ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เผยโฉม 43 เยาวชน เดินหน้าพิชิตฝันสู่อนาคตเจ้าของธุรกิจ โครงการ Beta Young Entrepreneur สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม” รุ่นที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๕:๐๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--ไทยเบฟเวอเรจ

เดินหน้าสร้างฝันเยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำหรับ “โครงการ Beta Young Entrepreneur สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม รุ่นที่ 2 โดย มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ร่วมกับ หอการค้าไทย และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มีปณิธานในการพัฒนาด้านการศึกษา ร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนผู้มีความใฝ่ฝันอยากเป็นผู้ประกอบการ จนสามารถเฟ้นหาเยาวชนจำนวน 43 คน เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจาก 18 กูรู ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทชั้นนำของเมืองไทย รวมไปถึงการกู้ยืมทุนเพื่อเริ่มต้นกิจการของตัวเองเมื่อจบการศึกษา พร้อมรับทุนการศึกษา และโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินทุนการทำธุรกิจตลอดหลักสูตร 4 ปี ด้วยเงินสนับสนุนภายใต้ “กองทุนมูลนิธิสิริวัฒนภักดี” กว่า 99,999,999 บาท (เก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท) ตลอดโครงการ

ความพิเศษของโครงการนี้นอกเหนือจากที่นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆตลอด 4 ปี อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายรายเดือน เงินลงทุนครบวงจรสำหรับนักศึกษาและโอกาสพิเศษในการเข้า ศึกษาดูงาน ฝึกงานในบริษัทชั้นนำ พร้อมได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจาก 18 กูรู ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ และสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน อาทิ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด คุณศุภชัย เจียรวรานนท์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณสาระ ล่ำซำ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คุณเพชร พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดี กล่าวต้อนรับน้องๆนักศึกษาอย่างเป็นกันเองว่า “ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักศึกษาที่ได้ ผ่านการคัดเลือก ใน โครงการ Beta Young Entrepreneur รุ่นที่ 2 อยากให้ทุกคนเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุดเพื่อนำมาพัฒนาแผนธุรกิจของตนเอง การที่เราจะประสบความสำเร็จนั้น เราควรเปิดใจในการที่จะเรียนรู้และรับรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามา และมองบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบ ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่น มีความอดทน เพื่อให้เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆทุกคนจะสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้”

นักศึกษาในหลักสูตรนี้ ทุกคนต่างมีความมุ่งมั่น มีความฝันอยากเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ซึ่งกว่าที่น้องๆจะสามารถมาเป็นนักศึกษาทุนในโครงการนี้ได้ จะต้องผ่านด่านสุดหิน ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มข้น ทั้งการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม “UTCC Young Social Heroes Camp รุ่นที่ 2 ” ค้นหาผู้ที่มีทักษะในการดำเนินธุรกิจเบื้องต้น โดยวัดผลจากทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกการวางแผน (ทีมเวิร์ก) ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ภาวะทางจิตใจ (อีคิว) โดยมีคณาจารย์ร่วมสังเกตการณ์ ประเมินคะแนนอยู่เป็นระยะๆ สำหรับคะแนนที่ได้จากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะนำไปรวมกับคะแนนที่ได้จากการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในครั้งที่ผ่านมา จนได้เยาวชนคนเก่งเข้าศึกษาในหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม จำนวน 43 คน

นางสาว พรชนก จิรพงศาธร (กราฟ) นักศึกษาในโครงการ Beta Young รุ่นที่ 2 กล่าวว่า “ดีใจมากที่ได้ผ่านการคัดเลือก ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ตนจะทำความฝันให้เป็นจริง จะพยายามเรียนรู้อย่างเต็มที่ เพราะเป็นโอกาสที่เราไม่สามารถหาซื้อได้ ฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง โดยมีแบรนด์เสื้อผ้าของตนเอง ส่วนตัวที่บ้านได้ทำธุรกิจเสื้อผ้าแต่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ตนต้องการต่อยอดธุรกิจของทางบ้าน ซึ่งการทำธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ รู้สึกดีใจมากที่จะได้เข้าศึกษาในหลักสูตรผู้ประกอบการจากประสบการณ์จริง ตนจะเก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆที่ได้มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในอนาคต”

อีกหนึ่งผู้ผ่านการคัดเลือก ในโครงการ Beta Young รุ่นที่ 2 นางสาว สาวิตรี วันมงคล (โบว์) กล่าวอย่างดีใจว่า “รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรผู้ประกอบการ ซึ่งตนฝันอยากเปิดร้านอาหารเป็นของตนเอง ถือเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ การทำร้านอาหารให้ได้มาตรฐานและครองใจผู้บริโภคนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ตนจะพยายามเก็บเกี่ยวความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาแผนธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อทำตามความฝันในการเป็นเจ้าของร้านอาหารให้เป็นจริง โครงการนี้นับเป็นโครงการที่ให้สิ่งดีๆหลายอย่าง ขอขอบคุณทางมูลนิธิสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหอการค้าไทย ที่จับมือกันทำให้โครงการดีๆเช่นนี้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่ะ”

ทางด้านนักศึกษารุ่นพี่ นายวิทิกรณ์ รังนกโต้ (วิน) นักศึกษา โครงการ Beta Young รุ่นที่ 1 ได้เล่าถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ว่า “ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านของการเรียนในหลักสูตรผู้ประกอบการ ตนได้รับโอกาสในเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจจากกูรูหลายท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีชื่อเสียง มาถ่ายทอดแง่คิดที่เป็นประโยชน์และประสบการณ์ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ แบบใกล้ชิดและเป็นกันเอง ซึ่งโอกาสที่เราจะได้พบกับ ผู้บริหารระดับสูงในบริษัทชั้นนำของเมืองไทยนั้น นับเป็นโอกาสที่หาได้ยาก นอกจากนี้ ตนและเพื่อนๆในโครงการฯ รุ่นที่ 1 ยังได้เข้าฝึกงานในเชิงลึก กับบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมถึงร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็น การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส กิจกรรมฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม อยากจะให้น้องๆรุ่นต่อไปตั้งใจเรียนให้เต็มที่และเก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆให้คุ้มค่ามากที่สุด ครับ”

ท้ายที่สุดแล้ว แม้ว่าน้องๆบางคนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรผู้ประกอบการ แต่ทุกคนสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้ในอนาคต เพียงกล้าที่จะฝัน ตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองรักอย่างมุ่งมั่น เพื่อบันดาลฝันนั้นให้เป็นจริง “โครงการ Beta Young Entrepreneur” นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะช่วยผลักดันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอนาคต รวมติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ www.utcc.ac.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ชนะเลิศฝึกงานภาคฤดูร้อน

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แสดงความยินดี และมอบรางวัลให้กับนักศึกษาหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม รุ่นที่ 1 (Beta Young Entrepreneur) ที่ชนะเลิศโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2554 และได้ศึกษาดูงาน ณ...

จุฬาฯ จัด Road Show เยือนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--คิธ แอนด์ คินฯ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA ถ่ายภาพร่วมกันในกิจกรรม Road Show โครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์แ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง