ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ผู้ประกอบการน้ำตาลไทย – อินโดนีเซีย – ฟิลิปปินส์ เห็นชอบตั้งกลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียน รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๖:๓๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์

กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เปิดโต๊ะเจรจา 7 พ.ย.นี้ กำหนดกรอบความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สานความสัมพันธ์ต่อเนื่อง เน้นการค้า การเพาะปลูกและโลจิสติกส์ ด้านที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันจัดตั้ง กลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียน หนุนความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมน้ำตาล รองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายของไทย ได้ร่วมพบปะกับผู้ประกอบการน้ำตาลจากประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายของทั้ง 3 ประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดทำข้อตกลงที่จะกระชับความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ด้วยการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม และสามารถประสานการทำงานกันอย่างใกล้ชิดและมีความต่อเนื่อง

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการ บริษัทไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการน้ำตาลทรายทั้ง 3 ประเทศได้หารือถึงแนวความร่วมมือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และประสานการทำงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงร่วมมือเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายทั้ง 3 ประเทศให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมประเด็นการส่งเสริมการค้าระหว่างกัน การจัดการด้านโลจิสติกส์ และการขนส่งน้ำตาลทราย การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในเรื่องของอ้อยและน้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายในภาพรวม

“อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในแต่ละประเทศต่างมีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกัน การที่ 3 ประเทศมาแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกัน น่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น เรื่องคุณภาพน้ำตาลทรายที่ผู้บริโภคแต่ละประเทศต้องการ ข้อมูลการวิจัยพัฒนาพันธุ์อ้อย การเพาะปลูก การจัดการน้ำ ซึ่งแต่ละประเทศจะได้มุมมองนำไปพัฒนาปรับใช้ในอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายของแต่ละประเทศต่อไป” นายเชิดพงษ์ กล่าว

สำหรับรูปแบบความร่วมมือครั้งนี้ ผู้ประกอบการฝ่ายไทย อินโดนีเซียและฟิลิปินส์เห็นชอบในหลักการสนับสนุนจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียน หรือ ASEAN Sugar Alliance (ASA) เพื่อผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมน้ำตาลอาเซียนมากยิ่งขึ้น โดยแต่ละประเทศจะนำรายละเอียดกลับไปปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ก่อนกลับมาประชุมอีกครั้งเพื่อลงนามความร่วมมือต่อไป

ส่วนสาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจในภารกิจหลักของกลุ่มพันธมิตรน้ำตาลทรายอาเซียนครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) การให้ความสำคัญกับอ้อยในฐานะพืชอาหารและพืชพลังงาน (2) การร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายและธุรกิจต่อเนื่อง (3) การสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในหมู่สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลอาเซียน (4) การสนับสนุนภาครัฐในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงประเด็นด้านการทำวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอ้อยและน้ำตาลทราย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมการค้าระหว่างกัน

“จากข้อมูลองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศในปี 2011/2012 พบว่า ภูมิภาคอาเซียนมีผลผลิตน้ำตาลโดยรวม 17 ล้านตัน บริโภคเอง 14 ล้านตัน และส่งออกน้ำตาลอีก 3 ล้าน ส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ ซึ่งในฐานะที่ผมได้ถูกเลือกให้เป็นประธานกลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียนครั้งนี้ ก็จะมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิก และยกระดับอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015” นายเชิดพงษ์ กล่าว

การจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียนครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวแรกแห่งความร่วมมือที่เข้มแข็งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำตาลในอาเซียน และในอนาคตยังมีแผนชักชวนประเทศอื่นๆ เพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการช่วยยกระดับคุณภาพผลผลิตน้ำตาลในอาเซียน เพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมน้ำตาลอาเซียนให้ได้มากที่สุด

“กลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียนจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายในอาเซียน ซึ่งเรามีเป้าหมายมุ่งยกระดับผลผลิตน้ำตาลทรายของอุตสาหกรรมน้ำตาลในอาเซียนให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมน้ำตาลได้ดียิ่งขึ้น


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: สามสมาคมโรงงานน้ำตาลทรายเข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีต่อ รมต. อุตสาหกรรม

นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีต่อนายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโ...

อาเซียนครบรอบ 39 ปี พร้อมมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบปีที่ 39 ของอาเซียน จากที่เริ่มก่อตั้งในปี 2510 จนปัจจุบันการดำเนินงานของอาเซียนมีความคืบหน้าไปมากด้วยเจตนารมณ์ของผู้นำอาเซียนที่จะมุ่งไปสู...

คณะอนุกรรมการเอฟทีมีมติให้ค่าเอฟทีประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2548 นี้ ยังคงเท่าเดิมที่ระดับ 43.28 สตางค์/หน่วย

กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--สนพ. คณะอนุกรรมการเอฟทีมีมติให้ค่าเอฟทีประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2548 นี้ ยังคงเท่าเดิมที่ระดับ 43.28 สตางค์/หน่วย เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา กฟผ. สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ปลัดกระทรวงพลังงาน...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง