ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับ การสรรหาคัดเลือก และสัมภาษณ์พนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๕:๕๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--วาโซ่ เทรนนิ่ง

ภาษาอังกฤษสำหรับการสรรหาคัดเลือก และสัมภาษณ์พนักงาน Essential English Language forJob Recruitment and Interviews

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555
ณ ห้องสัมมนา คีนคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 4
KEEN Conference
ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค
(ฝั่งโฮมโปรหรือ ตลาดเสรีมาร์เก็ต) ถนนศรีนครินทร์
Rational and Significance

ระบบเศรษฐกิจโลกได้เข้ามาสู่ยุคของการไร้ขอบเขต หรือพรมแดน ในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็นที่ยอมรับว่าจะต้องเป็นภาษากลางในการติดต่อซื้อขาย แลกเปลี่ยนกันทั่วโลก กฏเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ปัญหาที่ยิ่งใหญ่สำหรับองค์กรอย่างหนึ่งคือ จะหาบุคลากรที่เหมาะสมกับการค้าของตนเองได้อย่างไร โดยไม่ให้เกิดความผิดพลาด เสียเวลา หรือเสียประโยชน์ทางการค้าไป

การคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับการค้า เพื่อทำธุรกิจระหว่างประเทศจึงมีความสำคัญยิ่งยวด แม้ว่าเราจะมีบุคลากรที่มีความรู้ทางภาษามากขึ้น และดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับอดีต แต่ในขณะเดียวกันเราไม่ได้พัฒนาทักษะในการคัดเลือกบุคลากรเหล่านี้ให้เหมาะสมกับองค์กร

ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านการคัดเลือกบุคลากร จึงเสนอพื้นฐาน และแนวทางปฏิบัติให้ท่านสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายๆ โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องเป็นมืออาชีพมาก่อน ก็สามารถทำได้

หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับบุคคลที่ต้องสรรหาบุคลากรมืออาชีพที่ต้องทำงานร่วมกับองค์กรได้เป็นอย่างด

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.30 น

ขอบเขตงานของฝ่ายบุคคลที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ การสรรหาพนักงาน แบบฟอร์มรับสมัครงานภาษาอังกฤษ การเขียน คำเชิญชวญ หรือ โฆษณาเป็นภาษาอังกฤษ กรณีศึกษา การคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การอ่านและคัดเลือกพนักงานจาก English Resume การเชิญ และนัดหมายเพื่อการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย ทางอีเมล์ กรณีศึกษา การสัมภาษณ์ผู้สมัครงานด้วยภาษาอังกฤษ โครงสร้างการใช้สำนวนการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ การเจรจาต่อรอง และการยื่นข้อเสนอในการสำภาษณ์งาน กรณีศึกษา การประเมินทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครงาน แบบทดสอบและผลการทดสอบต่าง ๆ การสื่อสาร การแจ้งผลการการคัดเลือกพนักงาน ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย ทางอีเมล์ กรณีศึกษา Instructor

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการคัดเลือกและสัมภาษณ์งาน
Registration Fee
ราคาภาษี 7%รวม
ค่าอบรม3,200.00
224.00
3,424.00
กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105545111262
บริษัท วาโซ่ จำกัด 79/68 ซอยสามวา29
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510
How to Apply

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอใบสมัคร ที่ โทร.0-29062211-2 หรือแฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-29062127, 029062231

เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาโซ่ จำกัด หรือ WASO LTD. หรือ โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา รามอินทรา กม.10 เลขที่บัญชี 142-3-00534-2 แฟ็กซ์ใบ Pay in ระบุชื่อคอร์ส และชื่อบริษัท ไปที่ 0-29062231, 029062127 (ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงินจากต่างจังหวัด) Notice of Cancellation

ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน

Remark

การส่งพนักงานเข้าอบรมสัมมนากับWASO Training Center นอกจากจะนำความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรไปประยุกต์ใช้แล้ว สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200% ตามพระราชกฤษฏีกา ที่ 437


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ ในการทำงานแบบมืออาชีพ ด้วยการสร้างสัมพันธ์ภาพในที่ทำงานและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานแบบมืออาชีพด้วยการสร้างสัมพันธ์ภาพในที่ทำงานและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Interpersonal & Communication skills อบรมวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2554 ณ ห้องสัมมนา คีนคอนเฟอเรนซ์ ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค...

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดสัมมนาเรื่อง ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่องเทคนิคการสรรหา คัดเลือกบุคลากรมืออาชีพ เพื่อรองรับการทำงานยุคใหม่

ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่องเทคนิคการสรรหา คัดเลือกบุคลากรมืออาชีพ เพื่อรองรับการทำงานยุคใหม่ Recruitment and Selection New Professional Persons วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2550 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ ปัจจุบันมีการ...

ฟิทช์เพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) เป็น BBB-(tha)

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของหุ้นกู้มีหลักประกันบางส่วนชนิดทยอยคืนเงินต้นมูลค่ารวม 3.6 พันล้านบาท ของบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง