ภาพข่าว: ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ มอบวุฒิบัตรแก่เยาวชนโรงเรียนวัดแหลมฉบัง รุ่นที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday February 28, 2012 11:08
กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--ยูนิไทย

ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ มอบวุฒิบัตรแก่เยาวชนโรงเรียนวัดแหลมฉบัง รุ่นที่ 1ในโครงการ “สอนทักษะวิชาชีพช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”

บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เยาวชนโรงเรียนวัดแหลมฉบัง จ.ชลบุรี รุ่นที่ 1 จำนวน 28 คน ที่เข้าร่วมโครงการ “สอนทักษะวิชาชีพช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์” โดย คุณธีรพล อุดมกาญจนนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง

โครงการ “สอนทักษะวิชาชีพช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.1 – ม.3 และมีความสนใจในด้านวิชาชีพช่างในสาขาดังกล่าว ได้มีโอกาสฝึกอบรม และได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐานและสามารถใช้ทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ งานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในระดับพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยโครงการนี้ได้เริ่มเปิดสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบัง รุ่นที่1 จำนวน 28 คน เมื่อวันที่21 มิถุนาย 2554 และจบหลักสูตรวันที่ 5 ตุลาคม 2554 รวมเวลาเรียน 48 ชั่วโมง

ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน จึงสนับสนุนให้เยาวชนได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อจะนำมาซึ่งความสำเร็จของเยาวชนและยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งจะเปิดการสอนสำหรับ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 28 พฤษภาคม ปีนี้

คำบรรยายใต้ภาพ

คุณ ธีรพล อุดมกาญจนนันท์ (ผู้ชายใส่แว่นเสื้อสีฟ้า ยืนตรงกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ณ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้ารดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพรจากนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางเบญจา หลุยเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี...

ภาพข่าว: ไวไว จัดขบวนแห่ สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

นางสาวเบญญาภา ปริญณรัฐ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว” นำทีมพร้อมใจจัดริ้วขบวนเครื่องสระเกล้าดำหัวเดินเท้า เข้าไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สระเกล้าดำหัว...

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าพระธาตุอรหันต์ และพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (จำลอง)เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557...

Related Topics