แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มไทย (2555-2559) และการใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอสีเขียว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday February 28, 2012 14:31
กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเข้าร่วมงานสัมมนา แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มไทย (2555-2559) และการใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอสีเขียว ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีต กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (2555-2559) และ VCD การปรับปรุงกระบวนการตัดเย็บ (สำหรับผู้ลงทะเบียน)

ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่แผนแม่บทดังกล่าวพร้อมข้อมูลแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ฉลาก Cool Mode โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อาทิ ชุดชั้นใน ผ้าปูที่นอน พรม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเพื่อสนองตอบผู้ผลิตใน ASEAN และ BIMSTEC และโครงการขอฉลากสิ่งแวดล้อม ในปีต่อไปด้วย

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ คุณสุธาทิพย์ โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 712 โทรสาร 0 2712 4527 หรือที่ www.thaitextile.org


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้ารดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพรจากนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางเบญจา หลุยเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี...

ภาพข่าว: ไวไว จัดขบวนแห่ สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

นางสาวเบญญาภา ปริญณรัฐ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว” นำทีมพร้อมใจจัดริ้วขบวนเครื่องสระเกล้าดำหัวเดินเท้า เข้าไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สระเกล้าดำหัว...

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าพระธาตุอรหันต์ และพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (จำลอง)เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557...

Related Topics