ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๐๑ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ศูนย์อาเซียนศึกษา ราชภัฏธนบุรี จัดอบรม “ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร” ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

รองศาสตราจารย์ประยูร ทรงศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) เชิญบุคลากรของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมการอบรม “ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร”

ภาพข่าว: “อีซี่บาย ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน” ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์สร้างความสุขแก่น้อ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

มร.ทาเคฮารุ อุเอมัทซึ (ตรงกลาง)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารอีซี่บาย คุณณัทพัช มิลเลอร์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน และพนักงานชาวอีซี่บายจากกรุงเทพฯและสาขาสกลนครร่วมมอบชุดคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนา “กลยุทธ์การตลาดดิจิตอล สำหรับ SMEs สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

เรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฟรีในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยใน AEC” และ “กลยุทธ์การตลาดดิจิตอล สำหรับ SMEs สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Digital Marketing Strategy for SMEs to AEC)” วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 - 12.00

นครนนท์ชวนออมวันละบาท สมัครกองทุนสวัสดิการชุมชน ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลนครนทบุรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดตั้งสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การจัดสวัสดิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เพื่อส่งเสริมระบบสวัสดิการให้กับประชาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ -

ภาพข่าว: โททัล ฟู้ด (ประเทศไทย) รับรางวัล “ไทยซีเล็คท์” ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตร “ไทยซีเล็คท์”ให้แก่ นายเรืองชาย สุพรรณพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท โททัล ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ผลิตอาหารพร้อมรับประทานหรือพร้อมปรุง ที่ผ่านขั้นตอนการประกอบอาหาร

ภาพข่าว: เพ็นต้า อิมเพ็กซ์ รับรางวัล “ไทยซีเล็คท์” ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตร “ไทยซีเล็คท์”ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารไทย ให้แก่ นายอุฬาร อภิรูปากร ประธานกรรมการ บริษัท เพ็นต้า อิมเพ็กซ์ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตอาหารพร้อมรับประทานที่ผ่านขั้นตอนการประกอบอาหาร

ภาพข่าว: เจ.เอ็ม. อุตสาหกรรมอาหาร รับรางวัล “ไทยซีเล็คท์” ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตร “ไทยซีเล็คท์”ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารไทย ให้แก่ คุณรัชดา ขอประเสริฐ ประธานกรรมการ บริษัท เจ.เอ็ม. อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ในฐานะผู้ผลิตอาหารพร้อมรับประทานที่ผ่านขั้นตอนการประกอบอาหาร

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) เปิดคอร์สอบรมพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจกิจ “10 ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

บาร์โค้ด คือ ภาษาสากลแห่งโลกธุรกิจ (The Global Language of Business) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเปิดประตูทางการค้าให้กว้างไกลยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันคู่ค้าในทุกระดับ หรือในคู่ค้าต่างชาติ ต่างภาษา

ภาพข่าว: บูโร เวอริทัส ร่วมจัดสัมมนาแนะนำมาตรฐานอาหารสำหรับผู้ประกอบการภาคใต้ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ร่วมกับ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนา “มาตรฐานสาหรับผู้ประกอบการอาหาร เลือกอย่างไรให้ได้ประโยชน์” ณ ห้องชโนทัย 1 ชั้น 2 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าว: เพพเพอร์มินท์ ฟิลด์ มอบรางวัลพร้อมผลิตภัณฑ์ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

นายธนวัฒน์ เพชรเชิดศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์กร (ที่ 4 จากขวา) บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเพพเพอร์มินท์ ฟิลด์ ได้สนับสนุนการจัดงานแข่งขัน “จักรยานท่องเที่ยว หาดใหญ่ เอ็ม.ที.บี. จามโบรี 2555”

อบรม "กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ยุค 3.0" เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การแข่งขันเชิงรุก ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

อบรม "กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ยุค 3.0" เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การแข่งขันเชิงรุก และกรณีศึกษาธุรกิจหลากองค์กร หลายประเภท ที่ประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ วันที่ 17 ก.ค. 55 อบรม กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ยุค 3.0(Modern Marketing Strategy) -

ภาพข่าว: ดัชมิลล์ ซีเล็คเต็ด มอบนมให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กฯ ส่งเสริมเด็กไทยดื่มนม ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

ปวีณา กลกิจชัยวรรณ (ที่ 3จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์นมสดพร้อมดื่มบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด มอบนมสดพาสเจอร์ไรส์ดัชมิลล์ ซีเล็คเต็ด ให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เนื่องในวันดื่มนมโลกเพื่อช่วยรณรงค์ให้เด็กไทยหันมาดื่มนมเพื่อสุขภาพให้มากขึ้น

Computer Forensics Training for IT Staff ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

หลักสูตรอบรมในการทำความเข้าใจในหลักฐานทางดิจิตอล ระยะเวลา 1 ชั่วโมง สำหรับพนักงาน IT ในการจัดการกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ โดยหลักสูตรจะอธิบายความหมายของ Computer Forensics และเทคนิคเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Computer Forensics

รับสมัครนักออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย ร่วมแข่งขันในแฟชั่นเรียลลิตี้รายการแรก ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

ค้นหานักออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย รายการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย โดยนำเสนอในรูปแบบการประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย เพื่อเผยแพร่ความงดงามและคุณค่าของผ้าไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

ภาพข่าว: เวเนเซีย หัวหิน มอบทุนการศึกษา ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

คุณสุขเกษม และ คุณสุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ ผู้บริหารโครงการ เดอะ เวเนเซีย หัวหิน-ชะอำ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนท้องถิ่นจำนวน 50 ทุน จาก 5 โรงเรียน ในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในงานพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ เดอะ เวเนเซีย

นิทรรศการจิตรกรรม “ดอกไม้มิถุนา: Flower of June” ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ จัดนิทรรศการจิตรกรรม “ดอกไม้มิถุนา: Flower of June” รวบรวมผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะจิตรกรรมหลากหลายเทคนิค อาทิ สีอะคลิลิก สีน้ำมัน ทองคำเปลว โดยศิลปินชื่อดังในประเทศไทย 11 ท่าน อาทิ วัฒนา พูลเจริญ ช่อทิพย์ ศรีสวัสดิ์พงษ์

ภาพข่าว: ภาคีต่อต้านคอร์รัปชัน เปิดตัวหนังสือเดินทางความดี ปลุกเด็กไทยต้านโกง ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

ทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่4จากซ้าย) ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ที่2จากขวา) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม คณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น (ที่2จากซ้าย) พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ร่วมงาน

ภาพข่าว: “อยากให้เรามีแต่ ข้อ ดี” หนังสือที่มี ข้อดี ไม่รู้จบ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช (คนที่หกจากซ้าย) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลศิริราช และผู้เขียนหนังสือ “อยากให้เรามีแต่ ข้อ ดี” ร่วมกับ สำนักพิมพ์บันลือบุ๊คส์ โดยนางโชติกา อุตสาหจิต (คนที่สี่จากขวา)

ดำรงค์ เบรน แมนเนจเม้นท์ จัดสัมมนา "ศาสตร์ แห่ง ความสำเร็จ" ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

เนื่องด้วย บริษัท ดำรงค์ เบรน แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดย อาจารย์ ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง ผู้ให้คำปรึกษาพร้อมจัดอบรมสัมมนาในเชิงบริหารธุรกิจ และ สร้างแรงบันดาลใจ โดยทางอาจารย์เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจด้วยตนเองตั้งแต่อายุ 30 ปี

ภาพข่าว: แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

คุณลลานา ธีระนุสรณ์กิจ (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (KCG Excellence Center) เคซีจี กิมจั๊วกรุ๊ป ผู้นำเข้าสินค้าอาหารสำเร็จรูปและเนยแข็งระดับโลก ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าบริโภคที่มีคุณภาพรายใหญ่ในประเทศไทย อาทิ

วิศวฯ จุฬาฯ เปิดตัวโครงการความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับภาคอุตสาหกรรม เตรียมพร้อมรับมือประชาคมเศรษฐกิจอา ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงวิสัยทัศน์แห่งการขับเคลื่อนประเทศ ในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบ 99 ปี ด้วยการประกาศเดินหน้าโครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวฯ จุฬาฯ กับภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ เพื่อปูทางสู่ความแข็งแกร่งในด้าน

ปตท. ได้รับการจัดอันดับ 167 บริษัทยักษ์ใหญ่ Forbes Global 2000 ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 167 จาก 2,000 บริษัทชั้นนำทั่วโลกที่มีขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุด ประจำปี 2555 จากการสำรวจ Forbes Global 2000

ช้อป...สินค้าคุณภาพ ในงาน “ร้อยรักษ์...รวมใจผู้นำสตรีไทย ครั้งที่ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ชวนเลือกสรรสินค้าคุณภาพ ของดี ของอร่อย จากฝีมือกลุ่มผู้นำสตรีไทย ในงาน “ร้อยรักษ์...รวมใจผู้นำสตรีไทย ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 8 - 19 มิถุนายน 2555 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นจี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค งาน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดงานแถลงข่าว “การประชุมสภากระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยา ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจหลักในการบำบัด แก้ไข เด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำผิด ให้กลับตนเป็นคนดีและคืนสู่สังคมและครอบครัวต่อไป ในโอกาสนี้ได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันกำกับดูแลกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยา

ภาพข่าว: สมทบทุน ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

นายวิฑูรย์ ริ้วเหลือง (ขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บี. เอ็ล. ฮั้ว จำกัดบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าว: แสงชัยแอร์ควอลิตี้ เปิดตัวเครื่องฟอกอากาศ “Blueair” ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

นายวรเทพ อัศวนิเวศน์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายบุญฤทธิ์ ฉันสุวรรณ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวเครื่องฟอกอากาศ แบรนด์ Blueair (บลูแอร์) นวัตกรรมแห่งการฟอกอากาศจากสวีเดน

ภาพข่าว: ดีซี คอนซัลแทนส์ฯ จับมือพันธมิตร ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ที่สี่จากขวา)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด และคณะผู้บริหาร แถลงข่าวประกาศร่วมเป็นพันธมิตรกับ มร.ไมเคิล เดอ เครทเซอร์ (ที่สามจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โก

อิตาเลเซีย ฉลอง 50 ปี จัดงาน “อิตาเลี่ยน เฟสตา 2012” ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

อิตาเลเซีย (Italasia) ผู้นำเข้าสินค้าชั้นนำจากประเทศอิตาลี จัดงานใหญ่เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปงาน อิตาเลี่ยน เฟสตา 2012 (Italian Festa 2012) พบกับที่สุดแห่งการช้อปปิ้งสินค้าอิตาเลี่ยนไลฟ์สไตล์ อาทิ เช่น ไวน์คุณภาพ,

3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ตั้งคณะทำงานจัดตั้งสถาบันวิจัยอ้อย น้ำตาลทราย ประสาน ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

วช.หนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย อัดฉีดทุนวิจัยปีละกว่า 100 ล้านบาท เปิดให้ผู้ประกอบการเสนอหัวข้อวิจัยเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตั้งแต่การกระบวนการพัฒนาสายพันธุ์อ้อย การเพาะปลูก เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตต่อไร่

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เตือนระวังมิจฉาชีพนำสลากปลอมไปขึ้นเงินรางวัล ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

นายเชิดชัย ประทุมมา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าว เกี่ยวกับการจับกุมผู้ต้องหาในขบวนการปลอมธนบัตรและปลอมสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งพ.ต.อ.ประสพโชค พร้อมมูล รองผู้บังคับการกองปราบปราม และพ.ต.อ.บุญส่ง

Be better placed at the IDP Education Expo 2012 ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

พบกับทุกคำตอบของทุกคำถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียได้ในงานการศึกษาออสเตรเลีย IDP Education Expo 2012 จัดโดย IDP Education Services ภายในงาน

Home Expo & Living Concept ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

งาน Home Expo & Living Concept มหกรรมแสดงสินค้าและของตกแต่งบ้านที่บริษัท โฮมโชว์ จำกัด จัดขึ้นเพื่อเอาใจคนรักการแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ พบผู้ประกอบการและบริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์

ภาพข่าว: กกพ. และ ผู้บริหาร สำนักงาน กกพ.ลงพื้นที่เพื่อพบปะสื่อมวลชนลำปางและเชียงใหม่ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

นายพิสิษฐ์ สุนทรีรัตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ที่ 4 จากซ้าย) และ นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ที่ 5 จากซ้าย) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. ลงพื้นที่

ภาพข่าว: ยามาฮ่าคว้าสุดยอดรางวัล Trusted Brands Gold Award 2012 ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

คุณพงศธร เอื้อมงคลชัย ผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน วางแผน และบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด รับรางวัลชนะเลิศระดับทองคำ Trusted Brands Gold Award 2012 ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 ในงานประกาศผลรางวัลแบรนด์ที่ผู้บริโภคในประเทศไทย

การจัดสร้างพระพุทธรูปปางตรัสรู้ อนุสรณ์งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี?แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

เนื่องในโอกาสการฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในปี ๒๕๕๕ นี้ รัฐบาลได้พิจารณาเห็นสมควรจัดสร้างพุทธศาสนสถาน และพระพุทธรูปปางตรัสรู้ จำนวน ๙ องค์ โดยใช้พื้นที่สาธารณะ สำหรับประดิษฐาน เพื่อให้ประชาชนในแต่ละภูมิภาคได้กราบไหว้สักการะ

ภาพข่าว: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแถลงจับกุมขบวนการปลอมธนบัตรและสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

นายเชิดชัย ประทุมมา รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ต.อ.บุญส่งจันทรีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ พ.ต.อ.ประสพโชคพร้อมมูล

ภาพข่าว: ฮูการ์เดน ชวนคนรุ่นใหม่ ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ดีไซน์ใกล้ชิดธรรมชาติ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

ระวิน ศุภวานิช (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บริวเบอรี่ จำกัด จัดงานแถลงข่าวโครงการ Hoegaarden Different by Nature Design Contest 2012 เชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์สุดสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “Different by

ศศินทร์เผยงานวิจัย“พลวัตวัฒนธรรมโลก:ผลกระทบต่อวัฒนธรรมไทย” ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ เปิดเผยผลงานวิจัยเรื่อง “พลวัตการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของโลก:ผลกระทบต่อวัฒนธรรม-สังคม” พบคนไทยให้ความสำคัญกับการบริโภค เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยังหลงลืมอัตลักษณ์ของชุมชน และละทิ้งถิ่นฐานเพื่อหารายได้ฯลฯ

ก.ไอซีที จับมือ สรอ. เปิดรับฟังความคิดเห็น “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง (Public hearing) เรื่อง “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” ว่า กระทรวงฯ ได้ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาล

ก.ไอซีที ร่วมประชุม ICT Summit ในงาน World Economic Forum on East Asia ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังร่วมเป็นประธานการประชุมสุดยอดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Summit) ภายใต้การประชุม World Economic Forum on East Asia ปี 2555 ว่า

ภาพข่าว: “ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเยี่ยมชม ระบบการชำระราคาและส่งมอบของ MCX ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

นายจรัมพร โชติกเสถียร (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเยี่ยมชมระบบชำระราคาและส่งมอบของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าของประเทศอินเดีย (Multi Commodity Exchange of India Ltd หรือ MCX)

ภาพข่าว: คุณปัญญา รับรางวัลปลอดบุหรี่ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

คุณปัญญา นิรันดร์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เวิร์คพอยท์ฯ ได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 25 ปี เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จาก ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในงาน “25 ปี เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่”

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน “ร่องรอยกาลเวลา: สุรินทร์ อีสาน ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

“ร่องรอยกาลเวลา: สุรินทร์ อีสาน ลุ่มน้ำมูนเชื่อมน้ำโขง สยาม-ขแมร์การสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน” ณ โรงแรมทองธารินทร์อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน พร้อมกับชมสารคดีชุด

ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคในการประกวดดิอาจิโอ มาร์เก็ตติ้ง ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากการประกวดดิอาจิโอ มาร์เก็ตติ้ง บริเลียนซ์ อวอร์ดส์ โดยฮิลล์ แอนด์ นอลตันฯ ชนะเลิศในประเภทโครงการดื่มอย่างรับผิดชอบยอดเยี่ยม

อาดิดาสเปิดตัวรองเท้าฟุตบอลรุ่นล่าสุด ต้อนรับศึกฟุตบอลยูโร 2012 “พรีเดเตอร์ เลธัล ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

อาดิดาส ผู้นำผลิตภัณฑ์กีฬาและไลฟ์สไตล์ระดับโลก ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์กีฬาฟุตบอลอีกครั้ง วางจำหน่ายสุดยอดรองเท้าฟุตบอลระดับโลกรุ่นล่าสุด “พรีเดเตอร์ เลธัล โซนส์” (Predator Lethal Zones) พร้อมกันทั่วโลก 1 มิถุนายนนี้

ซุบซิบ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับรางวัล Global Anti-Counterfeiting ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

เป็นปลื้มสุดๆสำหรับ ปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อเครือข่ายด้านการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ 22 องค์กรที่มีเครือข่ายครอบคลุม 40 ประเทศ ตัดสินให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับรางวัล Global Anti-Counterfeiting Award

ฝึกคนให้เป็นคนดี กับ โครงการสร้างพื้นฐานทักษะชีวิต คนดีที่วิริยะ ตอน ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

ในยุคปัจจุบันการเป็นคนเก่งไม่ใช่เรื่องยาก มีช่องทางส่งเสริมมากมาย แต่ในยุคนี้กลับมีปัญหาเรื่องการทำให้เป็นคนดี หากคำว่าคนดี คือคนที่มีคุณประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ย่อมหมายความว่า คนดีจะเป็นคนที่พึ่งตนเองได้ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

ลาซาด้า บุกไทย ดัน สุขภาพและความงาม หวังสาวนักช็อปคลิ๊กเน็ตระเบิด ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

“Lazada” บริษัทลูกในเครือ “Rocket Internet” อินเทอร์เน็ตสัญชาติเยอรมันยักษ์ใหญ่ได้ทำการบุกไทยแล้ว Lazada เป็นธุรกิจ e-commerce ที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้ คุณอยากได้อะไร ในเว็บไซค์ www.lazada.co.th สามารถจัดหาให้คุณได้ทุกอย่างง่ายๆ

ภาพข่าว: ปตท. ขยายการเรียนรู้วิถีพอเพียงผ่านศูนย์เรียนรู้รักษ์ป่าฯ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

คุณพุทธชาด มุกดาประกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ คุณสมณีย์ มงคลโภชน์รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะเจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ กรมสรรพสามิต

ภาพข่าว: KGI ส่งมอบรางวัลคอนโดมิเนียมให้กับลูกค้าผู้โชคดี ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

คุณวิลเลี่ยม ฟาง (ที่2 จากซ้าย) กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI และคุณสุเทพ รุ่งสยาม (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล พร้อมทั้งผู้บริหารของเคจีไอ มอบรางวัลคอนโดมิเนียมให้กับคุณอรรถพล

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดเสวนา “สอนวิธีดูสินค้าของจริงเปรียบเทียบกับของปลอม” ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญสื่อมวลชนร่วมรับฟังการเสวนา“สอนวิธีดูสินค้าของจริงเปรียบเทียบกับของปลอม” โดย เจ้าของสินค้ายี่ห้อดัง อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Rolex, LaCoste และเครื่องสำอางชั้นนำจากประเทศเกาหลี วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา

ภาพข่าว: เทเลนอร์ จัดงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม World Economic Forum on East Asia ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

มร. จอห์น เฟรดริค บัคคาส ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทเทเลนอร์ (ที่ 2 จากขวา) เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมงานประชุม World Economic Forum on East Asia 2012 ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1

โรงแรม เดอะ เบย์วิว ต้อนรับน้อง ๆ ผู้พิการทางสายตา จากร.ร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

นิจจพร มาประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา หนึ่งในกลุ่มโรงแรมสุโกศล ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมสนับสนุนห้องพักแก่น้องๆเยาวชนผู้พิการทางสายตา อายุระหว่าง 7-14 ปี จำนวน 20 คน จาก โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์

ภาพข่าว: ขอแสดงความยินดีกับทีมชนะเลิศการแข่งขันในกิจกรรม Algorithmic Trading Workshop and ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบความสำเร็จจากการจัดกิจกรรม Algorithmic Trading Workshop and Competition (โครงการแข่งขันส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นด้วย Algorithmic Trading)

ภาพข่าว: โครงการ “คืนกำไรสู่สังคมประจำปี 2555” ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือข่ายศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ จัดโครงการ “คืนกำไรสู่สังคมประจำปี 2555”

เติมฝัน ปันน้ำใจกับบสก.ปีที่ 5 ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

เป็นประจำทุกปีกับกิจกรรม เติมฝัน ปันน้ำใจกับบสก. ซึ่งปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่ 5แล้ว บิ๊กบอส คุณสุเมธ มณีวัฒนา ได้นำทัพผู้บริหารและพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) ร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

สศค. จับมือ UNDP กำหนดแนวนโยบายการคลังเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค. ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Programme: UNDP) ในการจัดทำกรอบแผนงานด้านการคลังที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภาพข่าว: "นันยาง" มอบทุนการศึกษา "คุณบุญสม ซอโสตถิกุล" ประจำปี 2555 ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

นายธวัชชัย ซอโสตถิกุล กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารบริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด มอบทุนการศึกษา "คุณบุญสม ซอโสตถิกุล" ประจำปี 2555 ให้กับบุตรหลานของพนักงานตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงระดับปริญญาตรี เป็นจำนวนเงินรวมกว่าสองแสนบาท ติดต่อกันเป็นปีที่

พม.จัดการแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

นายศุภฤกษ์ หงศ์ภักดี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธาน การแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการคนไทยใจอาสา ปี ๒๕๕๕ ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น ๑๑ อาคาร ๒

Eclipse ประกาศเริ่มดำเนินการผลิตเครื่องบินเจ็ทน้ำหนักเบาอย่างเป็นทางการ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

ในระหว่างการประชุม International Eclipse Dealer and Sales Conference ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เมืองอัลเบอร์เคอร์กี บริษัท Eclipse Aerospace, Inc. (EAI) ผู้ผลิตเครื่องบินเจ็ทน้ำหนักเบา (VLJ) ลำแรกของโลก ประกาศเริ่มการผลิตเครื่องบิน

GISTDA จัดปาฐกถาพิเศษ “Thailand Truth Untold” เรื่อง ความจริงประเทศไทย...(ที่คุณอาจไม่รู ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. หรือ GISTDA จัดปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความจริงประเทศไทย....(ที่คุณอาจไม่รู้)” (Thailand Truth Untold) เปิดเผยบทบาทภารกิจจริง ที่เป็นมากกว่าผู้สำรวจภัยพิบัติ

ภาพข่าว: เหมราชฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจากมณฑลหวิญฟุก ประเทศเวียดนาม ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (แถวหน้า ที่ 6 จากซ้าย ) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และนายโตโมยูกิ โอโนงิ (แถวหน้า ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัททีที เทคโน-ปาร์ค จำกัด ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมณฑลหวิญฟุก

ข่าวซุบซิบ: วินัย ฉัยรักษ์พงศ์ กับบทบาทใหม่ คิวเรเตอร์ คัดสรรสุดยอดสิ่งของกว่า 100 ชิ้น ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

แอบเห็น คุณฉิ่ง - วินัย ฉัยรักษ์พงศ์ นักออกแบบแถวหน้าของเมืองไทยกับบทบาทล่าสุด คือการทำหน้าที่คิวเรเตอร์ คัดเลือกสุดยอดไอเท็มจาก Collectable Items จากแสนสิริ เล้านจ์ เพื่อนำมาใช้ประมูลในงาน “The Auctionista Party” กิจกรรมดีๆ

ภาพข่าว: โรงแรมดุสิตธานี พัทยา รับมอบประกาศเกียรติคุณ “Happy Work Place ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

เมื่อเร็วๆนี้ ศจ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “Happy Work Place ทำดีเพื่อพ่อ” แก่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โดยมี นายอารัมภ์ ไชยสมศรี

อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ “SmartHeart Presents: Thailand ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด , สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจสัตว์เลี้ยง โดยการสนับสนุนของ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด

“เดอะพลัส” โปรเจ็คสร้างสรรค์สิ่งดีจากฟิลิปส์ได้เวลาคัดเลือก 3 ไอเดีย ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

- การแข่งขันแชร์ไอเดียในประเทศไทยมีผู้สนใจร่วมส่งไอเดียกว่า 400 ไอเดียผ่านทั้งสามหัวข้ออันได้แก่ เมืองน่าอยู่,เส้นทางสุขภาพดีและอยู่อย่างมีคุณภาพ -คะแนนโหวตจากสาธารณะชนและจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของฟิลิปส์จะมีผลในการคัดเลือกสามไอเดียชนะเลิศที่จะถูกนำมาสร้า

สเตล่า อาร์ทัว ขยายระยะเวลาในการเป็นพันธมิตรเทศกาลหนังเมืองคานส์ออกไปจนถึงปี ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

สเตล่า อาร์ทัว (Stella Artois) เบียร์อันดับหนึ่งของโลกสัญชาติเบลเยียม ประกาศวันนี้ว่า บริษัทได้ขยายระยะเวลาในการเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ไปจนถึงปี 2558 (รูปภาพ: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120604/NY17458-a) (รูปภาพ:

ซิมไบโอนิกซ์ เปิดตัวระบบจำลองการผ่าตัดสอดสายสวนหลอดเลือดบริเวณขาช่วงล่าง ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

ซิมไบโอนิกซ์ ยูเอสเอ คอร์ปอเรชั่น (Simbionix USA Corporation) ผู้นำของโลกด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์การศึกษาและการฝึกเสมือนจริงทางการแพทย์ ประกาศเปิดตัวระบบจำลองการผ่าตัดสอดสายสวนหลอดเลือดบริเวณใต้หัวเข่าลงไป สำหรับใช้กับเครื่องฝึกผ่าตัดเสมือนจริง ANGIO

พม.ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการสังคมงบปี ๕๕ กว่า ๙๐ ล้านบาท กระจายสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานพิธีเปิดการ “ประชุมสัมมนาเพื่อใช้กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม” ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องภานุมาศ ชั้น ๑๐

“รมช.ภูมิ”เผยหนุนเต็มสูบเข็นเป้าส่งออกโต 15 % ชี้ทางออกหาพันธมิตร เจาะตลาดใหม่ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

“รมช.ภูมิ”เผยหนุนเต็มสูบเข็นเป้าส่งออกโต 15 % ชี้ทางออกหาพันธมิตร เจาะตลาดใหม่ เปิดโครงการครึ่งปีหลังดันSME-รากฐานสู่AECและสากล ที่ปรึกษาฯเยอรมันเล็งไทยทำฐานผลิตเกษตรศักยภาพสูง ดัน 3 หน่วยงานผนึกกำลังสร้างระบบเกษตรครบวงจร

“คอฟฟี่ เวิลด์ เรสเตอรองต์” เชิญชวน ”LIKE” [ไลท์] แอนด์ ”แชร์” ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

“คอฟฟี่ เวิลด์ เรสเตอรองต์” ในเครือ จีเอฟเอ จัดโครงการ “ LIKE & SHARE FOR KIDS ” [ไลท์ แอนด์ แชร์ ฟอร์คิท] เพื่อหาทุนบริจาคให้แก่ “เด็กน้อยบ้านนานา” ศูนย์พักพิงเด็กโอกาสน้อยในจังหวัดเชียงราย

นิทรรศการจิตรกรรม ชุด ดอกไม้มิถุนา (Flower of June) ระหว่างวันที่ 2 – 30 มิถุนายน 2512 เวลา ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

ดอกไม้ประดับตกแต่งผืนโลกนี้ให้งดงาม สีและกลิ่นของดอกไม้ช่วยจรรโลงให้โลกนี้น่าอยู่ น่าอภิรมย์ เพราะความประทับใจและเห็นคุณค่าในความงามของดอกไม้ ศิลปินทั้ง 11 คน คือ วัฒนา พูลเจริญ, ช่อทิพย์ ศรีสวัสดิ์พงษ์, ธารา วงศ์รัตน์, วิญญา จันทะพล, วสันต์ คร้ามศรี,

ICCA สนับสนุนงาน Cruise Shipping Asia-Pacific ตอกย้ำอุตสาหกรรมเรือสำราญออสเตรเลียเติบโตแข็งแกร่ง ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

งาน Cruise Shipping Asia-Pacific ซึ่งเป็นงานประชุมและงานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมเรือสำราญในตลาดเกิดใหม่อย่างเอเชียแปซิฟิก ประกาศว่า International Cruise Council Australasia (ICCA) จะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ (ภาพ:

“ซีเอ็มซี-อิมแพ็ค” เตรียมจัด BMAM Expo Asia 2012 รวมเทคโนโลยีไฮเทคดูแลความปลอดภัยโรงงาน- ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ซีเอ็มซี เอ็กซิบิชั่น เซอร์วิส จำกัด มั่นใจงาน BMAM Expo Asia 2012 งาน?แสดงสินค้า ?เทค?โน?โลยี ด้าน?การบำรุงรักษาอาคาร ?และบริหารจัด?การทรัพยากรอาคาร?แห่ง?เอ?เชียครั้งที่ 5

“ยิ่งใกล้ก็ยิ่งรัก ยิ่งรักก็ยิ่งลึก” ค่ายคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ฯ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

“การรวมตัวกันของเด็กน้อยที่รักตัวเลข” เมื่อเด็กอัจฉริยะพบศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์“ยิ่งใกล้ก็ยิ่งรัก ยิ่งรักก็ยิ่งลึก” คงจะเป็นคำจำกัดความแทนใจของเด็กโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ฯ ของ สสวท. ที่มีต่อการเรียนรู้วิทย์ คณิตอย่างไม่หยุดนิ่ง

สกายสแกนเนอร์เผยนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมากเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงวันหยุดในเอเชีย ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

ผลการศึกษาโดยสกายสแกนเนอร์ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ชั้นนำด้านการสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยว พบว่า มีโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิดอย่างมากในเรื่องค่าใช้จ่ายของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ผลการศึกษาประจำปีเรื่องค่าใช้จ่ายที่จุด

ภาพข่าว: L&Eรับประกาศนียบัตร 85 องค์กรสร้างสุข “รวมพลัง สามัคคีทำดีเพื่อพ่อ” ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

ศาสตราจารย์นายแพทย์ อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม (ขวา) ที่ปรึกษากองสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. มอบประกาศนียบัตรแก่ บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โรงงานผู้ผลิตโคมไฟฟ้า ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด

ซัมซุง ประกันชีวิต ทุ่มงบกว่า 30 ล้าน สร้างแบรนด์และกิจกรรมเพื่อสังคม ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

มร. ซี โดนอลด์ คาร์ดีน กรรมการผู้จัดการและ ประธานบริหาร บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศเกาหลี) ปรับแผนการรุกตลาดในครึ่งปีหลังนี้

ทรู ยู มอบความสุขสุดอร่อย สำหรับลูกค้าทรูคนพิเศษ หลากหลายร้านค้าชื่อดัง ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

ทรู ยู มอบความสุขพิเศษสำหรับลูกค้าในกลุ่มทรู ให้อิ่มอร่อยสุดคุ้มกับหลากหลายร้านดัง รับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้- 30 มิถุนายน 2555 เพียงแสดงบัตรทรูการ์ด หรือดาวน์โหลด e-coupon ได้ที่ www.true-u.com หรือกดรหัสผ่านมือถือ (ฟรี) รับข้อเสนอพิเศษ ได้แก่ -

ส่งออกฯ อินเทรนเปิดหลักสูตรฝึกอบรมผ่านอินเตอร์เน็ต ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

กรมส่งเสริมการส่งออก โดยสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ เปิดหลักสูตรฝึกอบรม “การคำนวนต้นทุนและการตั้งราคาเพื่อส่งออก” ผ่านระบบ E-Learning หวังเพิ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดการค้าไทย นางสาวกาญจนา เทพารักษ์

จัดงานสัมมนา InterPlas Thailand 2012 ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--ECO PACKAGING FOR THE FUTURE กำหนดการ งานสัมมนา InterPlas Thailand 2012 เรื่อง ECO PRODUCTS FOR THE FUTURE วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 12.30

Honma Golf เปิดตัวโปรกอล์ฟคนใหม่ไฟแรง ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

เมื่อเร็ว ๆ นี้ฮอนม่า กอล์ฟได้ทำสัญญากับโปรฯคนใหม่ไฟแรง Juvic Pagunsanนักกอล์ฟชาวฟิลิปินส์ชื่อ จูวิค ปากุนซัน ก่อนมาเป็นนักกอล์ฟอาชีพ ปากุนซันประกอบอาชีพแคดดี้มาก่อน

ภาพข่าว: ธนาคารยูโอบี จัดกิจกรรม Workshop “ปั้นศิลปินไทยสู่เวทีอาเซียน” ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Workshop”ปั้นศิลปินไทยสู่เวทีอาเซียน” เพื่อสนับสนุนจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดเพื่อส่งเข้าประกวดในโครงการ ” ยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะเยียร์ ครั้งที่

บรรยากาศงาน HONMA EVENT DAY ที่สนามไดร์ฟออลสตาร์ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

บรรยากาศงาน HONMA EVENT DAY ที่สนามไดร์ฟออลสตาร์เมื่อวันที่ 25 -27 พ.ค. 2555 ฮอนม่า กอล์ฟ ได้จัดงานอีเว้นท์ขึ้นที่ลานกิจกรรมสาขาออลสตาร์ โดยมีสินค้าชุดใหม่ล่าสุด New S Series กับเทคโนโลยีหัวไม้ 7 ชิ้นครั้งแรกของโลกและสินค้าโปรโมชั่นกับข้อเสนอดี ๆ

ค่าย 2B-KMUTT รู้ตัวชัวร์ก่อนเลือกคณะที่ใช่ในรั้วมหาวิทยาลัย ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

เด็กม.ปลายเฮ! ค่าย 2B-KMUTTสร้างกระบวนการค้นหาตัวเอง ก่อนเลือกทางเดินในคณะที่ใช่ที่สุดในรั้วมหาวิทยาลัย เน้น “บ่มเพาะ” วิศวกร นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ผ่านการลงมือทำวิจัยจริงกับนักวิจัยมืออาชีพ

ภาพข่าว: ปตท. – ขนส่งทางบก ชวนนักขับขี่รุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

นางสมหญิง มานะจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ หัวหน้าส่วนทะเบียนรถยนต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในโครงการ

ภาพข่าว: กลุ่มนักข่าว ช่างภาพ คนบันเทิง มอบเงินช่วยเหลือเพื่อนนักข่าวบันเทิง ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

กลุ่มนักข่าว ช่างภาพ คนบันเทิง มอบเงินช่วยเหลือเพื่อนพ้องน้องพี่ คนบันเทิง ที่บ้านโดนน้ำท่วมจากโครงการ “รวมน้ำใจซับน้ำตา” ครั้งที่ 2 จำนวน 41 ราย ณ ห้องโลตัส 7 ชั้น 22โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีผู้ใหญ่ใจดีอย่าง คุณบริสุทธิ์

YOKOHAMA ชู “Sport Marketing” เดินหน้าหนุนนักขับทีมแข่งรถชั้นนำสุดตัว ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

YOKOHAMA เปิดแผนกลยุทธ์รุกตลาด ชู “Sport Marketing” ผ่านการสนับสนุนกีฬามอเตอร์สปอร์ตแบบ 360 องศา เดินหน้าปูพรมส่งทั้งยางและงบให้นักแข่งและทีมแข่งรถฝีมือระดับพระกาฬของไทย เพื่อใช้ลงทำศึกในรายการสำคัญตลอดฤดูกาล 2012

ร่วมสนุกชิงรางวัล บัตรคอนเสิร์ต Jason Mraz Live in BKK 2012 ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

SinghaSquare จัดกิจกรรมให้ร่วมสนุกชิงรางวัลสุดพิเศษกันอีกแล้ว ในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้ลุ้นบัตรคอนเสิร์ต Jason Mraz: Tour Is A Four Letter Word Live in Bangkok ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ที่ Impact Arena เมืองทองธานี

“แมนพาวเวอร์กรุ๊ป” เชิญร่วมสนุกกับการโหวต “5 อันดับผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลในใจคุณ&rdq ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

ในยุคที่ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น ทั้งในเรื่องการบริหาร การปกครองและอื่นๆ นั้นส่งผลให้มีอิทธิพลสำหรับสาวๆ หลายคนที่จะนำมาสร้างแรงบันดาลใจเอาเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างบุคคลเหล่านี้ “แมนพาวเวอร์กรุ๊ป”

ภาพข่าว: แพลนเน็ตคอม แสดงความยินดีครรอบ 60 ปี สถาปนากองตำรวจสื่อสาร ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (ที่2จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสมชาย สกุลวิจิตร์สินธุ (ขวาสุด) VP-Marketing บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด มอบกระเช้าแก่ พล.ต.ต. สุชาติ กังวาลจิต (ซ้าย) ผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร

ภาพข่าว: แพลนเน็ตคอม รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการ Happy Workplace ทำดีเพื่อพ่อ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

คุณเกรียศักดิ์ ชัยกังวาฬ (ที่2จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายบุคล ตัวแทนบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด เป็น 1 ใน 80 บริษัทที่เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจาก ศจ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม (คนกลาง) ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

ภาพข่าว: Fund Manager of the Year 2011 ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ธนาคาร ซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) ร่วมจัดงาน Exclusive Event แนะนำการลงทุนให้กับลูกค้า ซิตี้โกลด์ นำโดย นายปวิณ รอดลอยทุกข์ ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ กล่าวต้อนรับ Mrs. Alison

ภาพข่าว: ประกวดไอเดียคิดใหม่เพื่อสังคมสีขาว ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

วีรณัฐ โรจนประภา (ยืนที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันคิดใหม่ จัดโครงการประกวด “ไอเดียคิดใหม่ เพื่อสังคมสีขาว” เพื่อปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนไทยสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ โดยรางวัลชนะเลิศและรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ โครงการยิ้มเปลี่ยนโลก

สมาชิก กบข.เตรียมตัว มิ.ย.นี้ เปิดรับสมัครอบรมเพิ่มรายได้รุ่น 2 ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

กบข. จับมือโรงเรียนการนานาชาติสวนดุสิต จัดโครงการ กบข.อบรมเพิ่มรายได้รุ่นที่ 2 จัด 5 หลักสูตรเบเกอรี่ยอดนิยม เรียนง่าย ทำขายได้จริง อบรมสมาชิก กบข. ในราคาพิเศษ หลังโครงการแรกประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง สมาชิกสนใจสมัครเต็มอย่างรวดเร็ว

สัมมนาทางเทคนิค X-fest จะเริ่มที่เอเชียในเดือนก.ค.นี้ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

แอฟเน็ท อิเล็กทรอนิกส์ มาร์เก็ตติ้ง เอเชีย เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาทางเทคนิค X-fest 2012 แล้ววันนี้ แอฟเน็ท อิเล็กทรอนิกส์ มาร์เก็ตติ้ง เอเชีย (Avnet Electronics Marketing Asia) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท แอฟเน็ท (Avnet, Inc.) (NYSE: AVT)

ธนาคารโลก-เอิร์ทสโตน กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนการประชุม Investing in Asian Mining Indaba ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

ผู้จัดการประชุม Investing in Asian Mining Indaba ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2555 ในสิงคโปร์ (www.AsianMiningIndaba.com) รู้สึกภูมิใจที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation—IFC)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมรวมใจสร้างความดี ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากลของชาวพุทธทั่วโลกปีพุทธศักราช 2555 เป็นปีที่ชาวพุทธร่วมจัดงานฉลองปีพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นายสุวรรณ์ ดวงตา จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

มูลค่าการส่งออกไวน์ชิลีไปยังเวียดนามและไทยเพิ่มขึ้น 23.4% และ 34.5% ในปี ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๕

การขยายตัวของปริมาณและมูลค่าการส่งออกไวน์ชิลีไปยังตลาดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงด้านบวกสำหรับอุตสาหกรรมชิลีในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับการค้าระหว่างประเทศ และหลังจากความสำเร็จในการเข้าร่วมงาน ไวน์เอ็กซ์โป ฮ่องกง (Vinexpo