ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมส่งเสริมการส่งออก หนุนอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนังไทย “ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ” พร้อมโชว์ศักยภาพในงาน ‘BIFF & BIL 2012’ ภายใต้แนวคิด “ASEAN INTERGRATION : SUCCESS & BEYOND”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๐๙:๔๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--M.O. CHIC

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกับ 15 กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนังไทย จัด“งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนังปี 2555” (BIFF & BIL 2012 : The Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair 2012) เพื่อเป็นเวทีสำหรับพบปะเจรจาแก่ผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศ กับผู้ประกอบการไทย ซึ่งหนึ่งในความพิเศษของงานจะอยู่ที่การนำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นและสินค้าเครื่องหนังตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ภายใต้แนวคิดหลักของงาน “ASEAN INTERGRATION : SUCCESS & BEYOND” การหลอมรวมตลาดแฟชั่นและเครื่องหนังของไทยและภูมิภาคอาเซียนให้เป็นตลาดที่ใหญ่และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมก้าวสู่การเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับภูมิภาคอาเซียนที่ยั่งยืน

การนำเสนอศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นและสินค้าเครื่องหนัง ‘ต้นน้ำ’ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตเส้นใย เส้นด้าย และผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์ มีการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตเส้นใยที่พัฒนาร่วมกับประเทศญี่ปุ่นและสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยอย่างครบวงจรและเป็นการสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นและสินค้าเครื่องหนัง ‘ต้นน้ำ’ ในระยะยาวอีกด้วย

ในด้านการนำเสนอศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นและสินค้าเครื่องหนัง ‘กลางน้ำ’ ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่งสิ่งทอไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย กลุ่มอุตสาหกรรมทอผ้าไทย ซึ่งจะมีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดปัญหาโลกร้อน เช่น การพิมพ์ผ้าในระบบ Inkjet Printing , Coating and Lamination โดยได้ทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวร่วมกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยจะเน้นที่ตลาดญี่ปุ่นเป็นหลัก รวมทั้งในตลาดยุโรปด้วย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอนวัตกรรมอื่น ๆ ที่ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยได้พัฒนาสิ่งทอและผ้าผืนต่าง ๆ จากวัสดุธรรมชาติ เน้นความเป็น Eco – Green เพื่อให้ผู้ใช้งานสวมใส่ได้สบายและเป็นการใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งเน้นความแข็งแกร่งในด้านการทอผ้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการค้าแฟชั่นของอาเซียน ซึ่งได้มีการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมด้านสิ่งทอร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอิตาลีอีกด้วย

และสำหรับการนำเสนอศักยภาพของสำหรับอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นและสินค้าเครื่องหนัง ‘ปลายน้ำ’ ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ 1) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ได้แก่ กลุ่มสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กลุ่มสมาคมพ่อค้าผ้าไทย กลุ่มสมาคมไหมไทย กลุ่มศูนย์บริการส่งออกโบ๊เบ๊ และอุปนายกสมาคมชาวโบ๊เบ๊ กลุ่มสมาคมออกแบบสร้างสรรค์ จะมีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของเครื่องนุ่งห่มไทย คือ การตัดเย็บเสื้อผ้าในรูปแบบใหม่ โดยการใช้คลื่นเสียง Ultrasonic มาช่วยในการตัดเย็บ เพื่อละลายเนื้อผ้าที่เป็นโพลีเอสเทอร์ให้เชื่อมติดกัน ไม่มีรอยตะเข็บให้เห็นเวลาสวมใส่ และถักทอเนื้อผ้าเป็นผืนเดียวกัน ไร้รอยตะเข็บ นวัตกรรมการพิมพ์เพื่อให้เสื้อผ้ามีคุณสมบัติเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเสื้อผ้ากีฬา นวัตกรรมแฟชั่นในกลุ่มผสมที่ยังไม่เคยจัดแสดงมาก่อน เช่น งาน Handmade ในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ ให้ลงตัวกับกลุ่ม Exotic Skin & Exotic Leather เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ในการให้คำแนะนำด้านการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ อันจะเป็นส่วนช่วยยกระดับและเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ค้าเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่การเปิดการค้าเสรีของกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อไป 2) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ได้แก่ กลุ่มสมาคมเครื่องหนังไทย กลุ่มสมาคมรองเท้าไทย กลุ่มสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย และกลุ่มสมาคมฟอกหนังไทย ซึ่งจะนำเสนอนวัตกรรมใหม่ โดยการนำเอาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเข้ามาร่วมในการออกแบบเป็นการใช้ Hand Paint โดยจะมีลักษณะที่เป็นลายผ้าไหมหรือลายที่เป็นไทยๆ มาจัดแสดงให้ชมภายในงาน อีกทั้งมีการนำเสนอเทคนิคการนำหนังมาสาน การย้อมสีและลงฟอกสี ที่เป็นการนำเอา HERB มาเป็นส่วนในการสร้างสรรค์งาน ซึ่งมีส่วนช่วยให้เครื่องหนังไทยมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางกลุ่มสมาคมรองเท้าไทยยังมีการนำเทคโนโลยีล่าสุดคือ Ionic Gravity Bonding ซึ่งเป็นการประกบติดวัสดุผ้าทุกประเภทให้สามารถยึดเกาะ พื้นผิวของรองเท้าไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะฟองน้ำ รองเท้าผ้าใบ หรือ รองเท้าหนังแท้ซึ่งคุณสมบัติติดทนนานและรักษาทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการด้านสินค้าแฟชั่นและสินค้าเครื่องหนังทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมชมศักยภาพของอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นและสินค้าเครื่องหนังทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งกิจกรรมไฮไลท์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ ในงานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนังระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน “งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนังปี 2555” (BIFF & BIL 2012 : The Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair 2012) โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องชาแลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี (วันเจรจาธุรกิจ: 27-29 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 – 18.00 น. และวันจำหน่ายปลีก 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 – 21.00 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการส่งอออก โทร 0-2507-8370, 2507-8369, 2507-8367, 2507-8368 / สายด่วน 1169 หรืออีเมล์ biff@ditp.go.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการส่งออก เชิญชวนผู้ประกอบการแฟชั่นและเครื่องหนัง รวมทั้งผู้ที่สนใจทั้งไทยและเทศ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนังที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน “BIFF & BIL 2012”

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกับ 15 กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนังไทย เดินหน้าจัด “งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนังปี 2555” (BIFF & BIL 2012 : The Bangkok International Fashion Fair and Bangkok...

Thailand Health & Beauty Show 2005 สำเร็จเกินคาด ต่างชาติเข้าชมงานเพิ่มขึ้น 20 %

กรุงเทพฯ--8 ก.ย.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น นางจันทรา บูรณฤกษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า ผลการจัดงานแสดงสินค้าธุรกิจบริการสุขภาพและความงาม 2548 หรือ Thailand Health and Beauty Show 2005 ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2548 ณ ศูนย์...

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับ 15 องค์กรเอกชน งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง 2005

กรุงเทพฯ--29 ก.ค.--อินคริสซ์ เน็ทเวิร์ค เอเจนซี แอนด์ คอนซัลแทนส์ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับ 15 องค์กรเอกชน จัดงาน "BIFF & BIL 2005" งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้ งานแสดงสินค้าแฟชั่นและเค...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง