ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 1 ใน 5 โครงการนำร่องในโครงการสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ จากกระทรวงอุตสาหกรรม ก้าวสู่การเป็นสวนอุตสาหกรรมสีเขียวเต็มรูปแบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๗:๑๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 พ.ย.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์

หนึ่งในผู้พัฒนาสวนอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค ปราจีนบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 โครงการนำร่องใน Eco Industrial Complex หรือโครงการสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม ล่าสุด เตรียมแผนผลักดันให้ทุกโรงงานร่วม 100 แห่ง ที่ตั้งอยู่ใน 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค ก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อก่อเกิดผลประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ และชุมชนรอบข้าง รวมถึงโรงงานที่จะเปิดใหม่ในอนาคต 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค ก็จะช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

นายพูลศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด เปิดเผยกับสื่อมวลชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชน (เอ็นจีโอ) และคณะผู้บริหารของบริษัทและองค์กรระหว่างประเทศที่มาร่วมงาน Asian Forum on Corporate Social Responsibility (AFCSR) ครั้งที่ 11 และเข้าเยี่ยมชม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค ว่า “ในเดือนพฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้คัดเลือกสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค เป็น 1 ใน 5 สวนอุตสาหกรรมที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนำร่อง Eco Industrial Complex หรือโครงการสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของพื้นที่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับการดูแลสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเป้าหมายดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายหลักของ 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2538 ในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างอย่างเป็นสุข โดย 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค ได้มีระบบการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้น เริ่มจากการมีแหล่งน้ำที่ใช้ จากอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นเอง โดยมีความจุ ขนาด 36 ล้าน ลบ.ม. เพื่อกักเก็บน้ำหลากน้ำล้นในฤดูฝน เป็นการหน่วงน้ำไว้ใช้ไม่ให้ไหลทิ้งลงทะเลโดยเปล่าประโยชน์ ตามแนวพระราชดำริ โครงการ “แก้มลิง” ทำให้ 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค มีน้ำใช้น้ำเพียงพอรองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยไม่รบกวนแหล่งน้ำธรรมชาติ และช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมให้แก่พื้นที่รอบเขตอุตสาหกรรมในฤดูน้ำหลากด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการใช้ระบบน้ำแบบระบบปิด ทำให้ไม่มีการปล่อยน้ำเสียหรือน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่คลองสาธารณะ และมีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสีเขียวจากโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่โครงการ โดยใช้ชีวมวล เช่น เปลือกไม้ แกลบ เหง้ามันสำปะหลัง เป็นเชื้อเพลิงการผลิตกระแสไฟฟ้า ช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

“สำหรับแผนการผลักดันสู่ Eco Industrial Complex ซึ่งขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึงปี 2556 นั้น 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จะได้เข้าดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุน ได้แก่ โครงการลดและคัดแยกของเสียตั้งแต่แหล่งกำเนิด เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและชุมชนมีการลดและคัดแยกของเสียตั้งแต่แหล่งกำเนิด โครงการปรับปรุงระบบคุณภาพอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดมลภาวะ และเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้มากขึ้น โครงการโรงงานสีขาวป้องกันยาเสพติด โดยมีผู้ประกอบการ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกว่าร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมโครงงานนี้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดแพร่ขยายเข้าสู่สถานประกอบการ และ โครงการ เมืองจราจรปลอดภัย 304 เขตถนนแห่งน้ำใจ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนและปัญหาอุบัติเหตุ” นายพูลศักดิ์ กล่าวปิดท้าย

ทั้งนี้ 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จึงมั่นใจว่า จะสามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นสวนอุตสาหกรรมสีเขียวเต็มรูปแบบอย่างแน่นอน โดยปัจจุบัน มีโรงงานร่วม 100 แห่ง แบ่งเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ 32% โลหะเครื่องจักร 23% เคมี กระดาษ พลาสติก 17% อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า 16% อุตสาหกรรมเบาและอื่นๆ 12% ซึ่งโรงงานเหล่านี้ จะรวมพลังก้าวสู่การเป็นสวนอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโลกใบนี้ไว้ได้อย่างเนิ่นนาน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วม "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้"

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วม "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้" เพื่อแสดงความปรารถนาดีและส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวใต้ ในวันอาทิตย์ท...

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ระดมพลังตลาดทุนกว่า 2,000 คนร่วมแสดงความห่วงใยและระดมทุนช่วยพี่น้องชาวใต้ 9 ม.ค. นี้ ที่สวนลุมพินี

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสุเทพ พีตกานนท์ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ได้ร่วมจัดงานเดินการกุศล "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้" กับ 3 องค์กรเอกชนหลักคือ สมาคมธนาคารไทย หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง