ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่อง การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๕:๔๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--วาโซ่ เทรนนิ่ง
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ด้วย
Adobe InDesign
Designing And Developing E-magazine &
E-brochure With Adobe InDesign Advanced Applications
อบรมวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555
ณ ห้องสัมมนา คีนคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 4
KEEN Conference
ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค
(ฝั่งโฮมโปรหรือ ตลาดเสรีมาร์เก็ต) ถนนศรีนครินทร์
Sational and Significance

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์แบบไร้ข้อจำกัด ด้วยสุดยอดโปรแกรมอย่าง Adobe InDesign CS5 (ครอบคลุมเวอร์ชันทุกรุ่น) ที่ช่วยเปิดโลกการออกแบบสื่อออนไลน์ของคุณให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย โปรแกรมชุดนี้ได้รวบรวมมาตรฐานใหม่ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และคุณลักษณะพิเศษทั้ง Adobe Illustrator CS5 และ Adobe PageMaker CS5 เข้าด้วยกัน นิยมใช้ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในวงการนิตยสารชั้นนำในต่างประเทศ

ด้วยคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่นเฉพาะตัวของ Adobe InDesign กับความสามารถในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดังที่ได้กล่าวมานั้น Adobe InDesign CS5 เพิ่มขีดความสามารถใหม่ในการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์แบบไร้ข้อจำกัด หลักสูตรนี้ เจาะลึกการเรียนรู้ถึงขั้นตอนการออกแบบกระบวนทางความคิด Concept ของหนังสือออนไลน์, วางโครงสร้างและรูปเล่มของ E-magazine & E-brochure รวมถึงกระบวนการสร้าง Template เพื่อควบคุม Themes ของ E-magazine & E-brochureได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ชุดเครื่องมือการออกแบบ Graphic อย่าง Adobe Photoshop CS5 และ Adobe Illustrator CS5 เพื่อใช้ปรับแต่ง และสร้างสรรค์ชิ้นงานบน Adobe InDesign CS5

ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ จะได้ออกแบบ E-magazine & E-brochure บนโลกออนไลน์จริง พร้อมเผยแพร่ผลงานสู่เว็บไซต์ และด้วยการสอนสไตล์ Workshop ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถประยุกต์การพัฒนางานในรูปแบบต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ เช่น E-Book, E-catalogue และ E-portfolio ได้อย่างมืออาชีพ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านหลักสูตร “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ E-Brochure, E-Catalogue, E-Portfolio ด้วย Flip-Album” หรือ หลักสูตร “การจัดเก็บระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นพื้นฐาน” มาก่อน (เพราะทั้งสองหลักสูตร เป็นการปูความรู้และเทคนิคการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานอย่าง MS-Office และระบบปฏิบัติการ MS-Windows XP/ Vista / 7 ได้ Training Schedule

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.30 น

ความสำคัญของสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ เช่น E-magazine, E-brochure ในยุคปัจจุบัน ขั้นตอนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

การออกแบบ Template สำหรับการสร้างสื่อออนไลน์ รูปแบบสื่อออนไลน์ที่นำเสนอ การกำหนดรายละเอียด จำนวนหน้า / การจัดทำ Master Pages การสร้าง Styles ให้กับสื่อออนไลน์ การตกแต่ง Layout ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 และ Illustrator CS5 การตกแต่งภาพ Graphic (ภาพ, ข้อความ) ก่อนการนำมาใช้ใน Adobe InDesign การตั้งค่าคุณภาพของภาพที่ใช้ การออกแบบ Layout และออกแบบสารบัญ เพื่อจัดรูปแบบนำเสนองานออนไลน์ การใช้ Plug In, Library เพื่อความรวดเร็วในการจัดทำรูปแบบสื่อออนไลน์ การออกแบบหน้าสารบัญ / การรวบรวมไฟล์งาน การจัดเตรียมงานสื่อออนไลน์ ก่อนการเผยแพร่สู่อินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้ Multimedia (Movie, Sound, Button เป็นต้น) สำหรับงานสื่อออนไลน์ การใช้คำสั่ง Interactive เพื่อสร้าง Link ในการเชื่อมโยงงานสื่อออนไลน์ การเผยแพร่ E-Magazine & E-Brochure บนออนไลน์ และเก็บตกปัญหาการสร้างสื่อออนไลน์ การอัพโหลด และกำหนดขนาดพื้นที่นำเสนองานบนอินเทอร์เน็ต เก็บตกปัญหาและการประยุกต์ใช้งานสื่อออนไลน์ (พร้อมแนวคิดการประยุกต์และสร้างสื่อออนไลน์แบบอื่นๆ) ในการสัมมนา

ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องนำ Notebook Computer มาด้วย เพื่อความสะดวกในการฝึกภาคปฏิบัต
Instructor
อ. สุเทพ โลหณุต
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
วิทยากรด้านระบบไอที ภาครัฐและเอกชน
Registration Fee
ราคาภาษี 7%รวม
ค่าอบรม3,500.00
245.00
3,745.00
กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105545111262
บริษัท วาโซ่ จำกัด 79/68 ซอยสามวา29
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510
How to Apply

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอใบสมัคร ที่ โทร.0-29062211-2 หรือแฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-29062127, 029062231

เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาโซ่ จำกัด หรือ WASO LTD. หรือ โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา รามอินทรา กม.10 เลขที่บัญชี 142-3-00534-2 แฟ็กซ์ใบ Pay in ระบุชื่อคอร์ส และชื่อบริษัท ไปที่ 0-29062231, 029062127 (ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงินจากต่างจังหวัด) Notice of Cancellation

ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน

Remark

การส่งพนักงานเข้าอบรมสัมมนากับWASO Training Center นอกจากจะนำความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรไปประยุกต์ใช้แล้ว สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200% ตามพระราชกฤษฏีกา ที่ 437


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

Adobe Digital Publishing Suite, Single Edition Democratizes Tablet Publishing

At its MAX 2011 technology conference, Adobe Systems Incorporated (Nasdaq:ADBE) announced Adobe Digital Publishing Suite, Single Edition allowing freelance designers and small design firms to publish interactive content created with Adobe InDesign CS5.5...

วาโซ่ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่อง เทคนิคการปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ Techniques For Closing The Sale

กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--วาโซ่ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ วาเซ่ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่อง เทคนิคการปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ Techniques For Closing The Sale ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2548 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง "ถ้า...

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดทางลัดใหม่ สั่งงานพิมพ์ด่วน 1759 Double A Print Express หวังช่วยพัฒนาอุตฯ การพิมพ์ไทย

กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--คิธ แอนด์ คินฯ ดั๊บเบิ้ล เอ ชูบริการใหม่ล่าสุดผ่านสายด่วน 1759 Double A Print Express ผลิตสิ่งพิมพ์ด่วน เดลิเวอรี่ภายใน 48 ชั่วโมง เป็นตัวกลางระหว่างลูกค้าและโรงพิมพ์ หวังสร้างความนิยมให้ภาคธุรกิจหันมาใช้สื่อสิ่งพิมพ์มากยิ่งขึ้น เพื่อกระ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง