ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฟรี เชิญร่วมโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๑:๒๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี

๑. โครงการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นรองรับรายได้แท้จริงที่เพิ่มขึ้น

ลักษณะของโครงการ

๑. ฝึกอบรมแรงงานใหม่ (แรงงานที่สมัครเข้าท างานและสถานประกอบกิจการพร้อมที่จะรับท างานเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง) ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีทักษะฝีมือ พร้อมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะ ทัศนคติที่ดีในการท างานให้ตรงตามที่สถานประกอบกิจการต้องการ รองรับค่าจ้างวันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาทอบรม ๑๕ วัน (๙๐ ชั่วโมง) รุ่นละ ๓๐ คน

๒. ฝึกอบรมยกระดับแรงงาน (แรงงานที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่มีรายได้ต่ ากว่า ๓๐๐ บาท)ในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ให้มีทักษะฝีมือ พร้อมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะทัศนคติที่ดีในการท างาน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานของลูกจ้างให้ตรงตามที่สถานประกอบกิจการต้องการ รองรับค่าจ้างวันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาทอบรม ๕ วัน (๓๐ ชั่วโมง) รุ่นละ ๓๐ คน

๓. ฝึกอบรมแรงงานในภาคเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป/อาหารแปรรูป แรงงานนอกระบบ(กลุ่มคนที่รับงานไปท าที่บ้าน กลุ่มที่ท างานรับจ้างในภาคเกษตร ภาคการผลิตและกลุ่มที่ท าอาชีพอิสระ) ให้มีทักษะฝีมือพร้อมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะ ทัศนคติที่ดีในการท างาน ให้ตรงตามที่สถานประกอบกิจการต้องการรองรับค่าจ้างวันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาทอบรม ๓ วัน (๑๘ ชั่วโมง) รุ่นละ ๓๐ คน ผู้เข้าอบรมจะได้รับค่าอาหารวันละ ๑๒๐ บาท (ต้องฝึกอบรมอย่างน้อยวันละ ๖ ชั่วโมง)

๒. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ลักษณะของโครงการ

๑. พัฒนาศักยภาพของแรงงานด้านภาษาต่างประเทศให้สามารถสื่อสารได้มากกว่า ๒ ภาษา เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

๒. พัฒนาระบบการการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งรูปแบบห้องเรียนและแบบ e-learning ให้มีประสิทธิภาพและขยายผลอย่างกว้างขวางต่อไป

๓. กลุ่มเป้าหมายคือแรงงานในสถานประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ

๔. จัดฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศแบบห้องเรียน หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง รุ่นละ ๒๐ คนและแบบ e-learning โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี จะให้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ elearning กับผู้สมัครฝึกอบรม เพื่อให้สามารถฝึกอบรมด้วยตนเองได้

สถานประกอบกิจการสนใจส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมหรือผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย hitech.dsd@gmail.com

ติดต่อด่วนที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๖๐๗-๙ ต่อ ๑๐๒ , ๒๐๖ หรือ๓๐๒


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี ศึกษาดูงานในนิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี นำโดย นายทองหล่อ ต้อยปาน ผู้อำนวยการ สถาบัน ได้นำเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกอบรมในโครงการศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตร “เตรียมเข้าทำงาน” จำนวนรวม 120 คน...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขาพนักงานนวดฝ่าเท้า

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เปิดอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนวดฝ่าเท้า ให้กับประชาชนผู้สนใจในจังหวัดอุบลราชธานี นางจุฑามาศ บุญอาจ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง