ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๔๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

อบรมการจัดการความเครียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Stress Management) ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การจัดการความเครียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Stress Management) โดย ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา วันที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท สอบถามเพิ่มเติม โทร 026195500 ต่อ 451-455 email:

ขอเชิญร่วมสัมมนา ฟรี หัวข้อ การบริหารองค์กรด้วย Business Excellence ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมันขอเชิญร่วมสัมมนา ฟรี หัวข้อ การบริหารองค์กรด้วย Business Excellence Modelวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30-16.00 น. (ลงทะเบียน 12.30 น.)ณ สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี สำรองที่นั่ง

ขอเชิญอบรมหลักสูตร ถอดรหัสลับลูกค้า Breaking the customer code ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร ถอดรหัสลับลูกค้า Breaking the customer code วันที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท สอบถามเพิ่มเติม โทร 026195500 ต่อ 451-455 email: training@ftpi.or.th หรือ

ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตร ครบเครื่องสู่การเป็นนักบริหารงานจัดซื้อมืออาชีพ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตร ครบเครื่องสู่การเป็นนักบริหารงานจัดซื้อมืออาชีพวันที่ 12-13 กันยายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท สอบถามเพิ่มเติม โทร 026195500 ต่อ 451-455 email: training@ftpi.or.th หรือ

ขอเชิญฝึกอบรมการควบคุมคุณภาพเชิงปฏิบัติ (Quality Control in Practices) ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตรการควบคุมคุณภาพเชิงปฏิบัติ (Quality Control in Practices) วิทยากรโดย คุณสุทธิ สินทอง วันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท สอบถามเพิ่มเติม โทร 026195500 ต่อ 451-455 email: train

ขอเชิญอบรมหลักสูตรกลยุทธ์บริหารการผลิต ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตรกลยุทธ์บริหารการผลิต วันที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท สอบถามเพิ่มเติม โทร 026195500 ต่อ 451-455 email: train ing@ftpi.or.th หรือ

JobThai.com ชวนร่วมสนุก “ถ่ายรูปคู่กับ JOBSPAPER by JobThai.com” ลุ้นรับบัตรสมาชิก หรือ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

JobThai.com ชวนเพื่อน ๆ มาร่วมสนุก กับกิจกรรม“Just say Hi!” ทักทายเราบน Facebook ลุ้นรับบัตรสมาชิก หรือส่วนลดร้านอาหารชั้นนำ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (วันละ 1 รางวัล) กติกาง่าย ๆ เพียงถ่ายรูปคุณ คู่กับ JOBSPAPER by JobThai.com ฉบับล่าสุด

อบรมเทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน (Assignment & Controlling Tricks and ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน (Assignment & Controlling Tricks and Tips) วิทยากร คุณบุญสืบ ปัญญา วันที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท สอบถามเพิ่มเติม โทร 026195500 ต่อ

อบรมแนะนำระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 27001 ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรแนะนำระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 27001 (Introduction to Information Security Management System) วันที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท สอบถามเพิ่มเติม โทร

อบรม Six Sigma ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตร Six Sigma-The Champion Workshop for Operation Processวิทยากร คุณวชิรพงษ์ สาลีสิงห์ วันที่ 15-16 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท สอบถามเพิ่มเติม โทร 026195500 ต่อ 451-455 email:

อบรม Visual Control เครื่องมือช่วยเพิ่มผลิตภาพด้วยการมองเห็น ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตร Visual Control เครื่องมือช่วยเพิ่มผลิตภาพด้วยการมองเห็นวิทยากร: คุณเชษฐพงศ์ สินธารา วันที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท สอบถามเพิ่มเติม โทร 026195500 ต่อ 451-455 email:

อบรมการจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (Knowledge Management: KM) ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตรการการจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (Knowledge Management: KM) วันที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท สอบถามเพิ่มเติม โทร 026195500 ต่อ 451-455 email: training@ftpi.or.th

อบรมเทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน (Job Method) ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน (Job Method) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท สอบถามเพิ่มเติม โทร 026195500 ต่อ 451-455 email: training@ftpi.or.th หรือ

อบรมกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง (Strategic Risk Management) ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร กลยุทธ์บริหารความเสี่ยง (Strategic Risk Management) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท สอบถามเพิ่มเติม โทร 026195500 ต่อ 451-455 email: training@ftpi.or.th หรือ

อบรมการวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Strategic Planning) ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Strategic Planning) วิทยารกร คุณเขมสินี รุกขจินดา วันที่ 8-9 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท สอบถามเพิ่มเติม โทร 026195500 ต่อ 451-455 email:

เรียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลครั้งสำคัญในงาน “Winning ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

บริษัท เดอะ เอ็กเซกคิวทีฟ อลิอันซ์ จำกัด ขอเรียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลครั้งสำคัญในงาน “Winning Strategies for Recruitment & Employment Success in 2012 Under the Challenges of Labor Policy & AEC

ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตรจิตวิทยาจูงใจ เพื่อผลงานที่ดี ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตรจิตวิทยาจูงใจ เพื่อผลงานที่ดีวันที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท สอบถามเพิ่มเติม โทร 026195500 ต่อ 451-455 email: training@ftpi.or.th หรือ

Business Contract: Legal & Tax Strategies สัญญาทางธุรกิจ: กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษี ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษี Business Contract: Legal & Tax Strategies The Tutorial Workshop for Business Practitioners [สัญญาทางธุรกิจ: กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษี] วันที 28 - 29

อบรมหลักสูตร Six Sigma for Service Excellence ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Six Sigma for Service Excellence วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท วิทยากรโดย คุณวชิรพงษ์ สาลีสิงห์ เหมาะสำหรับ -ปริญญาตรีขึ้นไป และตำแหน่งระดับ Supervisor

Productivity Enrichment Program สำหรับหัวหน้างาน หัวหน้าทีม ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับ หัวหน้างาน หัวหน้าทีม Smart People Smart Work: Productivity Enrichment Program รุ่น 2 โปรแกรมการเพิ่มผลิตภาพ เพิ่มศักยภาพการบริหารงาน บริหารคน สำหรับหัวหน้างาน หัวหน้าทีม วันที่ 17, 24, 31

ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ ส่งมอบรางวัล “เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก” 3 ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวการรับรางวัล “เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก” The World Best City Award 2012 ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เข้ารับรางวัลดังกล่าว ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Ms.Nancy

Mastering Powerful and Passionate Presentation: Tips, Tools, and Techniques for Leaders and ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศาสตร์และศิลป์เพื่อรังสรรค์การนำเสนอที่ทรงพลัง Mastering Powerful and Passionate Presentation:Tips, Tools, and Techniques for Leaders and Executives วันที 21 - 22 สิงหาคม

ภาพข่าว: กลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสามอบเงินช่วยเหลือบ้านเด็กธรรมรักษ์ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาทจาก “กลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสา” เพื่อนำไปช่วยเหลือและสนับสนุนค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานของเยาวชนด้อยโอกาสซึ่งกำพร้าและติดเชื้อ HIV ณ บ้านเด็กธรรมรักษ์ ต.ดงดินแดง

โครงการกระดานดำกับกระทิงแดงปีที่ 11 ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

ข่าวดี!! สำหรับชาวค่าย กับ “โครงการกระดานดำกับกระทิงแดงปีที่ 11ร่วมชิงทุนสร้างค่าย รวม 1,000,000 บาท จำนวน 10 ทุน ทุนละ 100,000 บาท “โครงการกระดานดำกับกระทิงแดง” เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นอยากทำประโยชน์ให้สังคม เสนอ โครงการ

สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดเพื่อน ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดเพื่อน้องในชนบท ณ โรงเรียนบึงเทพยา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 ส.ค. 2555 สามารถบริจาคได้ที่ สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ภาพข่าว: บุคคลดีเด่นของชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ “บุคคลดีเด่นของชาติ” สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำพุทธศักราช 2554

ภาพข่าว: สคร. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

นายมนัส แจ่มเวหา รองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สินเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในหัวข้อ“การแก้ไขพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนัก

แจ้งชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี แคลิฟอร์เนีย ว้าว เตรียมฟ้อง ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

ตามที่ บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ ถูกงดให้บริการด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่ให้บริการสถานออกกำลังกายแก่สื่อมวลชน โดยกล่าวอ้างข้อเท็จจริงว่า “บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท

วธ. จับมือ เอกชน ดึงดีไซเนอร์ระดับโลกออกแบบผ้าไทยร่วมแฟชั่นโชว์เฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ที่โรงแรมสยาม เคมสปิ้น กรุงเทพฯ นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในฐานะประธานเปิดงานแถลงข่าวการจัดงาน สยามพารากอน อินเตอร์เนชั่นแนล กูตูร์ แฟชั่น วีค 2012 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

อมอรินี่ รามอินทรา ทรูวิชั่น 15 (ทรู เอ็กพอร์ 1) และ สำนักพิมพ์ฟรีดอม จัดงาน “อมอรินี่ ด็อก ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

อมอรินี่ รามอินทราทรูวิชั่น 15 (ทรู เอ็กพอร์ 1) และ สำนักพิมพ์ฟรีดอมขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน“อมอรินี่ ด็อก ปาร์ตี้ ตอน ด็อกแฟมิลี่”เติมความรักของคุณสู่....น้องหมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ดูแล และช่วยเหลือ

บสย. จัดพิธีลงนาม MOU ผนึก 3 สภาหลัก สภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สถาบันการเงินของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลโดยกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ช่วยเหลือช่วยสนับสนุนค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ แต่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอ ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

ภาพข่าว: รองนายกฯ และ รมว.คลัง ตรวจราชการด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและผู้บริหารกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ณด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) เปิดคอร์สอบรมพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจกิจ ” ERP และ WMS ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

ERP (Enterprise Resource Planning) คือ ระบบของซอฟต์แวร์ที่มีการรวมกันของระบบงานทั้งหมดในองค์กร ให้มีการเชื่อมโยง โดยมีการทำงานในลักษณะแบบเรียลไทม์ โดย ERP มาจากแนวคิดของการพัฒนาระบบการบริหารการผลิตรวม (Material Requirement Resource Planning /

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “เจาะลึก AEC ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asian Economic Community) อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้วิชาชีพวิศวกรรมซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการเกิดการเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ภายใต้กรอบการดำเนินงานของ AEC ดังกล่าว ซึ่งหมายความว่า

Siam Discovery Presents MET Office Delicious Tasty Rally ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

พบกับกิจกรรมมันส์ๆ กลับมาอีกแล้วครั้งนี้จะพาคุณไปท้าชิม อาหารจานเด็ดให้สะใจกับ Siam Discovery Presents MET Office Delicious Tasty Rally พบกับพิธีกรฝีปากกล้า กาละแมร์ พัชรศรีรวมถึงเหล่าดีเจจาก Met 107 และ Acoustic Concert จาก วง Room

ภาพข่าว: ถอดรหัสการบริหารทุนทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้สู่ระดับโลก ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

มิส ฮง จี ฮี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ในฐานะรองประธานหอการค้าเกาหลี-ไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ถอดรหัสการบริหารทุนทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้สู่ระดับโลก” ในการประชุมวิชาการเรื่อง

เตรียมปรับปรุงศาลาว่าการ กทม. 1 เป็นพิพิธภัณฑ์และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อกำกับการดำเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพมหานครและหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า)

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับรางวัลคุณภาพ QCC ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเรียนเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับรางวัลคุณภาพ QCC * ชม... ความก้าวหน้าของการทำกิจกรรม QCC * ชม... นิทรรศการด้านคุณภาพ จากองค์กรที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ * ชม... การนำเสนอผลงาน QCC รอบชิงชนะเลิศ ในงาน

12 สิงหา ลูกพาแม่นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555

ภาพข่าว: ส่งกำลังใจเชียร์ผู้แทนเคมีโอลิมปิกปี 55 แข่งขัน ณ กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม (ขวาสุด) รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมแสดงความยินดีและเป็นประธานในพิธีส่งผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2555 จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2555 นี้ ณ

กรมพินิจฯ หาแนวทางสงเคราะห์เด็กทำผิดอายุต่ำกว่า 10 ปี ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

กรมพินิจฯ เปิดผลวิจัย พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น เพื่อหาแนวทางให้เด็กต่ำกว่า 10 ปี ได้รับการสงเคราะห์และดูแลอย่างทั่วถึง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ไทยเขียว อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

คนทำงานด้านเด็ก ต้องเข้าใจจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย ไทยเขียว อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น ( บธต.)

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIPMSEขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการร้าน 0 บาท”ครั้งแรกที่ “ขยะ” จะถูกเปลี่ยนเป็นเงิน

ไฟเขียว 27 โครงการ ฟื้นฟูลงทุนจากอุทกภัย มูลค่าเฉียด 1.6 หมื่นล้าน ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

คณะอนุกรรมการเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากอุทกภัยอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจำนวน 27 โครงการ เงินลงทุนรวม 15,874.8 ล้านบาท โดย 21 โครงการยังลงทุนในที่ตั้งเดิมเพราะมั่นใจแผนรับมือน้ำท่วม อีก 3 โครงการย้ายที่ตั้งใหม่แต่ยังเก็บที่ตั้งเดิมไว้รอลงทุน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานแถลงข่าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ” ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจัดงานแถลงข่าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ” เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ : 25 กรกฎาคม

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดงานแถลงข่าว เปิดตัว T. IDOL …ครูต้นแบบ / REL. ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผู้ดำเนินงานด้านส่งเสริมการศึกษา โดยเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ภายใต้ปรัชญา “สร้างปัญญา พัฒนาสังคมไทย” จะจัดงานแถลงข่าว เปิดตัว T. IDOL …ครูต้นแบบ / REL. PROJECT (โครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.55 ที่ผ่านมาศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ ร่วมกับสำนักงานจัดหางาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. บริเวณ Seaside Court ชั้น G ด้านหน้าศูนย์การค้าฯ

หอการค้าไทย กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “สร้างแบรนด์ยุค 3.0 อย่างไร : ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

ด้วย คณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ หอการค้าไทย กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “สร้างแบรนด์ยุค 3.0 อย่างไร : ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในตลาด AEC” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่26 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์

บริหารความขัดแย้งอย่างมืออาชีพให้ได้ใจลูกค้าในยุค 3.0 กับ CEC Chula ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดหลักสูตรอบรม “กลยุทธ์รับมือลูกค้าแบบ 360 องศา” สำหรับเจ้าของธุรกิจ บุคคลทั่วไป หรือบุคลากรในองค์กรที่ให้บริการดูแลลูกค้า ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 ในการดำเนินธุรกิจยุคการตลาด 3.0

ภาพข่าว: รองนายกฯ และ รมว.คลัง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด่านศุลกากรสะเดา ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและผู้บริหารกระทรวงการคลังเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด่านศุลกากรสะเดาเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งให

สถาบันไทยคดีศึกษา มธ.จัดงานบริการวิชาการเรื่อง การกำเนิดของเงินพดด้วง ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันไทยคดีศึกษา มธ. (TKRI TU) ขอเชิญร่วมงานบริการวิชาการเรื่อง การกำเนิดของเงินพดด้วง โดย อาจารย์นวรัตน์ เลขะกุล ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30-12.45 น. ณ ห้องคึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา มธ. ท่าพระจันทร์ ลงทะเบียนทาง mail:

ประกาศรับสมัครเข้ารับทุน โครงการ “คืนรอยยิ้ม ให้วัยใส” ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สสส. ร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างสรรค์โครงการ “คืนรอยยิ้มให้วัยใส” รับสมัครเด็กไทยอายุระหว่าง 1 ปีครึ่ง ถึง 15 ปี ซึ่งครอบครัวได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2554 จำนวน 210 ราย

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี สำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

ด้วย สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี สำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานเขตปทุมวัน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

บริษัท เวท เรคคอมเมนด์ จำกัด ทำบุญก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

บริษัท เวท เรคคอมเมนด์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ฮิลล์ โภชนการสัตว์เลี้ยงที่สัตวแพทย์แนะนำ นำโดย น.สพ. เทียนชัย ไพฑูรย์วงศ์วีระ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ

"อมอรินี่ ด็อก ปาร์ตี้ ตอน ด็อกแฟมิลี่" หารายได้ช่วยสุนัขจรจัดที่บาดเจ็บจากการถูกทำร้าย ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

อมอรินี่ รามอินทรา ร่วมกับ ทรูวิชั่น 15 (ทรู เอ็กพอร์ 1) และ สำนักพิมพ์ฟรีดอม จัดงาน “อมอรินี่ ด็อก ปาร์ตี้ ตอน ด็อกแฟมิลี่” กิจกรรมเพื่อคนรักสุนัข...เพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับซีอีโอแฟนคลับ จัดงาน “รวมพลคนรักสุดยอดดอะซีเคร็ตกับ 7 ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

ด้วยสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับซีอีโอแฟนคลับ ได้จัดกิจกรรม “รวมพลคนรักสุดยอดเดอะซีเคร็ตกับ 7 ความลับเหนือโลก” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเผยเคล็ดลับแห่งความสำเร็จจากบุคคลที่เป็นต้นแบบของสังคมจากหลากหลายสาขาอาชีพ

เชิญร่วมสัมมนา ฟรี! กับสถาบันการศึกษา สาขาการโรงแรม SHMS, Swiss Hotel Management School ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

Swiss Hotel Management School (SHMS) ศึกษาวิชาการด้านการบริหารและจัดการอุตสาหกรรมบริการและการโรงแรมจากสถาบันที่มีคุณภาพ และมาตราฐานการเรียนการสอนระดับนานาชาติผสมผสานการฝึกปฏิบัติงานจากประเทศต้นตำรับสวิตเซอร์แลนด์โดยเปิดสอนทั้งในระดับอนุปริญญาตรี

การตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และด่านศุลกากรระนอง ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

กระทรวงการคลังผลักดันด่านศุลกากรสะเดาให้เป็นต้นแบบการบริการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงนานาชาติ พร้อมเร่งพัฒนาด่านศุลกากรระนองให้เป็นท่าเรืออเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอประชาสัมพันธ์วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานส่งกำลังบำรุงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ติดต่อ: งานประสานสื่อมวลชน ฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทรศัพท์

ภาพข่าว: งาน“Soda singha 9th battle of the year Thailand 2012” ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

คุณสันต์ ภิรมย์ภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มการตลาดนอน-แอลกอฮอล์ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และคุณรัฏ อักษรานุเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาดามัส เวิลด์ จำกัด แถลงข่าวการแข่งขัน “Soda singha 9th battle of the year Thailand 2012” ณ ลานอีเดน

“สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯชวนประกวดออกแบบคีย์ วิชวล งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ” ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ขอเชิญชวนผู้มีใจรักการออกแบบทุกเพศทุกวัยร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “ประกวดออกแบบคีย์ วิชวล (Key Visual) งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 17” ภายใต้แนวคิด “อ่านทั่วไทย

ห้างสรรพสินค้าเซน จัดแคมเปญ “ZEN Watch Fest 2012” นำเทรนด์ ล้ำสไตล์ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

ห้างสรรพสินค้าเซน ผู้นำเทรนด์ด้านไลฟ์สไตล์เฉพาะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จัดแคมเปญ “ZEN Watch Fest 2012” นำเทรนด์ ล้ำสไตล์ กับนาฬิกาแฟชั่นแบรนด์ดัง พร้อมส่วนลด และข้อเสนอสุดพิเศษ * ลดสูงสุด 50% สินค้าเคาน์เตอร์ปกติ (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข เพิ่มเติม

ไวโปร เทคโนโลยีส์ คว้าสัญญาเป็นพันธมิตรระยะยาวกับรอยัล ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

ไวโปร เทคโนโลยีส์ (Wipro Technologies) ซึ่งเป็นธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำปรึกษา และเอาท์ซอร์สระดับโลกของ ไวโปร ลิมิทเต็ด (Wipro Limited) (NYSE: WIT) ประกาศวันนี้ว่า บริษัทได้เซ็นสัญญาระยะเวลาหลายปีเพื่อเป็นพันธมิตรสำคัญระดับโลกของบริษัท รอยัล ฟิลิปส์

ภาพข่าว: ไทยส่งมอบรถยนต์ของกลางคืนแก่มาเลเซีย ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

ร้อยตำรวจโท วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ (คนที่ 2 จากซ้าย) นายตำรวจสากลประเทศไทย และนายอัซฮัร อาห์มาด (คนที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษาสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรมคืนให้แก่ทางการมาเลเซีย จำนวนกว่า 15 คัน ณ

อ.อ.ป. - ธ.ก.ส. จัดทำโครงการธนาคารต้นไม้ หวังสร้างและฟื้นฟูป่าลุ่มน้ำหลักภาคเหนือ ๕๑,๐๐๐ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดทำโครงการธนาคารต้นไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก เพื่อสร้างและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก ปิง วัง ยม น่าน ในเขตสวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. ภาคเหนือกว่า ๕๑,๐๐๐ ไร่

ภาพข่าว: สยามพารากอน อินเตอร์เนชั่นแนล กูตูร์ แฟชั่น วีค 2012 ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานแถลงข่าวการจัดงาน สยามพารากอน อินเตอร์เนชั่นแนล กูตูร์ แฟชั่น วีค 2012 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องที เลาจ์น โรงแรมสยาม เคมปินสกี้

คสช. เห็นชอบเดินหน้าปรับหลักเกณฑ์เอชไอเอ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

คสช.เตรียมปรับหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (เอชไอเอ)ให้เหมาะสมกับสถานการณ์สังคม คาดแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมประชาชนมากขึ้นระบุต้องชัดเจนในโครงการที่ต้องทำเอชไอเอ แนะทำเอชไอเอก่อนพัฒนาโครงการ เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2555

ภาพข่าว: TK park มอบสื่อการเรียนรู้อาเซียน ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

เมื่อวันที่14 -15 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล (คนกลางสูทดำ) ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือ TK park ได้มอบมุมหนังสืออาเซียน หรือ “ ASEAN Knowledge Corner ” พร้อมหนังสือ กว่า 400 เล่ม ชุดนิทรรศการพิพิธอาเซียน

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แจ้งเตือน ระวังผู้แอบอ้าง ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

แจ้งเตือน !!! ผู้ที่สนใจความรู้เรื่องเสื้อผ้าสำเร็จรูปและการใช้โปรกรมสำหรับงานเสื้อผ้าทุกท่านเนื่องจากมีผู้แอบอ้างใช้ชื่อของสถาบันอบรมเป็น Key word ใน Search Engine ประสงค์เพื่อให้เข้าใจผิดว่า เป็นสถาบันอบรมการทำเสื้อสำเร็จรูป

เปิดตัวผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่สอง 20 ท่าน ในโครงการ หล่อ สวย ด้วยกีฬา ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

นางแสงจันทร์ วรสุมันต์ อธิบดีกรมพลศึกษา (กลาง) จัดโครงการหล่อ สวย ด้วยกีฬา ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนทั่วไป หันมาใส่ใจการออกกำลังกาย และหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง นำเยาวชนอายุ 19 - 25 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีปัญหาทางด้านความอ้วนมากที่สุด

ภาพข่าว: ติดตั้งกล้องวงจรปิด ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สำนักยุทธศาสตร์ตำรวจ จัดการสัมมนาเรื่อง " การวิเคราะห์ระบบการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงภัยอาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.ต.จิตต์เจริญ เวลาดีวงณ์ รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เมื่อวันศุกร์ที่ 18

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขา ม.นเรศวร ขอเชิญครูผู้สอนทุกระดับชั้น และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ เกิดขึ้นทุกนาที การสร้าง การพัฒนา และการหล่อหลอมเยาวชนให้เป็น “พลโลก” ที่มีคุณภาพสู่สากลโลก

แอร์ ไชน่า เปิดให้บริการตรวจคนเข้าเมืองแบบ “Fast Track” ที่สนามบินฮีทโธรว์ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

เพื่อปรับปรุงการให้บริการเที่ยวบินจากปักกิ่งไปยังลอนดอนให้ดียิ่งขึ้น สายการบินแอร์ ไชน่า ได้เปิดให้บริการตรวจคนเข้าเมืองแบบ “Fast Track” ที่สนามบินฮีทโธรว์ ลอนดอน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้โดยสารชั้น VIP

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงข่าวโครงการ Thailand Top 100 HR และการเสวนา ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร (ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จัดแถลงข่าวโครงการ Thailand Top 100 HR พร้อมจับมือหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เปิดการเสวนาเรื่อง “Thailand Human Vision

ภาพข่าว: เปิดไอบีเอ็ม สาขาอีสเทิร์นซีบอร์ด ประจำภาคตะวันออก ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

มร. เพาโล เดอ มาโตส (ที่ 2, ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายห้องพัก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี แก่ พรรณสิรี อมาตยกุล (ที่ 2, ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ทีดีอาร์ไอ จัดสัมมนา เรื่อง “ระบบการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศ : ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

การวิจัยและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ แต่ที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีการทำการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศอย่างเป็นระบบและเต็มรูปแบบ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ภาพข่าว: วอลล์สตรีท ขนทีมผู้บริหารและทีมงานกว่า 500 คน ประชุมประจำปี ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท นำโดย มร. มิเชล เลอ เคอเลค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แถวบนที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย มร.มาร์ค นุโสม์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (แถวบนที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยนางพีรมาน วรุณพันธุลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ดี เนต สปอร์ต เกมส์ จัดงานสัมมนาแฟรนไชส์รูปแบบใหม่ครบวงจร By Dsportgames ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

วันสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 55 เวลา 13.00 - 17.00 น. (รับจำนวนจำกัด) ในหลักสูตร "สูตรลับคืนทุนภายใน 1 ปี กับ DSportGames" ณ โรงแรม The AETAS Lumpini ห้อง Infinity 1 กำหนดการสัมมนาแฟรนไชส์ 13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียนเข้างาน 13.30 - 13.40 น.

สท. พม. ประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนมาตฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สท. พม. ประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนมาตฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.)

BSC Panadda เชิญชวนคู่แม่-ลูก เข้าร่วมการประกวด “Mom & Me Photo ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

กติกาเพียงส่งภาพถ่าย “ช่วงเวลาพิเศษของคุณกับคุณแม่” พร้อมบรรยายความประทับใจเพียงเล็กน้อย แล้วส่งมาที่ e-mail address bscpanadda.cosmetics@hotmail.com ร่วมลุ้นของรางวัลสุดพิเศษมูลค่ากว่า 15,000 บาท พร้อมกิจกรรม Workshop การแต่งหน้า

ภาพข่าว: ยินดีพ่อเมืองพัทยา ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

มร. เพาโล เดอ มาโทส (ที่ 3, ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายห้องพัก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีช รีสอร์ท พัทยา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อิทธิพล คุณปลื้ม (ที่ 3, ขวา) นายกเมืองพัทยา ในโอกาสชนะการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งและแถลงนโยบายการบริหารงาน ณ

ภาพข่าว: Lifeford Paris จัดพิธีมอบรางวัลฯ ยิ่งใหญ่ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

ณรงค์ ศรีเกรียงทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์ฟอร์ด(ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ MCIC Group ผู้นำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณตลอดจนเครื่องสำอาง ภายใต้แบรนด์ Lifeford Paris จัดงานยิ่งใหญ่ พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดLifeford Paris Hi-Precise Eye Pen

“โฮมเวิร์ค เอ็กซ์โป” แรงส่งท้ายปี ตั้งเป้า 600 ล้านบาท!! คว้าซุป’ตาร์ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

กลับมาอีกครั้งกับมหกรรมสินค้าเพื่อบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าไอที ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “โฮมเวิร์ค เอ็กซ์โป ครั้งที่ 13” โดยได้โต้โผใหญ่ HomeWorks ศูนย์รวมสินค้าตกแต่ง ซ่อมแซมบ้าน และอุปกรณ์ก่อสร้าง ครบวงจร และ เพาเวอร์บาย

ภาพข่าว: แรลลี่ครบรอบ 31 ปี ฐานเศรษฐกิจ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

มร.เพาโล เดอ มาโตส ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายห้องพัก พร้อมด้วย อุษา ผูกพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของนสพ.ฐานเศรษฐกิจ นำโดย สมชัย ศรีวุฒิชาญ ประธานกรรมการบริหาร

เตรียมพร้อมภาษาอังกฤษรับAEC 2015 ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

โรงเรียนภาษาโปร แลงเกวจ สนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านภาษาเพื่อเตรียมพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน (AEC 2015) กับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในโครงการติดอาวุธทางปัญญาคอร์สภาษาอังกฤษพิชิต AEC สำรองที่นั่งด่วน! 10 ท่านแรกเพียง 2300 บาท จากปกติ 4000 บาท (20

สนช. เปิดตัวธุรกิจชะลอวัย ดันไทยผู้นำแห่งเอเชีย ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จัดงานสัมมนา “นวัตกรรมไทย สู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ชะลอวัยและเสริมความงาม” พร้อมเปิดตัวการจัดตั้ง “เครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมเพื่อการชะลอวัย”

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สสว. เตรียมจัดงาน "AEC and SMEs Challenges: Next ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญผู้สนใจและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งสำคัญประจำปี 2555 ในงาน AEC and SMEs Challenges: Next Steps (Phase 3)

สศอ. จัดงานสัมมนา เปิดตัวระบบ Industrial Intelligence Unit รองรับการเข้าสู่ AEC ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมกับสถาบันยานยนต์ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สถาบันพลาสติก สถาบันอาหาร สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน

ภาพข่าว: การประชุมการเตรียมมาตรการทางด้านการเงินเพื่อสนับสนุน SMEs ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธานการประชุมการเตรียมมาตรการทางด้านการเงินเพื่อสนับสนุน SMEsร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม

ภาพข่าว: อาคเนย์มอบประกันกลุ่มให้นักเรียน-ครู ในกิจกรรมพี่เพื่อน้องฯ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน โดยนายเลิศชาย ประภาศิริรัตน์ (แถวหน้าที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด เป็นตัวแทนมอบกรมธรรม์ประกันกลุ่มนักเรียนและครูให้กับผู้แทนคณะครู 12 โรงเรียนในพื้นที่ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดยให้ความคุ้มครอง

ชมรมบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (AMBA) จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล โครงการ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

ชมรมบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (AMBA) จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล โครงการ “2012 AMBA ลาลมร้อน รับลม’เล” ในวันเสาร์ที่ 18-19 สิงหาคม 2555 เส้นทางการแข่งขันจากกรุงเทพฯ – ระยอง

‘โค้ก’ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Thailand Unite ชวนคนไทยส่งพลังใจไปเชียร์นักกีฬาไทยในโอลิมปิก ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย ผู้ผลิตเครื่องดื่ม “โค้ก” ในฐานะพันธมิตรระดับโลกของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012 อย่างเป็นทางการ ร่วมสนับสนุนโครงการ “Thailand Unite Victory in London รวมพลังประเทศไทย คว้าชัยในลอนดอน”

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลังในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม2555

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว 5 นาที หัวข้อเรื่อง ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว 5 นาที หัวข้อเรื่อง “คนรุ่นใหม่...ใส่ใจผู้สูงวัย” โครงการรณรงค์การประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อเรื่อง “คนรุ่นใหม่...ใส่ใจผู้สูงวัย” เป็นโครงการ ฯ กิจกรรมการรณรงค์

แลนดี้ โฮม ร่วมถวายเทียนพรรษา ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

คุณพิเชษฐ มณีรัตนะพร และครอบครัว พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเดินทางไปทำบุญและถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองยาวสูง วัดสุวรรณคีรี วัดปากข้าวสารใต้ จังหวัดสระบุรี ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและเป็นกันเอง

ภาพข่าว: สังสรรค์กลุ่มนายธนาคารอาวุโส ณ ห้องอาหารจีน ซิลเวอร์เวฟส์ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

ยศ เอื้อชูเกียรติ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และสังสรค์ประจำเดือนของกลุ่มนายธนาคารอาวุโส ณ ห้องอาหารจีนซิลเวอร์เวฟส์ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ในบรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง ในภาพ:

“จิ๋วแต่แจ๋ว” นักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนจตุคามวิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

ทันทีที่เสียงประกาศผลรางวัลชนะเลิศ จากการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จบลง เสียงปรบมือแสดงความยินดีต่อ

ภาพข่าว: “เอลน่า-จาโนเม่ ควิลท์ คอนเทส” ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

คุณศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีน อินเตอร์เนชันแนล จำกัด พร้อมผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด “เอลน่า-จาโนเม่ ควิลท์ คอนเทส” เพื่อส่งเสริมคนรักงานศิลปะต่อผ้าภายใต้แนวคิด “ECO QUILT รักษ์โลก

มะกันเริ่มใช้มาตรฐานซิงเกิลวินโดว์สินค้าออก ชิมลางความพร้อมผู้ส่งออกทั่วโลกดีเดย์กันยานี้ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

มะกันเริ่มใช้มาตรฐานซิงเกิลวินโดว์สินค้าออก ชิมลางความพร้อมผู้ส่งออกทั่วโลกดีเดย์กันยานี้ หลังสุ่มทดสอบระบบสินค้า 3 กลุ่มลดเวลา จำนวน 50-80% 5ปีแรกลดต้นทุน 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เผยไทยได้ใช้สิ้นปีนี้ส่วนอาเซียน ซิงเกิลวินโดว์รอปี 58 นายภูมิ สาระผล

ภาพข่าว: “คิดส์สปอร์ทแลนด์” จัดสัมมนาถอดบทเรียนวิชาการ โอกาสครบรอบ 1 ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ด้วยกีฬาคิดส์สปอร์ทแลนด์ ได้จัดสัมมนา “ถอดบทเรียนวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีสถาบันฯ คิดส์สปอร์ทแลนด์” ให้กับคณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบัน ณ สถาบันฯ

เบี้ยน้อยหอยน้อย ? เหลียวดูนิดจ้า ! หลากหลายวิชาชีพต้นทุนต่ำที่ไม่ควรพลาด ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สาคู/ข้าวเกรียบปากหม้อ เบเกอรี่อย่างง่าย ข้าวเหนียวมูล 5 สี แกะลายกระจก สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย ในเครือบริษัทพีเพิลมีเดีย จำกัด ส่งท้ายเดือนกรกฎาคม 2555 ด้วยหลักสูตรเริ่มง่าย ๆด้วยต้นทุนต่ำ สอนเทคนิคการทำแบบหมดเปลือก ได้แก่หลักสูตรสาคู/ข้าวเกรียบปากหม้อ

สัมภาษณ์กลุ่ม ในการจัดงาน "Thailand Bestbuys 2012” ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

คุณบุษยา ประกอบทอง รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด และ คุณศิริชัย เลิศศิริมิตร นายกสมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน และร่วมพูดคุยในประเด็นเรื่องแผนการตลาดและงบประมาณประจำปี

เกษตรสารคามส่งเกษตรกร ๑๘ รายชิงเงินรางวัลประกวดข้าวเฉียดล้าน ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ส่งเกษตรกร ๑๘ ราย ชิงเงินรางวัลมูลค่าเฉียดล้านบาท ในการประกวดผลผลิตข้าว ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดขึ้น เพื่อเตรียมรับการก้าวเข้าประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า

“อำพลฟูดส์” ร่วมสนับสนุนพลังงาน ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มของไทย ให้การสนับสนุนและร่วมส่งมอบแบตเตอร์รี่ที่บรรจุกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานชีวภาพภายในโรงงาน ให้แก่องค์กรนานาชาติที่รณรงค์เรื่องการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม หรือ Greenpeace ณ

เตือนภัยโรคใบขาวอ้อย ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม เตือนภัยโรคใบขาวอ้อยซึ่งเป็นโรคที่สำคัญอันดับหนึ่งของอ้อยเนื่องจากระบาดทำความเสียหายมาก และเป็นปัญหาของชาวไร่อ้อยในเกือบทุกแหล่งปลูกอ้อยที่เป็นโรครุนแรง ผลผลิตของอ้อยลดลงมากกว่า ร้อยละ 50 ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

จังหวัดมหาสารคาม จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส

ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง แห่งเกาหลีใต้ แต่งตั้ง CPA Global เป็นผู้บริหารสิทธิบัตรและการต่ออายุเครื่องหมาย ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

บริษัท ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Top Engineering Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกชั้นนำของเกาหลีใต้ ได้แต่งตั้ง CPA Global ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) ชั้นนำระดับโลก

“การอ่าน” เครื่องมือ รับรู้ และเข้าใจ ASEAN ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

“การอ่าน” เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความเข้าใจ จึงไม่แปลกที่ “การอ่าน” จะกลายเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ชาติสมาชิกอาเซียนมีความใกล้ชิดและเข้าใจกันมากขึ้นได้ ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี

“แพง” คอนเฟิร์มฟ้าผ่า ยกเซ็ท “แบรนด์ KWANKAO” จัดเต็ม 10 ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

เย็นนี้(24 กรกฎาคม) สาวแรงส์ ‘แพง ขวัญข้าว’ ลูกสาวคนสวยรวยเสน่ห์ของแม่ช้อยนางรำ ‘สันติ เศวตวิมล’ ตัดสินใจสายฟ้าแลบ!…หอบเสื้อผ้าคอลเล็คชั่นใหม่ แบรนด์ ‘KWANKAO’ ให้ 10 สาวใส่ประกวดโครงการ ‘SYOSS The Rising

สแตนด์ เบส เทค จัดกิจกรรมประมูลของรักซุป’ตาร์เกาหลี เพื่อเด็กโรคหัวใจ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

เนื่องด้วย บริษัท สแตนด์ เบส เทค จำกัด ผู้ให้บริการเกมออนไลน์นำเข้าจากเกาหลี อาทิ เกม Legend of EDDA (www.edda.in.th) สงครามมหาเทพกับกองกำลังเด็กอนุบาล และ Sports Seoul Media ร่วมกับ มูลนิธิ Drawing Circle และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล บุนดัง ประเทศเกาหลี

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

กระทรวงการคลังเผย ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 รัฐบาลมีเงินคงคลังสูงกว่า 4 แสนล้านบาท และคาดว่า ณ สิ้นปีงบประมาณจะอยู่ในระดับสูงกว่า 5 แสนล้านบาท นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: จัดอบรมแต่งหน้าให้กับผู้ประกาศข่าวและนักข่าวในเครือหนังสือพิมพ์มติชน ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

เครื่องสำอาง BSC Cosmetology บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)จัดอบรมแต่งหน้าให้กับผู้ประกาศข่าวและนักข่าวในเครือหนังสือพิมพ์มติชน ในCONCEPT

ภาพข่าว: เปิดตัวดีวีดี และสมุดบันทึก “สุดยอดเดอะซีเคร็ต ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ณัชชา จันทร์เจ้าฉาย (ขวา) ผู้อำนวยการ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี แถลงข่าวเปิดตัวดีวีดี บันทึกสัมมนา The Meta Secret Seminar ‘Taking your life to the next level ก้าวสู่ขั้นต่อไปของชีวิต!’ และ

ดร.เมล กิลล์ บินลัดฟ้าร่วมแถลงข่าวเปิดตัวบันทึกสุดยอดสัมมนาแห่งความสำเร็จ The Meta Secret Seminar ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีแถลงข่าวเปิดตัว DVD บันทึกสัมมนา The Meta Secret Seminar ‘Taking your life to the next level ก้าวสู่ขั้นต่อไปของชีวิต!’ และ สมุดบันทึกความสำเร็จแห่งจักรวาล The Meta Secret Amplifier Memo โดยมี ดร. เมล กิลล์

ภาพข่าว: รมช.คลังและคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังร่วมอวยพรวันเกิดปลัดกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังมอบแจกันดอกไม้และกระเช้าผลไม้แก่นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่มปลัดกระทรวงการคลัง ในโอกาสอวยพรครบรอบวันคล้ายวันเกิด ณ กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม

ก.ไอซีที เตรียมเปิด Royal Pavilion เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวในงาน Bangkok International ICT ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๕

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยถึงรายละเอียดการจัดงาน “Bangkok International ICT Expo 2012” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3