ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สพล.กก. พร้อมใน“พลบดีเกมส์” กับการเป็นเจ้าภาพกีฬามหา’ลัย ครั้งที่ 40

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๐๙:๒๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายสมพงษ์ ชาตะวิถี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา(อ.สพล.กก.) เป็นประธานการแถลงผลงานสถาบันการพลศึกษา(สพล.) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในประเด็นเรื่อง “ สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(สพล.กก.) พร้อมใน “พลบดีเกมส์” กับการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 40 กว่า 32 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดชลบุรี ” ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงผลงานหมุนเวียนกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผลการดำเนินงานอย่างกว้างขวาง ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายสมพงษ์ ชาตะวิถี อ.สพล.กก. เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้มีมติให้ความเห็นชอบ ให้สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ “พลบดีเกมส์” (Thailand University Games 2013, Palabodee Games) นับเป็นครั้งที่ ๔๐ สืบต่อจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ ๓๙ และจะมีการส่งมอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งที่ ๔๑ ซึ่งประวัติศาสตร์การเริ่มต้น จัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มีตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๑๓ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า ๔๓ ปี โดยเฉพาะในการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งที่ ๓๙ สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ที่เป็นสถานการศึกษาในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้ครองความเป็นเจ้าเหรียญทองมากที่สุด เป็นอันดับที่ ๑ จากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า ๑๑๗ แห่ง โดยได้รับจำนวนเหรียญรางวัลภาพรวม คือ ๓๖ เหรียญทอง ๒๙ เหรียญเงิน ๒๗ เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น ๙๒ เหรียญรางวัล

และจากการที่สถาบันการพลศึกษา ได้มีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสามารถสร้างผลงานที่ดีเด่นต่อเนื่องมาโดยตลอด ครองความเป็นเจ้าเหรียญทองในลำดับที่ ๑-๑๐ ตั้งแต่การได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน ทำให้มีความมั่นใจในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ มกราคม๒๕๕๖ ณ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี และพื้นที่โดยรอบของจังหวัดชลบุรี ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด ๓๐ ชนิดกีฬา ๒ กีฬาสาธิต ประกอบด้วย กีฬาที่มีการแข่งขัน ๓๐ ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ฟุตบอล ว่ายน้ำวอลเลย์บอล บาสเกตบอล กอล์ฟ ฮอกกี้ เซปักตะกร้อ ยกน้ำหนัก ดาบสากล วอลเลย์บอลชายหาด เทควันโด เปตอง เทนนิส คาราเต้โด เทเบิลเทนนิส เรือพาย แบดมินตัน กีฬาลีลาศ มวยสากลสมัครเล่น แฮนด์บอล ยิงปืน ขี่ม้า ยูโด ฟุตซอล รักบี้ฟุตบอล ปันจักสีลัต หมากกระดาน ดาบไทย และมวยไทยสมัครเล่น กีฬาที่มีการสาธิต ๒ ชนิดกีฬา คือ เนตบอล และมวยปล้ำ ซึ่งมีจำนวนชนิดกีฬาที่กำหนดขึ้น ถือว่าเป็นครั้งแรก ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่มีจำนวนถึง ๓๒ ชนิดกีฬา โดยมีประเภทกีฬา ที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ เนื่องจากมีสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย มีการสมัครเข้าร่วมแข่งขันไม่ครบตามจำนวน และข้อบังคับของการแข่งขันกีฬาฯ คือ (๑) กรีฑา ๒ ประเภทกีฬา คือ เดิน ๕,๐๐๐ เมตร และกระโดดสูง/หญิง (๒) มวยสากลสมัครเล่น ๑ ประเภทกีฬา คือ รุ่นเฟเธอร์เวท/หญิง น้ำหนักเกิน ๕๔ กก.แต่ไม่เกิน ๕๗ กก. (๓) ยกน้ำหนัก ๗ ประเภทกีฬา คือ ชาย ๔ รุ่น(๖๒ กก. ๘๕ กก. ๙๔ กก. ๑๐๕ กก.) และหญิง ๓ รุ่น(๕๘ กก. ๖๙ กก. ๗๕ กก.) (๔) ฮอกกี้ ๑ ประเภทกีฬา คือ ทีมหญิง (๕) ลีลาศ ๒ ประเภทกีฬา คือ Standard Class A & B (๖) ปันจักสีลัต ๗ ประเภทกีฬา คือ ชาย ๔ รุ่น และหญิง ๓ รุ่น (๗) ตะกร้อลอดห่วง และ(๘)มวยไทยสมัครเล่น ๓ ประเภทกีฬา คือ รุ่นพินเวท/ชาย รุ่นมิดเดิลเวท/ชาย และรุ่นไลท์เฮฟวี่เวท/ชาย

ทั้งนี้สถาบันการพลศึกษา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ๑๗ ฝ่าย ในการเตรียมงานและจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ “พลบดีเกมส์” โดยจะมีระยะเวลาเตรียมการ ประมาณ ๕ เดือนก่อนการแข่งขัน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน โดยเน้นศักยภาพของนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน และการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ จึงมีการกระจายสนามแข่งขัน และกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในหลายๆชนิดกีฬา อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการในพื้นที่ ไม่ว่าจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เทศบาล องค์กรภาคเอกชนต่างๆ และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ตามคำขวัญของการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ที่กำหนดไว้ว่า “รู้รัก สามัคคี มีน้ำใจ สู่เส้นชัย” ซึ่งสอดคล้องกับ สัตว์นำโชคในการแข่งขันครั้งนี้ คือ “ช้าง” ที่มีชื่อว่า “น้องสามัคคี” เป็นช้างไทย ที่มีความหมายให้แก่นักกีฬา รวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มีความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยน้องสามัคคี จะเดินทางไปพบนักกีฬาและประชาชนโดยทั่วไป ในทุกสนามแข่งขันในพื้นที่จังหวัดชลบุรี อีกทั้งสถาบันการพลศึกษา ได้จัดทำของที่ระลึก ไว้จำหน่ายแก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปด้วย และมีตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ เป็นตราประจำสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ห่อหุ้มด้วยลายเส้นน้ำไหลเป็นหนึ่งเดียว ด้วยสีเขียวและสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำสถาบันการพลศึกษา โดยใช้สนามกีฬากลางของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ในการทำพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา “พลบดีเกมส์” มีการชิงเหรียญทองจำนวน ๒๙๙ เหรียญทอง ๒๙๙ เหรียญเงิน ๔๓๙ เหรียญทองแดง รวมทั้ง ๑,๐๓๗ เหรียญรางวัล และกำหนดใช้พื้นที่ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี และโรงเรียนกีฬา จังหวัดชลบุรี แข่งขันกีฬาชนิดต่างๆประมาณ ๑๘ ชนิดกีฬา และอีก ๑๔ ชนิดกีฬา ใช้พื้นที่โดยรอบของจังหวัดชลบุรีในการแข่งขันกีฬา อาทิ กีฬาขี่ม้า-กองพันทหารมืที่ ๒๙ เรือพาย-หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน กองทัพเรือ ปันจักสีลัต-ม.ศรีปทุม เป็นต้น

อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา กล่าวปิดท้ายว่า จะเห็นได้ว่า จากจำนวนมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ที่จะเข้าร่วมจากทั่วประเทศกว่า ๑๒๐ แห่ง และจากจำนวนนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ จำนวนกว่า ๑๘,๐๐๐ คน ที่จะเดินทางมาแข่งขันกีฬา ประชุมวิชาการ และท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ จะทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง มีเงินหมุนสะพัดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐-๓๐๐ ล้านบาท ตลอดจนจะมีประชากรเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษกว่า ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ คน โดยสถาบันการพลศึกษา จะส่งนักกีฬา จำนวน ๕๙๙ คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๓๕ คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ “พลบดีเกมส์” ทั้งนี้คาดหวังว่า สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา น่าจะครองความเป็นเจ้าเหรียญทอง ในช่วงอันดับที่ ๑-๑๐ จากจำนวนมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า ๑๒๐ แห่ง ทั้งนี้ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ที่สนใจ และประชาชนโดยทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม เกี่ยวกับ “พลบดีเกมส์” อาทิ รายชื่อนักกีฬา สนามแข่งขันกีฬา ฯลฯ ได้ที่ www.palabodeegame.com หรือ www.ipe.ac.th และจะได้มีแถลงความคืบหน้าของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔๐ ในครั้งต่อไป อีกจำนวน ๒ ครั้งก่อนการแข่งขันฯ คือ ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ และวันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดยจะแจ้งวันและเวลา สถานที่ในการแถลงความคืบหน้าดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสต่อไป และขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวน เยาวชน ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจกีฬา และประชาชนโดยทั่วไป เข้าชมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ “พลบดีเกมส์” ณ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าชมการแข่งขันกีฬา “พลบดีเกมส์” ต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สพล. ขอประกาศเลื่อนการพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2554

นายสมพงษ์ ชาตะวิถี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา(อ.สพล.) ขอแจ้งประกาศข่าวด่วนว่า เนื่องจาก ในขณะนี้ ได้เกิดอุทกภัยร้ายแรงเกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย โดยเฉพาะในหลายเขตของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ทางสถาบันการพลศึกษา...

ททท.จัดพิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--ททท. พิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548 ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า สยามสแควร์ กรุงเทพฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายสนธยา คุณปลื้ม) เป็นประธานในพิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์แห่งชาติกรุงเทพ ฯ ปี 2548 โดยมีบุคคลสำคัญในว...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง