สำนักงาน กกพ. เผยความคืบหน้าในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า กกพ.เห็นชอบแล้ว 17 กองทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday February 28, 2012 15:13
กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--กกพ.

สำนักงาน กกพ. เผยความคืบหน้าในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า กกพ.เห็นชอบแล้ว 17 กองทุน ส่วนที่เหลือคาดแล้วเสร็จไม่เกินเมษายน 2555 พร้อมแบ่งกรอบการพิจารณาการจัดสรรเงินเพื่อพัฒนาชุมชน 11 ด้านเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า “ขณะนี้การจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่า 95% นอกจากนี้มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่ได้รับการเห็นชอบการแต่งตั้งจาก กกพ.แล้ว 17 กองทุน แบ่งเป็นกองทุนประเภท ก ที่มีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้า มากกว่า 5,000 ล้านหน่วยต่อปี ปริมาณเงินที่ได้รับมากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี จำนวน 6 กองทุน ได้แก่ กองทุนโรงไฟฟ้า จะนะ กองทุนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ กองทุนจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 กองทุนจังหวัดสระบุรี 1 กองทุนเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง กองทุนโรงไฟฟ้าบางปะกง และกองทุนประเภท ข ที่มีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากกว่า 100 ล้านหน่วยต่อปี แต่ไม่เกิน 5,000 ล้านหน่วย ซึ่งจะได้รับเงิน ระหว่าง 1-50 ล้านบาทต่อปี จำนวน 11 กองทุน ได้แก่ กองทุนโรงไฟฟ้ากระบี่ กองทุนโรงไฟฟ้าน้ำพอง กองทุนโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น กองทุนบริษัท กัลฟ์ ยะลากรีน กองทุนโรงกลั่นน้ำมันบางจาก กองทุนบริษัท ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ กองทุนจังหวัดร้อยเอ็ด 1 กองทุนบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ กองทุนจังหวัดปราจีนบุรี 1 และ 2 กองทุนจังหวัดระยอง 1 ส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งจาก กกพ. ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จครบ 38 กองทุน ไม่เกินเมษายน 2555 นี้”

ด้านแหล่งที่มาของเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้านั้น นางสาวนฤภัทรกล่าวเพิ่มเติมว่า “เงินที่ได้จะมาจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าที่นำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในอัตรา 1-2 สตางค์/หน่วย โดยจำนวนเงินตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 จนถึงปัจจุบันมีกว่า2,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีการจัดสรรให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า หรือ คพรฟ. บริหารงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามที่ กกพ. กำหนด กล่าวคือ เป็นค่าบริหารจัดการของ คพรฟ. ไม่เกินร้อยละ 15 แล้วแต่ขนาดของกองทุน อีกหนึ่งส่วนคือค่าดำเนินโครงการชุมชนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จะรอจ่ายให้กับกองทุนฯ ที่มีการทำแผนงานประจำปีเข้ามาเพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ฯ ตามความต้องการของประชาชนภายใต้กรอบการจัดสรรเงินใน 11 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะ การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน การพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และ โครงการและแผนงานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ประกาศตามที่ กกพ.เห็นชอบ โดยโครงการชุมชนดังกล่าวจะมาจากการประชาคมหมู่บ้านหรือตำบลและจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนในพื้นที่เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่เพื่อให้ความคิดเห็นประกอบก่อนที่จะนำมาเสนอต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาในการจ่ายเงินเข้ากองทุนต่อไป”


Latest Press Release

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) จัดสัมมนาหัวข้อ Steel Sheet Pile Design and Application

เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) ได้จัดงานสัมมนา Steel Sheet Pile Design and Application ขึ้น ณ ห้อง Meeting Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีคุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท...

ติวเข้ม คนป่าไม้สร้างเครือข่ายประชาชนทั่วประเทศ ร่วมป้องกันไฟป่าในโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า

ปัญหา “ไฟป่า” นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศปีละหลายล้านไร่ ทั้งในรูปแบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเกิดจากมนุษย์ โดยการป้องกันปัญหาไฟป่า ที่เป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของกรมป่าไม้ ที่ในปัจจุบัน...

MANAGING #CRISIS COMMUNICATION# #REPUTATION RISK# Masterclass 2014, 16 - 17 September 2557

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง MANAGING 'CRISIS COMMUNICATION' & 'REPUTATION RISK' Masterclass 2014 วันที่ 16-17 กันยายน 2557 วิกฤติการณ์!...

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ WWF-ประเทศไทย จัดงานวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก และ เปิดตัวหนังสือ แม่วงก์-คลองลาน ผืนป่าแห่งความหวัง

ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ WWF-ประเทศไทย จัดงาน “วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก” เและเปิดตัวหนังสือภาพ “แม่วงก์-คลองลาน ผืนป่าแห่งความหวัง”...

เครื่องสำอาง KA ชวนร่วมกิจกรรมลูก Love แม่ Like

เนื่องในโอกาสพิเศษวันแม่ปีนี้ บริษัท ปวีณ์มล จำกัด มีกิจกรรม “ลูก Love แม่ Like” ด้วยการส่งรูปถ่ายคู่ระหว่างคุณกับแม่มาร่วมสนุกลุ้นรับเข็มกลัดสมเด็จพระราชินี 1 รางวัล / 1 ท่าน กติการ่วมสนุก... 1. กดไลค์หน้า Fan Page KA 2. Share...

Related Topics