ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดตั้งมูลนิธิกางแผนยุทธศาสตร์ต้านคอร์รัปชั่นปี 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๑:๐๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--29 ม.ค.--องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)ได้จัดทำแผนปฎิบัติการในปี 2556 โดยได้ยึดหลักการปลูกฝัง ป้องกัน และเปิดโปง ด้วย 4 พันธกิจ ได้แก่1) สร้างความน่าเชื่อถือขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นฯเป็นศูนย์กลางให้ความรู้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อภาครัฐรวมถึงการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้เกิดการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีศักยภาพสูงสุด 2) สร้างเครือข่ายการทำงานทั้งในระดับประเทศและในระดับสากลเช่นการร่วมมือกับ ปปช.ออกกฎระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของรัฐให้รัดกุมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งการร่วมทำงานกับองค์กรอิสระต่างๆ เช่น สสส.ในการจัดกิจกรรมต้านคอร์รัปชั่นให้กระจายสู่ชนบทการขยายเครือข่ายปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในการสนับสนุนโครงการโตไปไม่โกง3) สนับสนุนชี้นำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อให้การต่อต้านคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและบังเกิดผล เช่นการผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายคอร์รัปชั่น อาทิ การยกเลิกอายุความของคดีคอร์รัปชั่นและให้มีกฎหมายลงโทษบริษัทเอกชนที่คอร์รัปชั่นเพื่อสร้างให้ประเทศไทยมีความโปร่งใสน่าเชื่อถือและพร้อมสำหรับการลงทุนจากต่างชาติและพันธกิจสุดท้ายคือการสร้างแรงจูงใจส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดต้นแบบของสังคมทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล นอกจากนี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นฯจะร่วมมือกับภาคสื่อมวลชนในการเปลี่ยนทัศนคติโดยการเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์เรื่องจริยธรรมและการปลูกฝังให้ประชาชนร่วมมือกันไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นและยังจะร่วมกันส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของสื่อในการต่อต้านคอร์รัปชั่นอีกด้วย

สำหรับโครงการนำร่องโครงการแรกในปีนี้คือข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ให้บรรลุเป้าหมายและประสบผล เป็นการสร้างมาตรการตรวจสอบถ่วงดุลย์ พร้อมร่วมพัฒนาเปลี่ยนแปลงบุคลากรและระบบงานของหน่วยงานของรัฐ โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาหรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการคอร์รัปชั่น จากเครือข่ายภาคธุรกิจ อาทิ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมฯ สมาคมธนาคารฯ สำนักงาน กลต. ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2556และจะทำการจัดแยกหมวดหมู่ลำดับความสำคัญของข้อเสนอแนะและเสนอต่อรัฐบาลในภาพรวมถึงต้นตอของปัญหาและแนวทางการแก้ไข พร้อมนำเสนอต่อสำนักงาน ก.พ.ร.เพื่อขอให้รับไปดำเนินการต่อตามกระบวนการในขั้นตอนสุดท้าย

“โครงการนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นในระยะยาวและยังเป็นการช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถพัฒนาได้อย่างเสรีมีโอกาสเท่าเทียมกันและมีต้นทุนที่เหมาะสมทำให้ต่างชาติเกิดความมั่นใจในการลงทุน ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ” นายประมนต์ กล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
โทรศัพท์ 02 622-1860 - 76 ต่อ 534 – 535
Facebookwww.facebook.com/ACT.AntiCorruptionThailand
E-mailacn.thai@hotmail.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดตั้งมูลนิธิ กางแผนยุทธศาสตร์ต้านคอร์รัปชันปี 2556

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ปรับนโยบายการบริหารงานในรูปแบบมูลนิธิ เพื่อสร้างองค์กรให้น่าเชื่อถือ ผนึกกำลังและประสานงานทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาครัฐและสื่อมวลชน ร่วมดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นอิสระและเป็นกลาง...

คอรัป ‘ฉัน’ไม่ขอรับ” นิทรรศการศิลปะต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อแสดงพลังภาคเยาวชนในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัดงานเปิดตัวเครือข่าย“คอรัป...

กทม. จับมือนิด้า เปิดตัวโฆษณารณรงค์ “โตไปไม่โกง” ตอกย้ำเด็กไทยร่วมพลังต้านคอร์รัปชั่น

กทม. จับมือนิด้า เปิดตัวโฆษณาสร้างค่านิยม “โตไปไม่โกง” ทั้งในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา สปอตวิทยุ หนังสือพิมพ์และสื่อกลางแจ้ง เพื่อตอกย้ำเยาวชนไทยให้มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงามในการต่อต้านคอร์รัปชั่น...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง