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเสวนา เรื่อง "ชีวจริยธรรมกับสังคม"

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมการเสวนาเรื่อง"ชีวจริยธรรมกับสังคม" วันพุธที่ 19 มกราคม 2548 ณ ห้อง 302 ชั้น3 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดโดย โครงการชีวจริยธรรมกับสังคม และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดการ 13.00 น. ล...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง