ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี สำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดพิธีทำบุญ ‘สัมพุทธชยันตี ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ ๑๓’ เนื่องในวันอาสาฬบูชา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๔:๔๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

ด้วย สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี สำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานเขตปทุมวัน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ฯลฯ ได้จัดงานพิธีทำบุญ ‘สัมพุทธชยันตี ตักบาตรหนังสือดี ประจำปี ๒๕๕๕’ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตีในวาระครบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการ ‘ตักบาตรหนังสือดี’ ที่ได้จัดขึ้นนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทั่วประเทศ ทำบุญตักบาตรด้วยหนังสือดี ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงไว้ และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

เนื่องในโอกาส ‘วันอาสาฬหบูชา’ หนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่กำลังจะเวียนมาถึงนี้ คณะผู้จัดทำโครงการฯ จะจัดงานพิธีทำบุญ ‘สัมพุทธชยันตี ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ ๑๓’ เนื่องในวันอาสาฬบูชา หนึ่งในวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก (ปฐมเทศนา) คือ ‘ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร’ แก่ปัญจวัคคีย์ และบังเกิด ‘พระรัตนตรัย’ ครบองค์ ๓ บริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก ด้วยการตักบาตรหนังสือ ถวายแด่พระสงฆ์จำนวน ๑๙๙ รูป เพื่อมอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร และกิจกรรม “สวดพรรษานี้ ดีว่ารอพรรษาหน้า” พร้อมการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมี พระอาจารย์มานพ อุปสโม ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาราชนครินทร์ จ.จันทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนำสวดมนต์ ร่วมด้วย พระอาจารย์ภาสกร ภูริวัฒฑโน วัดฝายหิน จ.เชียงใหม่ และพระพรพล ปสันโน วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก

ในโอกาสนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านสื่อมวลชน กรุณาให้เกียรติร่วมในงานพิธีทำบุญ ‘สัมพุทธชยันตี ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ ๑๓’ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐ ถึง ๙.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า สี่แยกราชประสงค์ ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร

ร่างกำหนดการ

งานพิธีทำบุญ ‘พุทธชยันตีตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ ๑๓’ เนื่องในวันอาสฬหบูชา

วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า ราชประสงค์
๐๗.๐๐สื่อมวลชนลงทะเบียน
๐๗.๑๕ – ๐๗.๒๐ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับ

๐๗.๒๐ – ๐๗.๓๐หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

๐๗.๓๐ – ๐๗.๕๐พระอาจารย์มานพ อุปสโมผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์บรรยายธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

๐๗.๕๐ – ๐๘.๑๐งานพิธีตักบาตรหนังสือดี

-หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร นำกล่าวคำอาราธนาศีลและคำถวายหนังสือเป็นธรรมทานแด่พระภิกษุสงฆ์

  • ถวายปัจจัยไทยธรรม
  • พระสงฆ์ให้พร

๐๘.๑๐ – ๐๘.๑๕หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตรรับมอบหนังสือจากประธานสงฆ์เพื่อนำหนังสือมอบให้แก่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

๐๘.๑๕เริ่มพิธีตักบาตรหนังสือ
๐๙.๐๐เสร็จสิ้นงานพิธีตักบาตร

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐กิจกรรมสวดมนต์ “สวดพรรษานี้ ดีกว่ารอพรรษาหน้า”ณ หอประชุมพุทธคยา ชั้น ๒๒ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า นำสวดโดย

  • พระอาจารย์มานพ อุปสโมศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ จ.จันทบุรี
  • พระอาจารย์ภาสกร ภูริวัฒฑโนวัดฝายหิน จ.เชียงใหม่
  • พระพรพล ปสันโนวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ถวายภัตตาหารเพล

๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมพุทธคยา ชั้น ๒๒ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า

หมายเหตุ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยการสวมใส่ผ้าไทยเข้าร่วมงาน
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 685 2255

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้จัดทำโครงการหนังสือดี สร้างคนดี แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ‘หนังสือดี สร้างคนดี ประจำปี 2554’

ด้วย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี และเครือข่ายองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ดำริจัดโครงการ ‘หนังสือดี สร้างคนดี ประจำปี 2554’ ขึ้น เพื่อจัดหาและคัดสรรหนังสือดีอันได้แก่ หนังสือธรรมะ...

สนพ.ดีเอ็มจีแจกไดอารี่สร้างสุขและถุงผ้าความดีในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 15 พร้อมเอาใจแฟนคลับ นำทัพนักเขียนเสวนาและแจกลายเซ็นตลอดงาน

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับ โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย (D Ambassador 2010) เตรียมแจกไดอารี่สร้างสุขและถุงผ้าความดีในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 15 เพียงร่วมเป็นสมาชิก D card หรือร่วมสนุกกับกิจกรรม Social Media...

ภาพข่าว: แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เปิดตัว 5 โรงเรียนต้นแบบ ชวนวัยโจ๋ ประลองสุดยอดไอเดียเชียร์อ่าน

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดแคมเปญต้นแบบโรงเรียนเชียร์อ่าน เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนรักการอ่าน นำร่อง 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม, โรงเรียนโพธิสารพิทยากร, โรงเรียนเสนานิคม,...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง