ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

BIFF&BIL 2013 สร้างโอกาสดีไซเนอร์รุ่นใหม่ สู่แบรนด์ไทยระดับโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๔:๑๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 พ.ย.--ทีทีไอเอส

งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง ปี 2556 หรือ Bangkok International Fashion Fair & Bangkok International Leather Fair 2013 (BIFF&BIL 2013) เตรียมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ ดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่เพื่อเป็นแบรนด์ไทยระดับโลก พร้อมแสดงศักยภาพจากสินค้าทุกกลุ่มทั้งไทยและอาเซียน โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงงาน BIFF&BIL 2013 ว่า “งาน BIFF&BIL หรือ งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนังที่จะถึงในปี 2556 นี้ เป็นงานที่ช่วยผลักดันให้ดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่ๆได้รู้จักวิถีทางทั้งด้านการออกแบบและการทำการตลาดในเชิงลึก เข้าใจถึงความต้องการและการเฟ้นหาวัตถุดิบที่ดีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้จะเป็นการผนึกกำลังของวงการแฟชั่นและเครื่องหนังของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ในมิติที่แตกต่างและยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านๆมา เพราะเสมือนเป็นการประกาศศักยภาพให้ผู้ที่เข้าร่วมชมงานรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของวงการแฟชั่นและเครื่องหนังของไทย–อาเซียน เป็นเวทีจับกระแสแฟชั่นดึงดูดผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างชาติเข้ามาร่วมชมสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนังเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนังไม่ควรพลาดโอกาสที่จะพบปะและเชื่อมโยงประตูการค้าในการเจรจาธุรกิจ ดังนั้นงาน BIFF&BIL 2013 นี้จะเป็นการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางในอุตสาหกรรมแฟชั่นตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างครบวงจร”

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “นักออกแบบ หรือดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่มีความเป็นศิลปินและสร้างสรรค์งานออกแบบทั้งอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนังได้ไม่แพ้ช่างศิลป์ระดับโลก แต่สิ่งที่นักออกแบบไทยขาดคือ ประสบการณ์ในการทำธุรกิจซึ่งเป็นจุดสำคัญในการทำการค้าเพื่อให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักในระดับโลกและก้าวสู่ตลาดสากลได้ รวมทั้งสินค้าไทยต้องสร้างจุดยืนและตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Brand Positioning) ให้มั่นคง เพราะหลายๆแบรนด์ของไทยที่ก้าวไปไม่ถึงตลาดสากลนั้น เกิดจากการไม่รักษาจุดยืนของผลิตภัณฑ์ให้แข็งแกร่งเสียก่อน จึงทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถจดจำสินค้าและขาดความเชื่อถือทั้งที่สินค้าแฟชั่นและเครื่องหนังไทยนั้นมีความประณีตในการตัดเย็บ ด้วยเหตุนี้ผู้ซื้อจึงหันไปสนใจกับสินค้าจากแหล่งอื่นๆแทน และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญควรสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ (Brand Differentiation) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสร้างสรรค์และตัวตนของสินค้าได้เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวการกำหนดกลยุทธ์ให้ผู้ผลิตสามารถเลือกและเข้าถึงในตลาดเพื่อจูงใจผู้ซื้อได้”

“ก่อนที่จะนำสินค้าออกสู่ต่างประเทศนั้น สิ่งที่ควรตระหนักคือ การเข้าใจตลาดภายในประเทศเสียก่อน สินค้าในอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนังควรสร้างจุดยืนตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ชัดเจนเพื่อส่งต่อความมั่นใจนี้ให้กับผู้ซื้อในประเทศและต่างประเทศต่อไป การสร้างความแข็งแกร่งนี้ต้องเป็นการรวมพลังกันของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนำเสนอสินค้า การเจรจาการค้าและการตลาดเพื่อสร้างจุดร่วมทางการคิดให้ไปในทางเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ทุกๆเดือนทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รับผิดชอบให้มีการจัดเสวนาระหว่างผู้ประกอบการ สมาคม สมาพันธ์ต่างๆ กรมศุลกากร และธนาคารเพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการตลาด เข้าใจตลาดทั้งความต้องการและการเฟ้นหาวัตถุดิบที่ดี” รองอธิบดี ฯ กล่าวปิดท้าย

งาน BIFF &BIL 2013 ภายใต้แนวคิด “Rhythm of ASEAN” หรือ “จังหวะแฟชั่น สีสันอาเซียน” เพื่อแสดงถึงการผนึกกำลังความสามารถทั้งด้านการออกแบบสร้างสรรค์และการเจรจาทำธุรกิจในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนังของไทย – อาเซียน รวมทั้งนานาชาติ งานนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นเวทีแสดงความสามารถอย่างไร้ขีดจำกัดของการรวมอุตสาหกรรมด้านต่างๆตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไว้ด้วยกัน ทำให้ผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง ตัวแทนจัดซื้อ ดีไซเนอร์ และผู้จัดจำหน่าย ได้มีพื้นที่สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และพบพันธมิตรใหม่ทั้งในประเทศ ในอาเซียน และทั่วโลก

งาน BIFF&BIL 2013 จะเปิดให้นักธุรกิจ/ผู้อยู่ในวงการแฟชั่นทั้งจากต่างประเทศและในประเทศได้พบปะสร้างเครือข่าย/ชมผลงาน/เลือกซื้อสินค้าและเจรจาธุรกิจระหว่างในวันที่ 13-15 มีนาคม 2556 และสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมงานและจับจ่ายซื้อสินค้าได้ในวันที่ 16 และ 17 มีนาคม 2556ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญดีไซเนอร์ ผู้ส่งออกในอุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งทอ เครื่องหนังมารวมพลังกันแสดงศักยภาพและสร้างมิติใหม่ในงาน BIFF & BIL 2013 สนใจร่วมแสดงสินค้าในงาน ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biffandbil.com และ www.thaitradefair.com หรือติดต่อสายตรง 1169

เกี่ยวกับงานBIFF&BIL

งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง (Bangkok International Fashion Fair & Bangkok International Leather Fair) หรือที่รู้จักกันดีในนาม “BIFF&BIL” เป็นงานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนังชั้นนำของอาเซียน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าแฟชั่นของไทยสู่สายตาชาวโลก งานแสดงสินค้าแฟชั่น (BIFF) จึงถือกำเนิดขึ้นจากงาน Bangkok Ready-To-Wear Fair ในปีพ.ศ. 2532 ในขณะที่งานแสดงสินค้าเครื่องหนัง (BIL) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2535 ภายใต้ชื่องาน Bangkok Leather Fair และด้วยความร่วมมือจากนานาประเทศและประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนทำให้งานทั้งสองถูกจัดขึ้นพร้อมกันนับแต่ปี 2547 และได้กลายเป็นเวทีที่แสดงศักยภาพด้านแฟชั่นในประเทศอาเซียนในเวลาต่อมา

งาน BIFF&BIL 2013 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 และ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย 3 วันแรกเป็นวันเจรจาธุรกิจ และ 2 วันหลังเป็นการจำหน่ายปลีก

งาน BIFF&BIL 2013 รวบรวมผู้ร่วมแสดงสินค้าแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องหนังกว่า 1,200 รายและรวมอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ งาน BIFF&BIL จึงเป็นเวทีสำหรับการแสดงผลงานนวัตกรรมและการสร้างสรรค์การออกแบบจากผู้ประกอบการและนักออกแบบในอาเซียนอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ งาน BIFF&BIL ยังเป็นเวทีการค้าระหว่างประเทศที่จัดแสดงสินค้าและบริการอย่างเต็มรูปแบบ ที่รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานมากมาย อาทิ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การจัดหาวัตถุดิบ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้อยู่ในแวดวงแฟชั่นเป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

40/100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-507-8410, 02-507-8367- 71
โทรสาร 02-547-4283
เว็บไซต์ : www.biffandbil.com, www.ditp.go.th, www.thaitradefair.com, www.facebook.com/BIFFandBIL
E-mail : fashionact@ditp.go.th
สายตรง : 1169
หรือ บริษัท ทีทีไอเอส จำกัด
ติดต่อ : อรพรรณ อรุณเพ็ง
โทรศัพท์ : 02 718 8950 ต่อ 209
โทรสาร : 02 718 8951
อีเมล์ : oraphan@ttis.co.th

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

Photo Release: Bangkok International Fashion Fair & Bangkok International Leather Fair 2005

The Department of Export Promotion (DEP), Ministry of Commerce, in cooperation with 15 private organizations will organize "BIFF & BIL 2005" as an international platform for trade negotiation and a research station on fashion trends. This two-in-one fair ...

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับ 15 องค์กรเอกชน งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง 2005

กรุงเทพฯ--29 ก.ค.--อินคริสซ์ เน็ทเวิร์ค เอเจนซี แอนด์ คอนซัลแทนส์ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับ 15 องค์กรเอกชน จัดงาน "BIFF & BIL 2005" งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้ งานแสดงสินค้าแฟชั่นและเค...

INTERNATIONAL DESIGNERS GRACE NEW YORK'S CATWALK

On February 6, 2003, USA International Fashion Shows introduced four fashion designers to the New York City market. The runway shows of Clive Rundle, Jorge Isaac, Fabrizio Celleri and Lourdes Atencio took place at the Manhattan Penthouse on Fifth Avenue b...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง